Ewch i’r prif gynnwys

Derbyn eich gwahoddiad

Mae graddio'n dechrau â'r gwahoddiad, felly mae angen i chi wybod pryd, sut a ble bydd eich gwahoddiad yn cael ei anfon.

Anfonir eich gwahoddiad ar gyfer y seremoni raddio drwy ebost i'r cyfeiriad sydd wedi'i gofrestru ar y System Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr (SIMS). Mewngofnodwch i SIMS ar-lein i wneud yn siŵr bod eich cyfeiriad ebost yn gyfrif rydych chi'n ei ddefnyddio'n aml.

Bydd eich gwahoddiad ar gyfer derbyniad graddio eich ysgol yn cael ei anfon ar wahân.

Mewngofnodwch i SIMS ar-lein, cliciwch ar 'Wedi anghofio eich cyfrinair' ('Forgotten your password') a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrîn. Os ydych yn dal i gael problemau cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG a rhoi gwybod iddynt eich bod yn ceisio cyrraedd y dasg cofrestru ar-lein ar gyfer y seremoni raddio.

Anfonir eich gwahoddiad rhwng mis Mai a mis Mehefin.

 • Dyddiad ac amser eich seremoni
 • Sut i roi gwybod i ni eich bod yn dod i'r seremoni
 • Pa urddwisg y dylech ei harchebu a sut

Nid yw hwn yn broblem oherwydd gellir trefnu popeth ar-lein.  Byddwch yn derbyn eich gwahoddiad i fynd i'r seremoni raddio drwy ebost, ond rhaid i chi gwblhau'r dasg cofrestru ar-lein.

Ar ôl i chi gael eich gwahodd byddwch yn gallu gweld y dasg cofrestru ar-lein ar SIMS. Bydd eich enw defnyddiwr yn y gwahoddiad ebost.

Bydd angen i chi roi gwybod i ni erbyn Dydd Llun 17 Mehefin 2019.

Ar achlysuron prin, mae modd gohirio eich seremoni raddio i’r flwyddyn nesaf, pan fo amgylchiadau eithriadol yn codi, fel salwch er enghraifft. Cysylltwch â registrysupport@caerdydd.ac.uk i gyflwyno cais am ohirio’r seremoni.

Gallwch ofyn am hyd at ddau docyn gwestai am ddim. Fodd bynnag, rhaid i chi gwblhau'r dasg gofrestru ar-lein sydd wedi'i wedi'i hamlinellu yn eich gwahoddiad ebost erbyn Dydd Llun 17 Mehefin er mwyn eu cael.  Ni allwn dderbyn ceisiadau ebost.

Mwy o wybodaeth am archebu tocynnau.

Os oes angen gwneud trefniadau eistedd arbennig yn y seremoni (e.e. gofod i gadair olwyn) ar eich cyfer chi neu unrhyw un o'ch gwesteion, rhowch fanylion wrth gwblhau'r dasg cofrestru ar-lein a amlinellir yn eich gwahoddiad ebost.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r trefniadau, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Graddio

Yn anffodus, ni chewch fynd i'r seremoni raddio na chael tocynnau i westeion os na fyddwch yn cwblhau'r dasg.

Dim ond un copi swyddogol o'r llythyr ymwelydd y gallwn ei ddarparu. Mae'n ddrwg gennym, ond ni allwn anfon y llythyr drwy ffacs nac ebost, na'i sganio, oherwydd dim ond dogfennau gwreiddiol y mae awdurdodau'n eu derbyn ar y cyfan.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig, cysylltwch â ni drwy Holi Caerdydd gyda'r wybodaeth ganlynol. Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig, ebostiwch y wybodaeth hon i'r Tîm Graddio:

 • Eich rhif myfyriwr
 • Y cyfeiriad y dylid anfon y llythyr ymwelydd iddo
 • Dull dosbarthu:
  • Post neu bost awyr (os y tu allan i'r DU) – yn rhad ac am ddim, cofiwch ystyried yr amser dosbarthu
  • Eich enw llawn
  • Negesydd DHL – bydd yn rhaid i chi dalu am hyn (byddwn yn dweud wrthych pan fydd yn barod i'w gasglu.)
 • Casglu – rhowch enw'r unigolyn fydd yn casglu (byddwn yn dweud wrthych pan fydd yn barod i'w gasglu).

Mwy o wybodaeth am fisâu a mewnfudo.

Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn talu unrhyw ddyledion addysgol sy'n weddill gennych, neu ni fyddwch yn cael eich cynnwys yn y paratoadau graddio, nac yn cael eich ystyried gan y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd.

Mwy o wybodaeth am ddyledion addysgol.