Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio eich diwrnod graddio

Mae'r wythnos graddio'n gyfnod prysur a chyffrous ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff.  Rydym am i bawb fwynhau'r achlysur hwn, sy'n gyfnod balch i'n myfyrwyr wrth iddynt ddathlu penllanw eu gwaith caled.

Derbyn eich gwahoddiad

Mae graddio'n dechrau â'r gwahoddiad, felly mae angen i chi wybod pryd, sut a ble bydd eich gwahoddiad yn cael ei anfon.

Archebu tocynnau

Mae ein seremonïau graddio yn ddigwyddiad poblogaidd yn ein calendr academaidd, ac rydym yn ceisio sicrhau system deg o ran dyrannu tocynnau.

Archebu eich gwisg academaidd

Mae'n ddigwyddiad ffurfiol, felly mae'n ofynnol i'r holl raddedigion wisgo'n drwsiadus a gwisgo gwisg academaidd drwy gydol y seremoni.

Archebu eich lluniau a chofroddion

Ar ôl y diwrnod mawr, gallwch ail-fyw profiad eich diwrnod graddio drwy archebu lluniau proffesiynol a DVD o'ch seremoni.

Trefnu llety

Os ydych chi neu eich gwesteion yn teithio cryn bellter i ddod i seremoni raddio, neu'n dymuno treulio ychydig o ddiwrnodau yng Nghaerdydd, mae llawer o opsiynau ar gael o ran llety.

Lleoliadau a theithio

Cynhelir ein seremonïau graddio yn Neuadd Dewi Sant, sef neuadd fawreddog yng nghanol dinas Caerdydd.

Beth yw eich stori chi?

A oes gennych chi stori ysbrydoledig am raddio? Hoffai ein tîm cyfathrebu glywed gennych.