Ewch i’r prif gynnwys

A ddylai'r DU dyfu mwy o fwyd?

Dydd Mercher, 6 Mawrth 2019
Calendar 17:30-19:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Food

Yr Athro Tim Lang, Athro Polisi Bwyd ym Mhrifysgol Dinas Llundain

Mae system fwyd y DU eisoes o dan bwysau. Mewn nifer o ffyrdd, mae'n anghynaladwy, mae'n cyfrannu at oblygiadau anuniongyrchol enfawr ym maes iechyd, ac mae newidiadau yn y system economaidd yn gwasgu’r prif gynhyrchwyr. Beth ellir ei wneud ynghylch hyn? A fydd Brexit – beth bynnag ei ffurf – yn gwneud unrhyw beth yn well? A allai system fwyd ranbarthol yn y DU gynnig diet iachus a chynaliadwy? Yn syml, beth mae'r DU am ei gael o'i system fwyd?

Ymunwch â ni i weld sut y gall ffermio a bwyd yn y DU gyfrannu at ailadeiladu ecosystemau, gan gynnwys trafodaeth am sut y gellid defnyddio diet meincnod ar gyfer defnyddwyr y DU, a'i oblygiadau ar gyfer iechyd ac arferion bwyta.

Gweld A ddylai'r DU dyfu mwy o fwyd? ar Google Maps
0.06
Two Central Square

Caerdydd
CF10 1FS

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Sustainability week