Ewch i’r prif gynnwys

Pan mae lefel y môr yn codi... pentrefi yn y DU a gollwyd i’r môr

Dydd Mawrth, 14 Mai 2019
Calendar 18:30-19:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Flood

Speaker: Claire Earlie (Cardiff)

Bydd darlithoedd nos Fawrth misol 2018-2019 Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn cael eu cynnal yn Narlithfa Wallace (0.13), Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd, Plas y Parc, CF10 3AT. Mae’r darlithoedd yn dechrau am 18.30. Nid oes angen cadw lle. Os oes angen i chi gael y sesiynau Holi ac Ateb yn Gymraeg, ebostiwch edwardsd2@caerdydd.ac.uk o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad.

Mae’r pryderon presennol ynglŷn â’r effaith y gallai cynnydd yn y tymheredd ei chael ar lefelau’r môr wedi tynnu sylw at gydnabod newidiadau’r gorffennol, cydnabod y prosesau sydd ynghlwm, a goblygiadau newidiadau o’r fath; mae’r rhain i gyd wedi arwain at geisiadau i ragweld yr effeithiau yn y dyfodol. Bydd y gyfres o ddarlithoedd yn trafod rhai o’r materion hyn.

Gweld Pan mae lefel y môr yn codi... pentrefi yn y DU a gollwyd i’r môr ar Google Maps
Wallace Lecture Theatre (0.13)
Main Building
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

When Sea Levels Change