Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau plentyndod cynnar sydd o fudd i feithrinfeydd trochi Llydaweg - Stephanie Le Pelleter

Dydd Mercher, 21 Ebrill 2021
Calendar 13:00-14:00

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Seminar Ymchwil Stephenie Le Pelleter Research Seminar

Yn raddol ers dechrau'r 2000au, rydym wedi gweld datblygiad cyfleusterau gofal plant cyfrwng Llydaweg yn Llydaw, fel mewn rhanbarthau eraill yn Ffrainc. Ar hyn o bryd mae tair meithrinfa'n gweithio'n llawn yn yr iaith Lydaweg ac mae 3 phrosiect strwythurol arall ar y gweill. Mae hyn mewn gwlad lle mae unieithrwydd wedi'i ymgorffori yn erthygl 2 o'r Cyfansoddiad: “Ffrangeg yw iaith y Weriniaeth”. Felly sut gall cyfleusterau gofal plentyndod cynnar cyfrwng Llydaweg ddatblygu yng nghyd-destun unieithrwydd cyfansoddiadol? Sut mae defnyddio iaith heblaw Ffrangeg mewn cyfleusterau gofal plant wedi esblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf? A yw'n hawdd i brosiect cyfrwng Llydaweg lwyddo heddiw ar ôl degawdau o lethu ieithyddol gan y gwahanol lywodraethau? Fe welwn fod mesurau economaidd newydd yn gyfle i'r iaith Lydaweg. 

Mae Stephanie Le Pelleter yn fyfyriwr doethurol yn iaith, llenyddiaeth a diwylliant Llydaweg yng Nghanolfan Ymchwil Geltaidd a Llydewig Prifysgol Rennes 2. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar le meithrinfeydd trochi wrth drosglwyddo'r iaith Lydaweg.

Rhannwch y digwyddiad hwn