Ewch i’r prif gynnwys

Archebu tocynnau

Mae ein seremonïau graddio yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn academaidd. Rydym yn deall bod eich teulu a ffrindiau yn awyddus i fynychu'r seremoni ac i ddathlu eich cyflawniadau, a'n nod yw dyrannu tocynnau yn deg.

Bydd pob myfyriwr yn cael dau docyn gwestai rhad ac am ddim ar gyfer teulu neu ffrindiau cyn belled â'u bod nhw'n ymateb i'w gwahoddiad cyn dydd Llun 15 Mehefin 2020. Ni fydd angen tocynnau ar y myfyrwyr.

Nid ydym yn argymell i blant ddod i’r seremoni oherwydd hyd a natur ffurfiol y seremonïau.Bydd angen tocyn gwestai ar unrhyw blentyn dros ddwyflwydd oed.

Mae pob tocyn ar gyfer y seremoni Raddio yn gwarantu mynediad i’ch seremoni a derbyniad eich Ysgol.

Gwybodaeth bwysig

  • Os oes unrhyw docynnau sbar, efallai y byddant ar gael i'w prynu ar ddiwrnod y seremoni. Fodd bynnag, y cyntaf i’r felin fydd hi o ran cael gafael ar y tocynnau hyn. Mae croeso i'ch gwesteion fwynhau'r diwrnod gyda chi, ond dylech nodi os nad oes ganddynt docynnau ar gyfer Neuadd Dewi Sant ni fydd hawl iddynt fynychu'r seremoni neu ddigwyddiad eich Ysgol.
  • Bydd y seremonïau yn cael eu darlledu’n fyw ar y we, felly mae’n dal yn bosibl i’r rheiny nad ydynt yn dod i’r seremoni eu mwynhau.  Bydd y seremoniau hefyd yn cael eu dangos yn y Plas yn Undeb y myfyrwyr.