Ewch i’r prif gynnwys

Beth yw eich stori chi?

A oes gennych chi stori ysbrydoledig am raddio? Hoffai ein tîm cyfathrebu glywed gennych.

Ydych chi wedi rhagori yn eich astudiaethau neu gynnal gwaith ymchwil arloesol? Efallai eich bod wedi cyflawni eich gradd y tu hwnt i bob disgwyl. Neu efallai bod eich amser yma yn eich arwain i gyfeiriad newydd a chyffrous.

Os felly, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu Byddwn yn tynnu sylw cysylltiadau cyfryngau lleol a chenedlaethol, yn ogystal â hyrwyddo llwyddiannau ein myfyrwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Os oes gennych stori i'w rhannu, ebostiwch y wybodaeth ganlynol atom:

  • enw
  • rhif ffôn cyswllt (adref/ffôn)
  • cyfeiriad ebost cyswllt:
  • gradd
  • ysgol
  • dyddiad ac amser eich seremoni raddio:
  • eich papur(au) newydd lleol
  • gwybodaeth sy'n haeddu sylw yn y newyddion, a lluniau, os yn bosibl.

Tîm Cyfathrebu