Ewch i’r prif gynnwys

Iacháu Clwyfau drwy Ddull Systemau

Dydd Iau, 17 Mehefin 2021
Calendar 13:00-16:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Cofrestrwch yn:

https://www.eventbrite.co.uk/e/systems-approaches-to-wound-healing-tickets-144193427423

Siaradwyr a gadarnhawyd:

Athro Yoram Vodovotz (Prifysgol Pittsburgh):  Iacháu Clwyfau: Mesur, Modelu a Modiwleiddio

Athro Cyswllt Traci Wilgus (Prifysgol Talaith Ohio):  Defnyddio dull iachâu clwyfau’r ffetws fel canllaw er mwyn deall ffibrosis a sut mae’r croen yn atgyweirio

Athro Paul Martin (Prifysgol Bryste): Ymchwilio i fecanweithiau iacháu clwyfau trwy ddelweddu byw a modelu mathemategol

Athro Fiona Oakley (Prifysgol Newcastle): Cydgysylltiad eplithelaidd a macroffag wrth wella clwyfau

Rhannwch y digwyddiad hwn