Ewch i’r prif gynnwys

Archebu eich gwisg academaidd

Mae'n ddigwyddiad ffurfiol, felly mae'n ofynnol i'r holl raddedigion wisgo'n drwsiadus a gwisgo gwisg academaidd drwy gydol y seremoni.

Byddwch yn gwisgo eich gwisg academaidd – het, gŵn a chwfl – ar ben eich dillad arferol. Mae eich seremoni raddio'n achlysur academaidd ffurfiol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo'n drwsiadus i gyd-fynd â ffurfioldeb yr achlysur.

Archebu eich gwisg graddio

Gallwch archebu neu brynu eich gwisg academaidd gan Ede and Ravenscroft. Bydd modd iddynt roi'r cap, y cwfl a'r wisg briodol i chi ar gyfer eich seremoni raddio.

Rydym wedi cael gwybod bod o leiaf un cwmni wedi hawlio’n ffuantus eu bod yn cynnig gwasanaeth gwisg graddio ar gyfer seremonïau graddio Prifysgol Caerdydd. Sylwer mai Ede & Ravenscroft yw ein hunig gyflenwr o wisg academaidd ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Y dyddiad olaf y gallwch archebu eich gwisg graddio ar gyfer y seremoni yw dydd Gwener 19 Mehefin 2020.

Mae angen archebu drwy wefan Ede and Ravenscoft, lle byddwch yn gallu archebu eich llun graddio swyddogol hefyd.

Dewis y wisg gywir ar gyfer y seremoni

Bydd lliwiau eich gwisg graddio a'r cwfl yn dibynnu ar eich gradd. Mae'r wybodaeth hon i’w gweld yn eich gwahoddiad graddio hefyd.

Dewis eich cap

Os ydych yn ansicr ynghylch cap o ba faint sydd ei angen arnoch, dylech fesur cylchedd eich pen un fodfedd uwchben lefel eich aeliau a chofnodi'r mesuriad mewn modfeddi neu gentimetrau. Bydd angen y wybodaeth hon arnoch wrth wneud eich archeb.

Prisiau a pholisi ad-dalu 2020

Llogi am y dydd

Ceir canllaw isod ar gyfer prisiau llogi gwisg academaidd am y dydd.  Ewch i wefan Ede and Ravenscoft i weld y prisiau go iawn.

DyfarniadPris fesul diwrnod
Baglor (h.y. gradd gyntaf)£45
Pob gradd Meistr, MPhil, ac ati£51
Pob Doethuriaeth£58

Llogi estynedig

Gallwch logi eich gwisg academaidd am hyd at saith niwrnod, i roi cyfle i chi fynd â'r urddwisg gartref i gael tynnu rhagor o luniau.

DyfarniadPris fesul diwrnod
Graddau Meistr, MPhil, ac ati£20
Pob Doethuriaeth£25

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael bag dychwelyd y talwyd amdano’n barod pan fyddwch yn casglu eich gwisg graddio. Os byddwch yn cadw eich gwisg academaidd am fwy na saith niwrnod, codir ffi ychwanegol arnoch.

Ni ellir mynd ag urddwisg allan o'r DU.

Cewch gadarnhad o'r prisiau go iawn, ynghyd â thelerau ac amodau llogi, ar wefan Ede and Ravenscoft.

Ad-daliadau

Os na allwch ddod i'r seremoni raddio, gallwch gael ad-daliad am logi gwisg graddio drwy roi gwybod yn ysgrifenedig i Ede and Ravenscroft saith niwrnod cyn dyddiad eich seremoni. Byddant yn ad-dalu eich ffi, ar ôl tynnu £1.50 i dalu costau gweinyddol.

Mae’r broses ar gyfer hawlio ad-daliad i’w gweld ar wefan Ede and Ravenscoft.

Prynu gwisg graddio

Yn ogystal â llogi gwisg academaidd i fyfyrwyr, mae Ede and Ravenscroft hefyd yn cynnig gwisgoedd graddio i chi eu prynu. Mae rhagor o wybodaeth ar eu gwefan.