Ewch i’r prif gynnwys

Archebu tocynnau

Mae ein seremonïau graddio yn ddigwyddiadau poblogaidd yn ein calendr academaidd a'n nod yw dyrannu tocynnau yn deg.

Bydd pob myfyriwr yn cael dau docyn gwestai rhad ac am ddim ar gyfer teulu neu ffrindiau. Ni fydd angen tocynnau ar y myfyrwyr.

Nid ydym yn argymell i blant ddod i’r seremoni oherwydd hyd a natur ffurfiol y seremonïau.Bydd angen tocyn gwestai ar unrhyw blentyn dros ddwyflwydd oed.

Mae pob tocyn ar gyfer y seremoni Raddio yn gwarantu mynediad i’ch seremoni a derbyniad eich Ysgol.

Gwybodaeth bwysig

  • Mae gwerthiannau tocynnau ar-lein bellach wedi cau.
  • Os oes unrhyw docynnau sbar, efallai y byddant ar gael i'w prynu ar ddiwrnod y seremoni Fodd bynnag, y cyntaf i’r felin fydd hi o ran cael gafael ar y tocynnau hyn.
  • Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliadau am docynnau ychwanegol i westeion.
  • Rydym yn argymell nad ydych yn gwneud unrhyw drefniadau teithio drud i westeion ar y disgwyliad o gael tocynnau ychwanegol.  Mae croeso i westeion i fwynhau’r diwrnod gyda chi, ond os nag oes tocyn gyda nhw ar gyfer Neuadd Dewi Sant, ni fyddant yn gallu mynychu’r seremoni na'r digwyddiad ysgol.
  • Bydd y seremonïau yn cael eu darlledu’n fyw ar y we, felly mae’n dal yn bosibl i’r rheiny nad ydynt yn dod i’r seremoni eu mwynhau.  Bydd y seremoniau hefyd yn cael eu dangos yn y Plas yn Undeb y myfyrwyr.