Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd - Sesiwn Hysybsu dros Frecwast

Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2020
Calendar 08:30-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Audience

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi cyfle inni drawsnewid y ffordd y mae caffael yn cael ei ddarparu yng Nghymru. Trwy symud tuag at ddull sy’n seiliedig ar ganlyniadau, gallwn sicrhau bod y £6biliwn sy’n cael ei wario’n flynyddol yn sicrhau’r canlyniadau gorau ar draws pob un o bedair elfen llesiant, ac yn helpu i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Bydd yr achlysur hwn diweddaru ar argymhellion caffael y Comisiynwyr, a amlinellwyd yn ei Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, a bydd yn rhoi cyfle I ymateb I gwestiynau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad.

Byddwn yn danfon manylion ar gyfer ymuno a’r sesiwn yn agosach at yr achlysir.

Os hoffech chi ymuno â'n Cymuned Addysg Weithredol a derbyn gwahoddiadau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol, Sesiynau dros Frecwast, gwybodaeth am gyrsiau, a'n cylchlythyrau misol, dilynwch y ddolen yma (rydyn ni'n hoffi dilyn y rheolau GDPR).

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education