Ewch i’r prif gynnwys

Deall a chefnogi anghenion datblygiadol plant sydd ei angen fwyaf

Dydd Mercher, 9 Mehefin 2021
Calendar 17:15-18:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Understanding and supporting the developmental needs of children who need it most

Ymunwch â'r Athro Stephanie van Goozen, fydd yn trafod gwaith Uned Asesu Niwroddatblygiad Caerdydd (NDAU). Nod yr uned yw dangos ffordd ymlaen wrth fynd i'r afael ag anghenion plant sy'n dangos problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol. 

Mae'r Athro van Goozen a'i chydweithwyr yn gweithio gyda sampl fawr o blant i gasglu ac asesu data ar gyfer ymchwil ond hefyd i lywio a gwella eu triniaeth a'u cefnogaeth barhaus i'r GIG. 

Rhannwch y digwyddiad hwn