Ewch i’r prif gynnwys

Nwyddau a chofroddion

Diweddarwyd: 26/05/2022 14:55

Gall ein cyflenwyr dewisol helpu chi i greu atgofion fydd yn para oes.

Nwyddau Caru Caerdydd

Mae siop ar-lein Caru Caerdydd Undeb y Myfyrwyr yn gwerthu nwyddau brand anhygoel i'ch helpu i gofio am eich amser yng Nghaerdydd. Gallwch brynu tedi bêr graddio, llu o anrhegion a dillad 'Graddedigion...' ar-lein heddiw.

Hwdi ag enwau’r dosbarth – Graddedigion ‘22

Os ydych yn un o raddedigion ‘22, gallwch rag-archebu hwdi sy’n cynnwys enwau pawb yn eich dosbarth ar y cefn, ar-lein yma.

Mae gennych chi tan 10 Mehefin i archebu, peidiwch â cholli’r cyfle.

Os nad ydych am i'ch enw fod ar yr hwdi gyda'ch dosbarth, ebostiwch susales@caerdydd.ac.uk a nodi NID WYF AM GYMRYD RHAN (OPT OUT) erbyn 23 Mai 2022.

Byddwn yn ychwanegu mwy o gynnyrch lluniau dros yr wythnos nesaf.

Katherine Jones

Mae Katherine Jones yn artist ac yn Bensaer sy'n gweithio yn ne Cymru. Astudiodd Katherine yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd rhwng 2008 a 2015, cafodd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf ar lefel BSc yn 2011, Meistr mewn Pensaernïaeth yn 2013 a chafodd ei Diploma Proffesiynol yn 2015.

Llawer o luniau a phrintiau o Dde Cymru i ddewis o’u plith.

Print Centre Group

Gallwch gael eich lluniau proffesiynol wedi'u argraffu a'u gosod, neu drefnu sesiwn tynnu lluniau gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.