Ewch i’r prif gynnwys

Gŵyl 2018

Cynhaliwyd ein trydydd Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol rhwng y 3 a'r 10 Tachwedd 2018.

Nod yr Ŵyl oedd i ddathlu ac i godi ymwybyddiaeth o waith ymchwil rhagorol y Brifysgol ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Mae'r ymchwil sy'n cyfrannu at ddatblygiad polisïau, gwasanaethau ac arloesi ac sy'n mynd i'r afael â nifer o heriau cymdeithasegol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Roedd y rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau rhyngweithiol sy'n llawn gwybodaeth ar draws y ddinas sydd ar gyfer y cyhoedd, disgyblion ysgol, sefydliadau trydydd sector a llunwyr polisïau.

Sut roedd yr ŵyl yn gweithio

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi'u hanelu at y cyhoedd cyffredinol - rhai wedi'u hanelu at gynulleidfaoedd penodol, ee myfyrwyr ysgol neu sefydliadau'r trydydd sector. Yn ystod yr ŵyl, roedd cyfranogwyr yn dilyn a chyfrannu i ddigwyddiadau gan ddefnyddio #esrcfestival a #SocialCardiff ar Twitter.

Lleoliad yr Ŵyl

Cynhaliwyd digwyddiadau'r Ŵyl mewn lleoliadau ar draws Caerdydd yn cynnwys Canolfan Celfyddydau Chapter, Llaeth a Siwgr @ Yr Hen Lyfrgell, ysgolion lleol yn ogystal â nifer o adeiladau'r Brifysgol.

Beth welodd ein mynychwyr

Gwnaeth amrywiaeth o Ysgolion Academaidd a chanolfannau ymchwil gynnal ddigwyddiadau. Roedd rhain yn cynnwys trafodaethau cynulleidfa byw, gweithdai ymarferol, cwisiau, arddangosiadau, a dangosiadau ffilm. Bydd mynychwyr yr Ŵyl yn cael y cyfle i ddysgu mwy am yr amrywiaeth eang o ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Gwnaeth ein hymchwilwyr wrth iddyn nhw rannu eu hymchwil am bynciau amrywiol fel deall datblygiad plant, undebau llafur a defnyddio cyfryngau cymdeithasol, creu mannau cynaliadwy, ac ymddangosiad heddwch yn Gogledd Iwerddon. Roedd yr Ŵyl yn tynnu sylw at bwysigrwydd gofal cymdeithasol yn y byd modern a'r cymdeithasau sy'n byw ynddo.

I gael rhagor o wybodaeth am waith yr ymchwilwyr a gymerodd rhan yn yr Ŵyl a'u hymchwil, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni

Dr Rachel Baker

Dr Rachel Baker

Research Development Officer

Email
bakerr9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5494

Ariannu a chefnogaeth yr ŵyl

Cefnogwyd yr ŵyl gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, fel rhan o'u Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol cenedlaethol.
ESRC Festival of Social Science