Ewch i’r prif gynnwys

Symposiwm SPR Biacore 2021

Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2021
Calendar 13:30-16:30

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Biacore

Heb fod angen labeli, mae profion Biacore yn rhoi gwybodaeth am gydnawsedd, cineteg a phenodoldeb rhyngweithiadau moleciwlaidd. Mae ein Symposiwm SPR Biacore rhithwir 2021 yn dwyn ynghyd gwyddonwyr i rannu a gwella eu gwybodaeth am dechnoleg SPR Biacore ar gyfer dadansoddi amrywiaeth o ryngweithiadau biofoleciwlaidd.

Bydd y symposiwm yn agored i bobl o'r tu mewn a'r tu allan i Brifysgol Caerdydd a bydd yn addas ar gyfer dechreuwyr a defnyddwyr profiadol. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan Cytiva i gyflwyno'r dechnoleg ac ymarferoldeb, a sgyrsiau gan ddefnyddwyr Biacore i ddangos ehangder y ceisiadau y gellir defnyddio'r dechnoleg hon ar eu cyfer.

Dewch i weld sut y gall Cyseiniant Plasmon Arwyneb Biacore (SPR) weithio i'ch ymchwil, a sut i ddylunio eich profion SPR eich hun i redeg ar y Biacore T200 yma yn y Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog.

Rhannwch y digwyddiad hwn