Ewch i’r prif gynnwys

Trefnu llety

Os ydych chi neu eich gwesteion yn teithio cryn bellter i ddod i seremoni raddio, neu'n dymuno treulio ychydig o ddiwrnodau yng Nghaerdydd, mae llawer o opsiynau ar gael o ran llety.

Gan fod yr haf yn adeg brysur yng Nghaerdydd, byddai'n syniad da i chi drefnu eich llety cyn gynted ag y bo modd er mwyn osgoi cael eich siomi.

Llety yn y Brifysgol

Rydym yn cynnig nifer o leoedd hunanarlwyo ar gyfer graddedigion a'u gwesteion.

Lleoliad

Bydd y llety hwn ym mhreswylfeydd y Brifysgol yng Ngogledd Tal-y-bont.

Mae pob ystafell:

  • yn llety hunanarlwyo
  • yn addas ar gyfer unigolion
  • yn cynnwys cyfleusterau en-suite
  • yn cynnwys cegin a rennir
  • yn cynnwys Wi-Fi am ddim
  • yn cynnwys dillad gwely a thywelion.

Gellir trefnu lle i hyd at wyth o bobl fel grŵp.

Archebu ar gyfer mis Gorffennaf 2018

  • ar gyfer 1 noson - ystafell wely sengl ag en-suite (Porth Talybont) £44.00 fesul unigolyn, fesul noson
  • ar gyfer 2 noson neu fwy - ystafell wely sengl ag ensuite (Porth Talybont) £39.50 fesul unigolyn, fesul noson

Nodwch fod holl brisiau yn cynnwys TAW o 20%.

Bydd brecwast yn cael ei weini yng Nghanolfan Cymdeithasol Talybont. Os yw niferoedd yn isel, bydd brecwast Ffrengig yn cael ei ddarparu yng ngheginau'r fflat.

Archebu llety ar-lein

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau am drefnu llety, cysylltwch â:

Adran Gwasanaethau Campws

Llety yng Nghaerdydd

Mae ystod eang o lety gwely a brecawst a gwestai ar gael yng Nghaerdydd sydd at ddant pawb.

Ewch i wefan Visit Cardiff i gael rhagor o wybodaeth.