Ewch i’r prif gynnwys

Trefnu llety

Os ydych chi neu eich gwesteion yn teithio cryn bellter i ddod i seremoni raddio, neu'n dymuno treulio ychydig o ddiwrnodau yng Nghaerdydd, mae llawer o opsiynau ar gael o ran llety.

Gan fod yr haf yn adeg brysur yng Nghaerdydd, byddai'n syniad da i chi drefnu eich llety cyn gynted ag y bo modd er mwyn osgoi cael eich siomi.

Llety yn y Brifysgol

Rydym yn cynnig nifer o leoedd hunanarlwyo ar gyfer graddedigion a'u gwesteion.

Lleoliad

Preswylfeydd amrywiol ar gampws yn dibynnu ar argaeledd.

Mae pob ystafell:

  • yn addas ar gyfer unigolion
  • yn cynnwys cyfleusterau en-suite neu gyfleusterau ystafell ymolchi a rennir (yn dibynnu ar y preswyliad a ddewiswyd)
  • yn cynnwys cegin a rennir
  • yn cynnwys Wi-Fi am ddim
  • yn cynnwys dillad gwely a thywelion.

Noder bod brecwast ar gael ar sail arian parod o fannau arlwyo amrywiol ar gampws.

Gellir trefnu lle i hyd at wyth o bobl fel grŵp.

Archebu ar gyfer mis Gorffennaf 2019

  • ar gyfer 1 noson - ystafell wely sengl ag en-suite £32.55 fesul unigolyn, fesul noson
  • ar gyfer 2 noson neu fwy - ystafell wely sengl ag ensuite £28.00 fesul unigolyn, fesul noson
  • i gael un ystafell wely safonol i'w llenwi gydag ystafell ymolchi a rennir £27.65 y pen bob nos
  • am ddwy noson neu fwy o ystafelloedd gwely safonol â chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir £23.10 y pen y noson

Nodwch fod holl brisiau yn cynnwys TAW o 20%.

Bydd ystafelloedd ar gael i'w archebu o fis Mai 2019.

Archebu llety ar-lein

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau am drefnu llety, cysylltwch â:

Adran Gwasanaethau Campws

Llety yng Nghaerdydd

Mae ystod eang o lety gwely a brecawst a gwestai ar gael yng Nghaerdydd sydd at ddant pawb.

Ewch i wefan Visit Cardiff i gael rhagor o wybodaeth.