Ewch i’r prif gynnwys

Beth yw eich stori chi?

Os hoffech chi ddod i gysylltiad â'r cyfryngau yn ystod yr wythnos graddio, byddai'r Tîm Cyfathrebu'n falch iawn o glywed gennych.

Mae ar y cyfryngau lleol a chenedlaethol bob amser eisiau straeon diddorol am ein graddedigion newydd. Mae rhai enghreifftiau o straeon a gafodd sylw yn ystod seremonïau blaenorol yn cynnwys:

  • Myfyrwyr sydd wedi rhagori neu wneud gwaith ymchwil sy'n haeddu sylw yn y newyddion
  • "Yn groes i bob disgwyl…" – e.e. wedi goresgyn rhwystrau mawr i ennill gradd
  • Graddedigion sydd ar fin cychwyn ar bennod newydd – e.e. cychwyn gyrfa proffil uchel, taith o amgylch y byd.

Bydd y straeon hyn yn ein galluogi i dynnu sylw at eich cyflawniad a'i gyfraniad at eich llwyddiant. Efallai y bydd eich stori yn ysbrydoli pobl eraill i ddilyn ôl eich troed, a bydd hefyd yn helpu i godi proffil y ddisgyblaeth academaidd yr ydych wedi'i dilyn.

Rhannu eich stori

Os oes gennych chi stori, llenwch y ffurflen 'Rhannwch eich stori Graddio' a'i dychwelyd at y Tîm Cyfathrebu.

Tîm Cyfathrebu