Ewch i’r prif gynnwys

Dyddiadau ac amseroedd

Bydd gwybodaeth am bryd fydd seremonïau graddio yn cael eu cynnal yn cael eu cyhoeddi yma pan fyddant ar gael.

Bydd darllediadau ar-lein byw o bob seremoni ar gael pan fydd y seremonïau yn dechrau

Dydd Llun 15 Gorffennaf 2019 
10:00Meddygaeth Ôl-raddedig (gan gynnwys PGMDE blaenorol)
Ieithoedd Modern
Cerddoriaeth
13:15Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr
Seicoleg
16:30Meddygaeth Israddedig
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019 
09:15Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir)
12:00Pensaernïaeth
Deintyddiaeth
Ffiseg a Seryddiaeth
14:45Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir y Proffesiynau Iechyd Perthynol, Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig Gofal Iechyd)
17:30Daearyddiaeth a Chynllunio
Mathemateg
Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 
10:00Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
Gwleidyddiaeth
13:15Peirianneg
16:30Y Gyfraith
Dydd Iau 18 Gorffennaf 2019 
09:15Busnes (Rheoli Busnes, cyrsiau Cyfrifeg a Chyllid i Israddedigion, MBA)
12:00Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
Y Gymraeg
14:45Busnes (Economeg i Israddedigion, Bancio a Chyllid, pob Meistr a PhD)
17:30Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019 
10:00Biowyddorau
13:15 Gwyddorau Cymdeithasol
16:30Cemeg
Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
Ysgol/PwncDyddiadAmser
Pensaernïaeth16/07/1912:00
Biowyddorau19/07/1910:00
Busnes18/07/1909:15
Busnes18/07/1914:45
Cemeg19/07/1916:30
Cyfrifiadureg a Gwybodeg19/07/1916:30
Deintyddiaeth16/07/1912:00
Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr
15/07/19
13:15
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth18/07/1912:00
Peirianneg17/07/1913:15
Daearyddiaeth a Chynllunio16/07/1917:30
Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir)16/07/1909:15
Gwyddorau Gofal Iechyd (Rhaglenni Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir y Proffesiynau Iechyd Perthynol, Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig Gofal Iechyd)16/07/1914:45
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd18/07/1917:30
Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant17/07/1910:00
Y Gyfraith17/07/1916:30
Mathemateg16/07/1917:30
Meddygaeth UG15/07/1916:30
Meddygaeth PG15/07/1910:00
Ieithoedd Modern15/07/1910:00
Cerddoriaeth15/07/1910:00
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg18/07/1917:30
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol19/07/1916:30
Gwleidyddiaeth17/07/1910:00
Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion15/07/1910:00
Ffiseg a Seryddiaeth16/07/1912:00
Seicoleg15/07/1913:15
Gwyddorau Cymdeithasol19/07/1913:15
Cymraeg18/07/1912:00