Ewch i’r prif gynnwys

Trefnu llety

Os ydych chi neu eich gwesteion yn teithio cryn bellter i ddod i seremoni raddio, neu'n dymuno treulio ychydig o ddiwrnodau yng Nghaerdydd, mae llawer o opsiynau ar gael o ran llety.

Gan fod yr haf yn adeg brysur yng Nghaerdydd, byddai'n syniad da i chi drefnu eich llety cyn gynted ag y bo modd er mwyn osgoi cael eich siomi.

Llety yn y Brifysgol

Rydym yn cynnig nifer o leoedd hunanarlwyo ar gyfer graddedigion a'u gwesteion.

Lleoliad

Preswylfeydd amrywiol ar gampws yn dibynnu ar argaeledd.

Mae pob ystafell:

  • yn addas ar gyfer unigolion
  • yn cynnwys cyfleusterau en suite neu gyfleusterau ystafell ymolchi a rennir (yn dibynnu ar y preswyliad a ddewiswyd)
  • yn cynnwys cegin a rennir
  • yn cynnwys Wi-Fi am ddim
  • yn cynnwys dillad gwely a thywelion.

Noder bod brecwast ar gael ar sail arian parod o fannau arlwyo amrywiol ar gampws.

Gellir trefnu lle i hyd at wyth o bobl fel grŵp.

Bydd mwy o fanylion ar gael yn y ganwyn.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau am drefnu llety, cysylltwch â:

Adran Gwasanaethau Campws

Llety yng Nghaerdydd

Mae ystod eang o lety gwely a brecwast a gwestai ar gael yng Nghaerdydd sydd at ddant pawb.

Ewch i wefan Visit Cardiff i gael rhagor o wybodaeth.