Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â'r ymchwilwyr

Darganfyddwch fwy am yr ymchwilwyr sy'n trefnu digwyddiadau eleni.

Planhigion, iechyd a lles drwy'r oesoedd.

Dr Poppy Nicol

Dr Poppy Nicol

Research Associate

Email
nicolp@caerdydd.ac.uk
Dr Hannah Pitt

Dr Hannah Pitt

Research Associate (PLACE)

Email
pitth2@caerdydd.ac.uk
Telephone
(0) 29 2087 9632

Rwy’n gydymaith ymchwil yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Rwy’n ddaearyddwr ac mae fy niddordebau ymchwil yn y cysylltiadau rhwng pobl a lleoedd. Mae’r cysylltiadau rhwng amrywiaeth fiolegol a diwylliannol drwy amaethyddiaeth o ddiddordeb mawr i mi.

Arddangosfa a Sgwrs ANCHOR PEOPLES

Mae Ellie Byrne yn wyddonydd cymdeithasol sydd â diddordeb arbennig mewn dulliau creadigol, anghydraddoldebau ym maes iechyd, ymgysylltiad gwleidyddol, lles a pholisi. Mae Ellie wedi gweithio ar nifer o brosiectau celfyddydol ac ansoddol, sy’n amrywio o werthusiadau ffurfiol o ymyriadau iechyd cyhoeddus i drafodaeth ar sail perfformiad, theatr a gwneud ffilmiau.

Ar hyn o bryd mae hi’n arwain y Rhwydwaith Ymchwil Cyfranogiad Diwylliannol, sef grŵp cynyddol amlwg o academyddion, grwpiau cymunedol, artistiaid, a rhanddeiliaid o feysydd y celfyddydau a diwylliant, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Lleisiau CASCADE

Rachael Vaughan

Rachael Vaughan

Child, Young Person and Carer Engagement Worker, CASCADE

Email
vaughanr5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0945
Dr Alyson Rees

Dr Alyson Rees

First and Second Year Tutor on Diploma and MA in Social work

Email
reesa1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 5261
Dr Louise Roberts

Dr Louise Roberts

Research Associate, CASCADE

Email
robertsl18@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 4983

Mae Lleisiau CASCADE yn gydweithrediad rhwng Voices from Care Cymru a’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE).

Grŵp o bobl ifanc ydynt sydd â phrofiad o fod mewn gofal ac sy'n cynghori ar brosiectau ymchwil o'r cam dylunio i ledaenu'r ymchwil. Mae ymchwilwyr CASCADE yn darparu hyfforddiant am ddulliau ymchwil a hwyluso grŵp. Caiff y grŵp ei gefnogi gan Voices from Care,

Mae'r grŵp wedi cynghori ymchwilwyr o brifysgolion yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r trydydd sector. Rhagor o wybodaeth an Lleisiau CASCADE.

Grym i’r bobl

alt

Cate Hopkins

Research student

Email
hopkinsc11@caerdydd.ac.uk

Mae Emyr Williams yn Gymrawd Ymchwil sy’n gweithio yn Y Lab yn cefnogi a hyrwyddo arloesedd ac arbrofi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Emyr yn angerddol dros gynnwys pobl yn y penderfyniadau sy’n eu heffeithio. Felly, mae’n ystyried prosiectau sy’n annog y cyhoedd i chwarae rhan lawn wrth lunio polisïau yn ogystal â datblygiadau mewn llywodraethu ac ymgysylltu cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys datblygiadau democrataidd fel democratiaeth gydgynghorol, cyllidebu cyfranogol a democratiaeth ddigidol.

Mewn swyddi blaenorol, mae Emyr wedi bod yn weithiwr Datblygu Cymuned ar Ystâd Gurnos ym Merthyr, Rheolwr Prosiect ar gyfer elusen ieuenctid ym Mhontypridd, Rheolwr Ymchwil Gwasanaethau Craffu Cyngor Caerdydd ac yn Swyddog Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Ailgynllunio dyfodol ynni carbon isel ym Mhort Talbot

Dr Emma McKinley

Dr Emma McKinley

Research Fellow

Email
mckinleye1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4573

Mae Dr Christopher Groves yn Gymrawd Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hefyd yn aelod o dîm gwyddorau cymdeithasol sy’n gweithio’n rhan o brosiect FLEXIS (http://flexis.wales) ar ddatgarboneiddio y system ynni yng Nghymru.

Mae FLEXIS yn brosiect amlddisgyblaethol sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop sy’n cynnwys peirianwyr o brifysgolion Caerdydd, Abertawe a De Cymru. Yr Athro Karen Henwood (Y Gwyddorau Cymdeithasol, Caerdydd), a’r Athro Nick Pidgeon (Seicoleg, Caerdydd) sy’n arwain y tîm gwyddorau cymdeithasol.

Mae diddordebau ymchwil Dr Groves yn canolbwyntio ar ddulliau cymdeithasol er mwyn ymdopi â risg ac ansicrwydd, effaith moesegol a chymdeithasol arloesedd technolegol, a gwneud cyfiawnder â’r genhedlaeth nesaf.

Dysgu o Lawr Gwlad

Dr Giada Lagana

Dr Giada Lagana

Research Associate, WISERD

Email
laganag@caerdydd.ac.uk
Telephone
029208 79650

Dr Giada Lagana is a Research Associate at the Wales Governance Centre, Cardiff University. She works on the ESRC ‘Between Two Unions’ project with Professor Daniel Wincott, examining the impact of the UK’s withdrawal from the European Union (EU) on the UK’s internal constitutional and intergovernmental arrangements. She has recently completed a book, entitled ‘The role of the European Union in the Northern Ireland peace process’, with Palgrave McMillan. Giada started out as an historian, completing her undergraduate studies in modern and contemporary history at the University of Pavia (Italy). She then obtained an MA in international relations and history, under the joint supervision of Didier Poton (Université de La Rochelle) and Michel Catala (Université de Nantes).

Rydw i’n un o Fyfyrwyr Doethurol ESRC sy’n astudio Daearyddiaeth ac yn Gymrawd Rhyngwladol Marie Curie yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy. Mae fy nghefndir trawsddisgyblaethol yn cynnwys pwyslais ar systemau addysg, trefnu mudiadau dysgu a chymdeithasol ac mae hyn wedi llywio fy niddordebau ymchwil presennol.

Mae fy ymchwil yn edrych ar yr elfennau cyffredin ym meysydd Addysg a Daearyddiaeth a sut mae dysgu a chynaliadwyedd yn rhyngweithio gan ganolbwyntio yn benodol ar systemau bwyd cynaliadwy. Rydw i wedi ymroi i ddatblygu ymchwil gyfranogol a chydweithio’n agos â sefydliadau trydydd sector a chymunedau.

Nod fy ymchwil bresennol yw cefnogi datblygiad modelau hyfforddiant i ffermwyr ar lawr gwlad er mwyn hyrwyddo dulliau amaethu cynaliadwy fel dulliau ecolegol o amaethu. Mae hyn yn cynnwys edrych ar y dulliau pedagogaidd y mae ffermwyr yn eu defnyddio a nodi sut mae modelau hyfforddi yn cael eu llywio gan grwpiau o ardaloedd gwahanol.

Robert Callaghan

Robert Callaghan

Administrative Officer, Y Lab

Email
callaghanr2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9720

Robert Callaghan is a Research Associate working at Y Lab, the Public Services Innovation Lab for Wales. Rob works on Innovate to Save, a Welsh Government funded programme, supporting public servants to improve services and save money. He’s currently working on a project looking into inclusion in public service innovation funding programmes.

Before Y Lab, Rob worked on studies of the public service broadcasters assessing their coverage of devolution, statistics and political balance during elections.

Y Lab is a partnership between Cardiff University and Nesta, the innovation foundation, working to support public service innovators in Wales with funding, expertise and guidance to experiment and test their ideas.

Creative entrepreneurs: small business resilience and pivoting during COVID-19

Dr Amy Yau

Dr Amy Yau

Lecturer in Marketing and Strategy

Email
yaua@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5706

Dr Amy Yau is a lecturer in the Marketing and Strategy section at Cardiff University. Amy's PhD at University of Bath was on an Economic Social Research Council full scholarship, the thesis was titled "People, Places and Spaces: Theorising Consumer Re-enculturation". Amy's professional experience is within market research and marketing consultancy companies in London and Australia.

Amy's research interest involves exploring various aspects of consumer research and social cultural marketing through the use of qualitative methods. Current research areas include: consumer acculturation and global mobility, creative small businesses, social media, and entrepreneurship, sustainable and collaborative consumption,

The Digital Lives of Black Women in Britain: Between Creativity, Community and Commodification

Dr Francesca Sobande

Dr Francesca Sobande

Lecturer

Email
sobandef@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11352

Dr Francesca Sobande is a lecturer in digital media studies at the School of Journalism, Media and Culture (Cardiff University) and an affiliate of the Data Justice Lab. She is director of the BA Media, Journalism and Culture programme and is communications co-chair of the international Race in the Marketplace (RIM) Research Network. Her research has been published in journals such as European Journal of Cultural StudiesEuropean Journal of MarketingIPPR Progressive Review, Marketing Theory, Celebrity Studies, Critical Studies in Television, Communication, Culture & Critique, and ConsumptionMarkets & Culture. Francesca is author of The Digital Lives of Black Women in Britain (Palgrave Macmillan, 2020) and co-editor with Professor Akwugo Emejulu of To Exist is to Resist: Black Feminism in Europe (Pluto Press, 2019). She tweets at @chess_ess and more information about her work is available at: francescasobande.com

Rhentu nwyddau ail-law

Dr Nicole Koenig-Lewis

Dr Nicole Koenig-Lewis

Senior Lecturer in Marketing

Email
koenig-lewisn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (29) 2087 0967
Dr Carmela Bosangit

Dr Carmela Bosangit

Lecturer in Marketing

Email
bosangitc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6915

Mae Dr Nicole Koenig-Lewis yn ddarllenydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae ymchwil Nicole yn seiliedig ar brofiadau’r cwsmer, defnydd cynaliadwy a’r economi gyffredin gyda phwyslais arbennig ar ymgysylltiad â chwsmeriaid, swyddogaeth apelio at yr emosiynau ac agwedd cwsmeriaid.

Hi yw Prif Ymchwilydd y prosiect ymchwil academaidd ar agwedd cwsmeriaid tuag at yr economi gyffredin sy’n cael ei ariannu gan yr Academi Brydeinig/Grant Leverhulme ar gyfer prosiectau ymchwil bychain, “Lleihau’r defnydd o adnoddau drwy rannu’r mynediad at nwyddau traul - nodi rhwystrau isymwybodol er mwyn annog newid mewn ymddygiad”, (gyda Bosangit, C.).

Mae Dr Carmela Bosangit yn Ddarlithydd mewn marchnata yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys defnyddio cynhyrchion yn foesegol, arferion busnes cyfrifol, profiad y cwsmer a’u naratifau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae prosiectau ymchwil blaenorol wedi canolbwyntio ar ddefnyddio cynhyrchion yn foesegol ac arferion busnes cyfrifol yn y diwydiant gemwaith, tystysgrifau labeleco, hyblygrwydd defnyddio cynhyrchion yn foesegol gan dwristiaid yn St Ives a Dinbych y Pysgod ac ymddygiad sy’n rhoi ystyriaeth i’r amgylchedd gan ddefnyddwyr UAE.

Felly, rydyn ni i gyd yn ymchwilwyr athrawon nawr! - sut y gall mentora helpu

Mae Emmajane wedi gweithio ym maes Addysg ers 19 blynedd, ac wedi mwynhau amrywiaeth eang o rolau uwch-arweinyddiaeth yn y byd academaidd, datblygu polisïau a’r sector ysgolion statudol.

Mae hi’n Ddarllenydd mewn Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae hi wedi bod yn Gyd-gyfarwyddwr ar gyfer gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol am y 5 mlynedd ddiwethaf - rhaglen gradd meistr a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer athrawon ar draws Cymru sydd newydd gymhwyso.

Mae ‘diben moesol’ i’w gwaith wrth gefnogi dysgu a datblygiad addysgwyr, sy’n ysbrydoli, addysgu a meithrin dysgwyr (boed yn ddisgyblion, yn fyfyrwyr neu’n ysgolheigion eraill). Mae profiad y myfyrwyr yn greiddiol i’w holl waith gan ei bod hi’n credu’n gryf bod addysg yn gallu cael effaith drawsnewidiol ac y dylai gael effaith o’r fath.

Ieithoedd y Corff: Creu Darlun ohonoch Chi Eich Hun Amlieithog

Enillodd Tallulah Llewellyn Machini Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2017. Gan dderbyn ysgoloriaeth er rhagoriaeth, astudiodd radd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu, hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd a graddiodd gyda Rhagoriaeth yn 2015.

Ar hyn o bryd, mae Tallulah yn Gynorthwy-ydd Prosiect ar gyfer Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac yn Gydlynydd Rhanbarthol ar gyfer Gorwelion Iaith, prosiect sy’n cael ei ariannu gan yr Adran Addysg, Lloegr.

Enillodd Lucy Jenkins Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2014. Gan dderbyn ysgoloriaeth er rhagoriaeth, astudiodd radd Meistr mewn Astudiaethau Ewropeaidd, hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd a graddiodd gyda Rhagoriaeth yn 2015.

Ar hyn o bryd, Lucy yw Cydlynydd Cenedlaethol Prosiect Mentrora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern Prifysgol Caerdydd, ac yn ddiweddar daeth yn Rheolwr Prosiect ar gyfer Gorwelion Iaith, prosiect mentora digidol ar gyfer ieithoedd a ariennir gan DfE.

Ysgolion Iach: Beth mae Pobl Ifanc yn ei feddwl?

Rydw i’n Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd gyda DECIPHer ac fy rôl yw cydlynu grŵp cyngor ymchwil gan bobl ifanc o’r enw ALPHA. Mae’r grŵp yma o bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed ac mae eu mewnbwn yn helpu i wneud yn siŵr bod ein hymchwil yn berthnasol ac yn addas ar gyfer pobl ifanc.

Fy rôl i yw hwyluso, monitro a gwerthuso cyfraniad ALPHA a defnyddio’r data a gasglwyd er mwyn cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth er mwyn i’r cyhoedd allu cymryd rhan mewn ymchwil iechyd yn effeithiol.