Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd Meddwl a Phandemig COVID-19

Dydd Iau, 10 Rhagfyr 2020
Calendar 19:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Sci in Health branding

Mae argyfwng COVID-19 yn herio pawb a bydd pobl yn ymateb i'w profiadau mewn ffyrdd gwahanol. Mae ymatebion cyffredin, normal wedi cynnwys emosiynau cadarnhaol fel ymdeimlad o undod a gobaith, ynghyd ag emosiynau negyddol fel gorbryder a hwyliau isel.

Mae rhai pobl wedi datblygu ymatebion mwy difrifol, gan gynnwys galar, anhwylderau gorbryder, iselder ac ôl-drawmatig.

Bydd Yr Athro Jon Bisson yn disgrifio’r hyn yr ydym yn ei wybod ar hyn o bryd ac yn cyflwyno gwaith Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer Iechyd Meddwl, ar sail Prifysgol Caerdydd, sydd â’r nod o roi dealltwriaeth fwy o effaith COVID-19 ar bobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl.

Rhannwch y digwyddiad hwn