Ewch i’r prif gynnwys

Archebu tocynnau

Mae ein seremonïau graddio yn ddigwyddiadau poblogaidd yn ein calendr academaidd a'n nod yw dyrannu tocynnau yn deg.

Bydd pob myfyriwr yn cael dau docyn gwestai rhad ac am ddim ar gyfer teulu neu ffrindiau. Ni fydd angen tocynnau ar y myfyrwyr.

Nid ydym yn argymell i blant ddod i’r seremoni oherwydd hyd a natur ffurfiol y seremonïau.

Bydd angen tocyn gwestai ar unrhyw blentyn dros ddwyflwydd oed.

Cyhoeddir manylion am werthu tocynnau gwadd ychwanegol yma ar Ddydd Mawrth 18 Mehefin 2019.

Gwybodaeth bwysig

  • Y cyntaf i’r felin fydd hi o ran cael gafael ar y tocynnau hyn.
  • Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliadau am docynnau ychwanegol i westeion.
  • Rydym yn argymell nad ydych yn gwneud unrhyw drefniadau teithio drud i westeion ar y disgwyliad o gael tocynnau ychwanegol.  Mae croeso i westeion i fwynhau’r diwrnod gyda chi, ond os nag oes tocyn gyda nhw ar gyfer Neuadd Dewi Sant, ni fyddant yn gallu mynychu’r seremoni.
  • Bydd y seremonïau yn cael eu darlledu’n fyw ar y we, felly mae’n dal yn bosibl i’r rheiny nad ydynt yn dod i’r seremoni eu mwynhau.