Ewch i’r prif gynnwys

Archebu eich lluniau a DVD

Ar ôl y diwrnod mawr, gallwch ail-fyw'r digwyddiad gyda lluniau proffesiynol a DVD o'ch seremoni.

Lluniau swyddogol

Bydd ffotograffwyr proffesiynol o Ede a Ravenscroft yn tynnu lluniau swyddogol yn eich seremoni raddio.

Sesiynau stiwdio

Bydd stiwdio tynnu lluniau broffesiynol yn Neuadd y Ddinas i chi gael tynnu eich llun yn eich gwisg academaidd. Gallwch gael tynnu llun ar eich pen eich hun neu gyda'ch teulu/gwesteion. Bydd sesiynau ar gael cyn ac ar ôl eich seremoni.

Gallwch drefnu sesiwn ymlaen llaw ar wefan Ede and Ravenscroft a gallwch archebu eich gwisg academaidd ar yr un pryd.

Os ydych chi eisoes wedi archebu eich gwisg academaidd ac am drefnu sesiwn tynnu lluniau ymlaen llaw, ewch yn ôl i wefan Ede and Ravenscroft i newid eich archeb.

Gallwch brynu sawl math o luniau a chyflwyniadau:

Llyfryn Ffotograffiaeth

Bydd tîm gwerthu Ede and Ravenscroft yn Neuadd y Ddinas ar y diwrnod i ateb unrhyw gwestiynau.

Lluniau o'r seremoni raddio

Bydd llun yn cael ei dynnu'n awtomatig (lle bynnag y bo'n bosibl) o bob un o'r graddedigion wrth iddynt dderbyn eu dyfarniad ar y llwyfan yn Neuadd Dewi Sant.

Byddwch yn gallu prynu copïau o'r foment gofiadwy hon ar y diwrnod gan dîm gwerthu Ede and Ravenscroft yn Neuadd y Ddinas.

DVD graddio swyddogol

Bydd pob un o'r seremonïau graddio yn Neuadd Dewi Sant yn cael eu ffilmio gan 1st Take, cwmni sydd â phrofiad helaeth o recordio digwyddiadau byw. Bydd y digwyddiad yn cael ei ffilmio'n broffesiynol gan sawl camera mewn safleoedd gwahanol, ac yn cael ei olygu'n ddigidol yn ffilm broffesiynol i chi ei mwynhau gartref.

Sut i archebu

I archebu eich DVD yn uniongyrchol, ewch i wefan 1st Take a dewis y seremoni y mae arnoch ei heisiau o'r gwymplen.

Neu, os byddai'n well gennych, gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen archebu DVD a'i ddychwelyd i'r cyfeiriad isod.

Dylai cyfeirio pob ymholiad at 1st Take.

Ebost: sales@1st-take.com
Ffôn:
+44 (0)1454 321614
Cyfeiriad: 1st Take, PO Box 1840, Yate, Bristol, BS37 4WB

Am resymau diogelwch, noder na all 1st Take dderbyn manylion cerdyn drwy ebost, felly dylech archebu dros y ffôn neu drwy'r post os ydych yn dymuno talu drwy'r dull hwn.

Cofroddion Graddio

Byddwch bob amser yn mynd â rhan fach o Gaerdydd i ffwrdd gyda chi yn eich calon ar ôl Graddio, ond efallai hoffech chi fynd â chofrodd arall i nodi eich amser yma.

Bydd cyfle i brynu eitemau â brand Prifysgol Caerdydd drwy siopau dros dro Caru Caerdydd Undeb y Myfyrwyr yn Neuadd y Ddinas a'r Prif Adeilad yn ystod Graddio. Bydd amrywiaeth o anrhegion ar gael ar-lein o 20 Mehefin ymlaen.

Os ydych am gael rhywbeth arbennig, mae ein partneriaid yn Annotated Studios yn creu gemwaith ac anrhegion penodol ar gyfer Prifysgol Caerdydd. Bydd ganddynt siop dros dro yn Neuadd y Ddinas. Gallwch weld eu casgliad ar eu gwefan.