Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau derbyniad ysgolion

Bydd mynediad yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr a dau westai i ddigwyddiadau derbyniad graddio.

Mae pob tocyn ar gyfer y seremoni Raddio yn gwarantu mynediad i’ch seremoni a derbyniad eich Ysgol.*

Mae derbyniadau hefyd yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd wedi prynu tocyn ychwanegol i westeion (lle maent ar gael).

Bydd canapés a diodydd ar gael yn y digwyddiadau derbyn. Bydd cyfle hefyd i brynu bwyd a diod yn y Gerddi Graddio.

Byddwn yn darparu ar gyfer ystod eang o ofynion dietegol. Siaradwch ag aelod o staff arlwyo ar y diwrnod os oes gennych ofynion dietegol penodol.

Mae'r Gerddi Graddio yn y Prif Adeilad yn gwbl hygyrch.

Bydd ffotograffydd ar gael yn y Gerddi Graddio eleni, ac yn tynnu lluniau o grwpiau ac unigolion. Bydd cyfle i brynu lluniau ar y diwrnod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â digwyddiad derbyn eich Ysgol cysylltwch â'r Tîm Digwyddiadau Corfforaethol a Seremonïol.

Dydd Llun 15 Gorffennaf 2019
12:30
Meddygaeth
Y Prif Adeilad
12:30
Ieithoedd Modern
Y Prif Adeilad
12:30
Cerddoriaeth

Neuadd Aberdâr

15:15
Seicoleg
Y Prif Adeilad
15:30
Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr
Y Prif Adeilad
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019
11:30Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir)Y Prif Adeilad
14:00
Deintyddiaeth
Y Prif Adeilad
14:00
Ffiseg a Seryddiaeth
Y Prif Adeilad
14:30
Pensaernïaeth
Y Prif Adeilad
15:00
Daearyddiaeth a Chynllunio
Y Prif Adeilad
14:30
Mathemateg
Theatr Sherman, Heol Senghennydd - * Bydd tocynnau i dderbyniadau graddio yn rhad ac am ddim i’r myfyrwyr sy’n graddio a dau o’u gwestai, ond codir tâl am docynnau i westeion ychwanegol. Cysylltwch â'r Ysgol i gael rhagor o fanylion.
16:45Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir y Proffesiynau Iechyd Perthynol, Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig Gofal Iechyd)Y Prif Adeilad
Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019
13:00Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Y Prif Adeilad
13:00
Gwleidyddiaeth
Y Prif Adeilad
13:00Y GyfraithY Prif Adeilad
15:00PeiriannegY Prif Adeilad
Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019
12:00 - 14:00BusnesY Prif Adeilad
13:30Saesneg, Cyfathrebu ac AthroniaethY Prif Adeilad
14:00
Y Gymraeg
Y Prif Adeilad
14:30
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg
Y Prif Adeilad
15:00Hanes, Archaeoleg a ChrefyddY Prif Adeilad
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019
13:30
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
Y Prif Adeilad
14:00CemegY Prif Adeilad
14:00
Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Bwyty Trevithick
14:30BiowyddorauY Prif Adeilad
15:30Gwyddorau CymdeithasolY Prif Adeilad
Ysgol/PwncDyddiadAmserLleoliad
Pensaernïaeth16/07/1914:30Y Prif Adeilad
Biowyddorau19/07/1914:30Y Prif Adeilad
Busnes18/07/1912:00 - 14:00Y Prif Adeilad
Cemeg19/07/1914:00Y Prif Adeilad
Cyfrifiadureg a Gwybodeg19/07/1914:00Bwyty Trevithick
Deintyddiaeth16/07/1914:00Y Prif Adeilad
Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr15/07/1915:30Y Prif Adeilad
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth18/07/1913:30Y Prif Adeilad
Peirianneg17/07/1915:00Y Prif Adeilad
Daearyddiaeth a Chynllunio16/07/1915:00Y Prif Adeilad
Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir)16/07/1911:30Y Prif Adeilad
Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir y Proffesiynau Iechyd Perthynol, Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig Gofal Iechyd)16/07/1916:45Y Prif Adeilad
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd18/07/1915:00Y Prif Adeilad
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant17/07/1913:00Y Prif Adeilad
Y Gyfraith17/07/1913:00 Y Prif Adeilad
Mathemateg16/07/1914:30Theatr Sherman, Heol Senghennydd - *Bydd tocynnau i dderbyniadau graddio yn rhad ac am ddim i’r myfyrwyr sy’n graddio a dau o’u gwestai, ond codir tâl am docynnau i westeion ychwanegol. Cysylltwch â'r Ysgol i gael rhagor o fanylion.
Meddygaeth15/07/1912:30Y Prif Adeilad
Ieithoedd Modern15/07/1912:30Y Prif Adeilad
Cerddoriaeth15/07/1912:30

Neuadd Aberdâr

Optometreg a Gwyddorau'r Golwg18/07/1914:30Y Prif Adeilad
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol19/07/1913:30Y Prif Adeilad
Gwleidyddiaeth17/07/1913:00Y Prif Adeilad
PGMDE blaenorol
15/07/1912:30Y Prif Adeilad
Ffiseg a Seryddiaeth16/07/1914:00Y Prif Adeilad
Seicoleg15/07/1915:15Y Prif Adeilad
Gwyddorau Cymdeithasol19/07/1915:30Y Prif Adeilad
Y Gymraeg18/07/1914:00Y Prif Adeilad