Ewch i’r prif gynnwys

O'r mislif i'r menopos - taith iechyd meddwl atgenhedlu

Dydd Mawrth, 30 Tachwedd 2021
Calendar 17:15-18:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Image:  from menstration to menopause

Mae'r effaith ar iechyd meddwl i fenywod wrth iddynt deithio trwy eu cylch atgenhedlu yn faes nad oes ganddo ddigon o adnoddau. Ymunwch â'r Athro Ian Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl a Dr Arianna Di Florio, Uwch Ddarlithydd Clinigol, Adran Seiciatreg a Niwrowyddorau Clinigol wrth iddynt drafod sut mae eu gwaith yn gobeithio gwella'r dull presennol o gael diagnosis, atal a thriniaeth ar gyfer yr heriau iechyd meddwl y mae menywod yn eu hwynebu yn ystod cyfnodau bywyd allweddol fel y cylch mislif, genedigaeth a menopos.

Rhannwch y digwyddiad hwn