Ewch i’r prif gynnwys

GALW AM BAPURAU: 42ail Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ar gyfer Astudiaethau Iberaidd

Calendar Dydd Mercher 1 Medi 2021, 09:00-Dydd Gwener 3 Medi 2021, 15:00

Aildrefnwyd y digwyddiad hwn
Aildrefnwyd y digwyddiad hyd Dydd Mercher 1 Medi 2021, 09:00-Dydd Gwener 3 Medi 2021, 15:00

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Cardiff University's School of Modern Languages

Bydd y 42ain Cynhadledd y Gymdeithas ar gyfer Astudiaethau Cyfoes Iberaidd (ACIS), a gynhelir yn rhithwir ac a drefnir gan yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cael ei chynnal rhwng rhwng Dydd Mercher 1af o Fedi tan dydd Gwener 3ydd o Fedi 2021.

Mae’r galwad am bapurau wedi ei ymestyn tan ddydd Mawrth 15ed o Fehefin. Gallwch gofrestru'ch diddordeb, lawrlwytho gwybodaeth a chyflwyno papur i gael ei ystyried drwy wefan ACIS.

Gwneir y broses o ddewis paneli / papurau gan gynllunwyr rhaglen y Gynhadledd mewn ymgynghoriad â'r Pwyllgor Gweithredol a bydd y penderfyniadau hyn yn derfynol.

Dylai'r cyflwyniadau fod yn 15 munud o hyd, a bydd yn cael ei ddilyn gan sesiwn holi ac ateb am 20 munud o hyd. Gofynnir i siaradwyr gyflwyno eu cyflwyniadau wedi'u recordio ymlaen llaw erbyn dydd Llun 26 Gorffennaf.

Croesewir ymholiadau anffurfiol ynghylch papurau a thestunau cyn y dyddiad cau.

Prif Siaradwyr

Os ydych yn dymuno cynnig papur, lawrlwythwch y ffurflen gais Cyflwyniad ar gyfer papurau trwy wefan ACIS ac anfonwch eich cynnig at Gynullwyr Rhaglen ACIS 2021 (Susana Relvas, Universidade Católica Portuguesa a Cindy Pinhal, Farmingdale State College, SUNY) trwy’r cyfeiriad e-bost: acis2020cardiff@gmail.com erbyn dydd Mawrth 15ed o Fehefin 2021.

Cofrestru

Bydd rhith-gynhadledd eleni yn rhad ac am ddim. Bydd angen i chi gofrestru o hyd er mwyn derbyn yr holl wybodaeth berthnasol a dolenni i baneli ar ddiwrnodau'r gynhadledd. Cofrestrwch eich diddordeb drwy'r ffurflen ar wefan ACIS er mwyn ichi gael eich hysbysu pan fydd archebu ar-lein ar agor.

Rhannwch y digwyddiad hwn