Ewch i’r prif gynnwys

Casglu eich gwisg academaidd

Wedi i chi archebu eich gwisg academaidd, bydd modd i chi ei chasglu o Neuadd y Ddinas cyn eich seremoni raddio a bydd yn rhaid i chi ei dychwelyd yno wedi'r digwyddiad.  

Cofiwch roi digon o amser i giwio, casglu a gwisgo'ch gwisg academaidd yn Neuadd y Ddinas cyn i chi gerdded draw i Neuadd Dewi Sant, taith gerdded 10 munud o hyd, ar gyfer eich seremoni raddio.

Image of students putting on their academic dress

Amseroedd casglu a dychwelyd

Mae'r amseroedd ar gyfer casglu a dychwelyd eich gwisg academaidd yn dibynnu ar yr amser mae'ch seremoni yn cychwyn

Amgaeir docyn sy'n dangos eich enw a'ch rhif cyfeirnod tu mewn i'ch gŵn. Peidiwch â thynnu'r tocyn i ffwrdd o dan unrhyw amgylchiadau oherwydd mae ei angen ar gyfer nodi eich bod wedi dychwelyd y gŵn ar ddiwedd y seremoni. Rhowch wybod i un o staff Ede and Ravenscroft yn Neuadd y Ddinas os mae'n cael ei ddatgysylltu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu eich carden gofrestru, sy'n cynnwys rhif eich sedd, yn ogystal â'ch gŵn. 

Beth i'w wisgo

Mae eich seremoni raddio yn ddigwyddiad ffurfiol, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwisgo'n drwsiadus yn unol â ffurfioldeb y digwyddiad. 

Byddem hefyd yn argymell eich bod yn:

  •  gwisgo top neu grys gyda botymau hyd at y gwddf gan fod hyn yn ei gwneud hi'n haws i osod y cwfl dros eich gŵn 
  • dod â chlipiau gwallt i'ch helpu i osod eich cap yn ei le os oes gennych wallt hir 
  • dod â phiniau diogelwch-gallant fod yn ddefnyddiol iawn!