Ewch i’r prif gynnwys

Heneiddio'n Iach ar adeg COVID-19: sut gallwn ni greu cymdeithas lle rydym ni i gyd yn heneiddio'n well?

Dydd Iau, 25 Chwefror 2021
Calendar 19:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

SiH public lecture series logo

Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau iechyd yny DU.  Mae gan bobl fywydau byrrach ond maen nhw'n byw yn hirach gydag afiechyd ac anabledd. Mae hyn yn cael effaith ar allu pobl i weithio a chyfrannu at eu cymunedau.

Yn y Ganolfan Heneiddio'n Well rydym yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau newidiadau wedi'u llywio gan dystiolaeth i greu cymdeithas lle rydyn ni i gyd yn heneiddio'n well.

Bydd Anna yn nodi'r newidiadau sydd eu hangen ar draws iechyd, cartrefi, gwaith a chymunedau wrth iddi archwilio themâu o'i llyfr diweddar “The Age of Ageing Better? A manifesto for our future”.

Rhannwch y digwyddiad hwn