Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau derbyniad ysgolion

Bydd mynediad yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr a dau westai i ddigwyddiadau derbyniad graddio.

Mae pob tocyn ar gyfer y seremoni Raddio yn gwarantu mynediad i’ch seremoni a derbyniad eich Ysgol.*

Mae derbyniadau hefyd yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd wedi prynu tocyn ychwanegol i westeion (lle maent ar gael).

Bydd amseroedd pendant digwyddiadau derbyniad graddio yn cael eu cadarnhau yn y Gwanwyn.

Bydd canapés a diodydd ar gael yn y digwyddiadau derbyn. Bydd cyfle hefyd i brynu bwyd a diod yn y Gerddi Graddio.

Byddwn yn darparu ar gyfer ystod eang o ofynion dietegol. Siaradwch ag aelod o staff arlwyo ar y diwrnod os oes gennych ofynion dietegol penodol.

Mae'r Gerddi Graddio yn y Prif Adeilad yn gwbl hygyrch.

Bydd ffotograffydd ar gael yn y Gerddi Graddio eleni, ac yn tynnu lluniau o grwpiau ac unigolion. Bydd cyfle i brynu lluniau ar y diwrnod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â digwyddiad derbyn eich Ysgol cysylltwch â'r Tîm Digwyddiadau Corfforaethol a Seremonïol.