Ewch i’r prif gynnwys

Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol 2021: Y newid yn yr hinsawdd: cysylltu trafodaethau gwleidyddol byd-eang a gweithredu cymunedol

Dydd Gwener, 19 Tachwedd 2021
Calendar 18:00-19:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Festivale Social Science 2021

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn canolbwyntio ar weithredu ar y newid yn yr hinsawdd ac yn trafod yr heriau sydd ynghlwm wrth greu cysylltiad rhwng trafodaethau gwleidyddol byd-eang, megis cynhadledd COP26, a chamau gweithredu cymunedol lleol ar yr hinsawdd.

Dywedwch eich dweud am sut yr ydych yn cael eich ystyried ar hyn o bryd mewn trafodaethau gwleidyddol byd-eang a gofyn cwestiynau i ymchwilwyr ac ymarferwyr sy'n gweithio ar gyfathrebu ym maes y newid yn yr hinsawdd.

Rhannwch y digwyddiad hwn