Ewch i’r prif gynnwys

Eich tystysgrif gradd

Ni fydd eich tystysgrif gradd yn cael ei chyflwyno i chi yn eich seremoni raddio. Bydd yn cael ei hanfon atoch drwy'r post.

Bydd graddedigion yn cael ebost gan y Gofrestra, yn cadarnhau dyddiad eich dyfarniad gradd, a'r cyfeiriad y bydd eich tystysgrif yn cael eu hanfon iddo. Ynghyd â'r tystysgrif, bydd graddedigion israddedig ac ôl-raddedig ac addysgir yn derbyn gwybodaeth am sut i fewngofnodi i'r wefan porth Cadarnhau lle fyddwch yn gallu cael mynediad at eich tystysgrif electronig ac Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.

Os oes angen gwneud newidiadau i'ch cyfeiriad, rhowch wybod y Gofrestra mor fuan â phosib, i wneud yn siŵr bod eich dogfennau'n eich cyrraedd yn ddiogel.

Byddwch yn derbyn eich tystysgrif ymhen wyth wythnos ar ôl dyddiad yr ebost gan y Gofrestra.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â derbyn eich tystysgrif, cysylltwch â'r y Gofrestra:

Gweithrediadau Myfyrwyr Y Gofrestra

Y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd

Rhaid i Bwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd y Brifysgol ymgynghori ar yr holl ddyfarniadau a gaiff eu hargymell gan Fwrdd Arholi, cyn gallu cyflwyno tystysgrifau a Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.  Mae'r pwyllgor yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn.

Os oes gennych unrhyw ddyled addysgol heb ei thalu, sy'n fwy na £30, ni chewch eich cynnwys ar y rhestrau cyflwyno ar gyfer y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd nes i chi ad-dalu'r ddyled.

Mae enghreifftiau o ddyled addysgol yn cynnwys:

  • ffioedd dysgu
  • cosbau Llyfrgell
  • ffioedd ailgyflwyno
  • ffioedd ailgofrestru
  • sefyll arholiadau y tu allan i Gaerdydd
  • teithiau maes.