Ewch i’r prif gynnwys

Seremonïau

Rydym yn cynnal nifer o sermonïau graddio bob blwyddyn i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni eu cyfoedion, eu teulu a'u ffrindiau.

A Birds eye view of graduation

Mae pob seremoni'n para dwy awr ac fe'i cynhelir yn lleoliad mawreddog Neuadd Dewi Sant yng nghanol dinas Caerdydd. Mae modd mynd yno'n rhwydd mewn cerbyd, trên neu awyren.

Drwy gydol yr wythnos raddio, cadarnheir graddau miloedd o fyfyrwyr a chymrodorion anrhydeddus.

Bydd ein seremonïau graddio yn cael eu darlledu'n fyw ar y We gan olygu bod modd eu gwylio unrhyw le yn y byd. 

Rydym am i bawb fydd yn y seremonïau fwynhau'r diwrnod, felly cofiwch baratoi ar gyfer graddio a chael gwybod beth fydd ei angen arnoch cyn, yn ystod ac ar ôl eich seremoni.

Dyddiadau ac amseroedd

Mae ein seremonïau graddio yn rhedeg trwy gydol y dydd, felly dyma wybodaeth am bryd fydd eich sesiwn chi'n dechrau.

Ar y diwrnod

Trwy wybod beth ddylech chi ei wneud, a ble a phryd i'w wneud, cewch mwy o fwynhad o'r diwrnod graddio.

Beth i'w ddisgwyl

Rhagor o wybodaeth am ble bydd pawb yn eistedd, mynediad i Neuadd Dewi Sant a beth fydd yn digwydd yn ystod y seremoni ei hun.

Darllediad byw ein diwrnod graddio

Gwyliwch ein seremonïau graddio wrth iddynt ddigwydd drwy edrych ar ein darllediad byw ar-lein.

Eich tystysgrif gradd

Ni fydd eich tystysgrif gradd yn cael ei chyflwyno i chi yn eich seremoni raddio. Bydd yn cael ei hanfon atoch drwy'r post.