Ewch i’r prif gynnwys

Noson Gyda Morfydd Owen

Dydd Llun, 12 Tachwedd 2018
Calendar 18:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Morfydd Owen

Bydd Rhian Davies yn edrych ar fywyd a gwaith Morfydd Owen drwy’r archif a gedwir yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd, Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol.

Roedd Morfydd Owen yn gerddor a chyfansoddwraig eithriadol o ddawnus. Rhian Davies sy’n taro golwg dros ei bywyd anhygoel, gan ddefnyddio lluniau a cherddoriaeth wedi’i ysbrydoli gan Gasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Bydd arddangosfa fechan o ddogfennau, cyfansoddiadau ac eitemau personol Morfydd i’w gweld yn ystod y digwyddiad. Sgwrs iaith Saesneg.

Am y siaradwraig

Mae Dr Rhian Davies yn arbenigo mewn darganfod deunyddiau arbennig mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat: yn sgil ei hymchwil, mae nifer o ffigyrau anghofiedig o fyd cerdd Cymru wedi derbyn cydnabyddiaeth ehangach.

Fel Cyfarwyddwraig Artistig Gwyl Gregynog – gwyl gerdd glasurol hynaf Cymru – mae Dr Davies cyd-weithio gyda cherddorion blaengar i greu’r unig wyl gerdd Gymreig i gael ei chydnabod gan y Réseau Européen do Musique Ancienne yn Versailles.

Mae Dr Davies wedi bod yn hanesydd cerdd ers 1989, a’i diddordebau pennaf yw diwylliant Prydain ar dro’r ugeinfed ganrif; cerddorion a chyfansoddwyr benywaidd a’r Rhyfel Mawr.

Cydnabyddwyd ei chyfraniad at gerddoriaeth yng Nghymru yng nNwobrau Ysbrydoli Cymru, y Wales Arts Power List, a Gorsedd Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Gweld Noson Gyda Morfydd Owen ar Google Maps
Arts and Social Studies Library
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

School of Music concert series