Ewch i’r prif gynnwys

Sgwrs gyhoeddus rithwir ar Ganserau Prin

Dydd Mercher, 30 Medi 2020
Calendar 18:30-19:45

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Credir bod gan oddeutu 1 o bob 5 o bobl (20%) yn y DU sydd wedi cael diagnosis o ganser, ganser prin. I nodi Diwrnod Canser Prin ar 1 Hydref, ymunwch â Pharc Geneteg Cymru a Chanolfan Ymchwil Canser Cymru i ddarganfod mwy am ganserau prin, gyda chyflwyniadau byr gan siaradwyr arbenigol gan gynnwys clinigwyr, ymchwilwyr a'r rhai y mae canser prin yn effeithio arnynt. Bydd amser hefyd i gael trafodaeth ac i ofyn cwestiynau i’n siaradwyr.

Mae'r digwyddiad hwn YN RHAD AC AM DDIM ac ar Zoom

Cofrestrwch trwy Eventbrite i dderbyn y ddolen ymuno a'r cyfarwyddiadau: https://tinyurl.com/yy9uotul

Ariennir Parc Geneteg Cymru a Chanolfan Ymchwil Canser Cymru gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch: walesgenepark@caerdydd.ac.uk

Rhannwch y digwyddiad hwn