Ewch i’r prif gynnwys

Archebu a phrisiau

Gallwch archebu neu brynu eich gwisg academaidd gan Ede and Ravenscroft. Bydd modd iddynt roi'r cap, cwfl a'r gŵn priodol i chi ar gyfer eich seremoni raddio.

Y dyddiad olaf y gallwch archebu eich gŵn yw Dydd Gwener 28 Mehefin 2019.

Mae angen archebu drwy wefan Ede and Ravenscoft lle byddwch yn gallu archebu eich llun graddio swyddogol.

Dewis y gŵn cywir

Bydd lliwiau eich gŵn a'r cwfl yn dibynnu ar eich gradd. Mae'r wybodaeth hon yn eich gwahoddiad graddio hefyd.

Dewis eich cap

Os ydych yn ansicr o faint y cap sydd angen arnoch, dylech fesur cylchedd eich pen fodfedd uwchben lefel eich aeliau a chofnodi'r mesuriad mewn modfeddi neu gentimetrau. Bydd angen y wybodaeth arnoch wrth wneud eich archeb.

Prisiau 2019 a pholisi ad-dalu

Llogi am y dydd

Ceir canllaw isod ar gyfer prisiau llogi gwisg academaidd am y dydd. Ewch i wefan Ede and Ravenscoft i weld y prisiau go iawn.

DyfarniadPris fesul diwrnod
Baglor (h.y.gradd gyntaf)£45
Pob gradd Meistr, MPhil ac ati£51
Pob Doethuriaeth£58

Llogi estynedig

Gallwch logi eich gwisg academaidd am hyd at saith niwrnod, i roi cyfle i chi fynd â'r urddwisg gartref i gael tynnu rhagor o luniau.

DyfarniadPris fesul diwrnod
Pob gradd Meistr, MPhil ac ati£20
Pob Doethuriaeth£25

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael bag dychwelyd parod pan fyddwch yn casglu eich gŵn. Os byddwch yn cadw eich gwisg academaidd am fwy na saith niwrnod, codir ffi ychwanegol arnoch.

Ni ellir mynd ag urddwisg allan o'r DU.

Cewch gadarnhad o'r prisiau go iawn, ynghyd â thelerau ac amodau llogi, ar wefan Ede and Ravenscoft

Ad-daliadau

Os na allwch ddod i'r seremoni raddio, gallwch gael ad-daliad drwy roi gwybod yn ysgrifenedig i Ede and Ravenscroft saith niwrnod cyn dyddiad eich seremoni. Byddant yn ad-dalu eich ffi, llai £1.50 i dalu costau gweinyddol.

Cewch weld y broses ar gyfer hawlio ad-daliad ar wefan Ede and Ravenscoft.

Prynu gŵn

Yn ogystal â llogi gwisg academaidd i fyfyrwyr, mae Ede and Ravenscroft hefyd yn cynnig gynau i chi eu prynu. Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan.

Nodwch: Rydym wedi derbyn hysbysiad bod o leiaf un cwmni yn hawlio drwy dwyll i gynnig gwasanaeth gwisg academaidd ar gyfer seremonïau graddio Prifysgol Caerdydd. Byddwch yn ymwybodol mai Ede & Ravenscroft yw ein prif ddarparwyr gwisg academaidd ar gyfer y digwyddiadau hyn.