Ewch i’r prif gynnwys

Darllen Comics mewn Amser

Dydd Iau, 23 Ionawr 2020
Calendar 10:00-11:15

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Prif ddarlith gan yr Athro Jan Baetens (KU Leuven) sy'n agored i bawb, fel rhan o'r Gynhadledd Delweddau Hylif.

Sylwch, er bod y brif ddarlith hon yn agored i bawb, ei bod yn rhan o'r Gynhadledd Delweddau Hylif ac mae'r cofrestriad i fynychu'r gynhadledd wirioneddol bellach wedi cau.

Crynoldeb
Mae comics yn bodoli mewn amser, nid yn unig fel gwrthrychau hanesyddol, ond hefyd trwy eu darllen, a hoffwn roi sylw i'r cyfuniad o'r ddwy agwedd yn y cyflwyniad hwn. Byddaf yn dechrau drwy ddadansoddi math o baradocs amserol: mae'n ymddangos nad yw darllen comics yn cael ei effeithio gan dreigl amser (cyflym, ar unwaith, arwynebol: prin yn ‘darllen’) ac eto, ar yr un pryd, nid yw byth yn stopio (nid ar lefel unigolyn nac ar lefel gyfunol). Mae’r paradocs hwn yn rhywbeth y gellir ei fframio mewn termau ‘diwylliannol’, gan orfod ymwneud â phroblem sylfaenol (yn fygythiad ac yn gyfle) y cof diwylliannol a’r gwrthdaro posibl rhwng darllen traws-genhedlaeth, technegau trosglwyddo a chategorïau esthetig newidiol.

Bywgraffiad
Mae Jan Baetens yn athro astudiaethau diwylliannol yn KU Leuven (Gwlad Belg). Llenyddiaeth Ffrangeg yw ei gefndir, gyda phwyslais arbennig ar farddoniaeth gyfoes a theori ysgrifennu cyfyngedig. Mae hefyd wedi cyhoeddi'n eang ar naratif gweledol, mewn genres bach neu rai llai adnabyddus fel nofeleiddio, llun-nofel, ffilm llun-nofel, a nofel graffig. Dyma rai o'i lyfrau yn Saesneg: The Graphic Novel (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 204, cyd-awdur gyda Hugo Frey), Novelization. From Film to Novel (Gwasg Prifysgol Talaith Ohio, 2018, wedi ei gyfieithu o'r Ffrangeg), The Cambridge History of the Graphic Novel, gol. Jan Baetens, Hugo Frey, Stephen E. Tabachnick (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2018) a The Film Photonovel, A Cultural History of Forgotten Adaptations (Gwasg Prifysgol Texas, 2019). Cyhoeddir monograff ar gyfres Obscure Cities Schuiten and Peeters gyda Gwasg Prifysgol Rutgers ym mis Mehefin 2020 (Rebuilding Storyworlds).

Cyfieithu ar y pryd
Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Gymraeg yn ystod y sesiwn holi ac ateb. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â mlang-events@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Iau 19 Ionawr i wneud ymofyniad cyfieithu ar y pryd. Nodwch fod 10% neu mwy o’r rhai sy’n bwriadu dod yn angen i ofyn am y ddarpariaeth hon er mwyn iddo gael ei ffynonellau i fod yn bresennol a bydd yn amodol ar argaeledd adnoddau.

Mae'n ddrwg gennym nad yw'r dudalen gofrestru gyfan ar gael yn Gymraeg, yn anffodus nid yw'r platfform yr ydym yn ei ddefnyddio'n cynnig y gwasanaeth hwn.

Gweld Darllen Comics mewn Amser ar Google Maps
Room 2.18, School of Modern Languages
66a Park Place
Cathays
Caerdydd
CF10 3AS

Rhannwch y digwyddiad hwn