Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau a theithio

Cynhelir ein seremonïau graddio yn Neuadd Dewi Sant, sef neuadd fawreddog yng nghanol dinas Caerdydd. Byddwch yn cofrestru ac yn casglu eich gwisg academaidd, ac yn tynnu lluniau swyddogol, yn Neuadd y Ddinas.

Neuadd y Ddinas

Ar ddiwrnod eich seremoni raddio, Neuadd y Ddinas fydd y lle cyntaf y byddwch chi a'ch gwesteion yn mynd.

Yma, byddwch yn:

  • casglu eich tocynnau
  • casglu eich cerdyn cofrestru a rhif eich sedd, ac
  • newid i'ch gwisg academaidd.

Bydd y stiwdio tynnu lluniau swyddogol yma hefyd.

Yna, byddwch yn cerdded i Neuadd Dewi Sant ar gyfer eich seremoni raddio.

Dylech ganiatáu o leiaf deg munud i gerdded draw.

Parcio yn Neuadd y Ddinas

Image of Graduates outside City Hall

Parcio yn Neuadd y Ddinas

Mae ychydig o leoedd parcio cyhoeddus ar y stryd ger Neuadd y Ddinas, lle gall deiliaid Bathodyn Glas barcio'n rhad ac am ddim. Mae mwy o fanylion ar wefan Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Ystafell dawel

Bydd ystafell dawel ar gael ar gyfer graddedigion a’u gwesteion i’w defnyddio ar gyfer myfyrio, cynhemlu a gweddïo. Siaradwch ag aelod o staff ar y diwrnod a fydd yn gallu eich cyfeirio.

City Hall location

Neuadd Dewi Sant

Mae Neuadd Dewi Sant yng nghanol dinas Caerdydd. Lleoliad ar gyfer y celfyddydau perfformio a chynadleddau ydyw, felly mae'n berffaith ar gyfer y miloedd o fyfyrwyr sy'n graddio.

Mae'n hawdd iawn cyrraedd Neuadd Dewi Sant, gan ei bod yn hawdd cyrraedd Caerdydd o bedwar ban byd, naill ai mewn cerbyd, trên neu awyren.

Llun o seremoni Raddio yn Neuadd Dewi Sant

Parcio yn Neuadd Dewi Sant

Er nad oes cyfleusterau parcio yn Neuadd Dewi Sant, mae llawer o feysydd parcio gerllaw yng nghanol y ddinas. Mae'r manylion llawn ar wefan Neuadd Dewi Sant.

Pa ffordd bynnag y byddwch yn dewis teithio i'ch seremoni, gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu digon o amser.

Ystafell dawel

Bydd ystafell dawel ar gael ar gyfer graddedigion a’u gwesteion i’w defnyddio ar gyfer myfyrio, cynhemlu a gweddïo. Siaradwch ag aelod o staff ar y diwrnod a fydd yn gallu eich cyfeirio.

Graduation locations