Ewch i’r prif gynnwys

Gwyliwch seremonïau graddio 2019

Recordiadau o'n seremonïau graddio o 2019.

Dydd Llun 15 Gorffennaf

Yn y seremoni yma:

 • Meddygaeth Ôl-raddedig (gan gynnwys PGMDE blaenorol)
 • Ieithoedd Modern
 • Cerddoriaeth

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr
 • Seicoleg

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Meddygaeth israddedig

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf

Yn y seremoni yma:

 • Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir)

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Pensaernïaeth
 • Deintyddiaeth
 • Ffiseg a Seryddiaeth

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir y Proffesiynau Iechyd Perthynol, Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig Gofal Iechyd)

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Daearyddiaeth a Chynllunio
 • Mathemateg

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Dydd Mercher 17 Gorffennaf

Yn y seremoni yma:

 • Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
 • Gwleidyddiaeth

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Peirianneg

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Y Gyfraith

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Dydd Iau 18 Gorffennaf

Yn y seremoni yma:

 • Busnes (Rheoli Busnes, cyrsiau Cyfrifeg a Chyllid i Israddedigion, MBA)

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
 • Y Gymraeg

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Busnes (Economeg i Israddedigion, Bancio a Chyllid, pob Meistr a PhD)

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
 • Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Dydd Gwener 19 Gorffennaf

Yn y seremoni yma:

 • Biowyddorau

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Gwyddorau Cymdeithasol

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.

Yn y seremoni yma:

 • Cemeg
 • Cyfrifiadureg a Gwybodeg
 • Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Gwyliwch y seremoni raddio ar Youtube.