Ewch i’r prif gynnwys

Brethyn a Chreadigrwydd Mewn Diwylliannau Affricanaidd-Iwerydd

Dydd Mawrth, 30 Mehefin 2020
Calendar 09:00-18:00

Aildrefnwyd y digwyddiad hwn
Aildrefnwyd y digwyddiad hyd Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020, 09:00-18:00

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Cloth and Creativity in African-Atlantic Cultures

GALW AM BAPURAU

Artistiaid gwadd a phrif siaradwyr:Lucille Junkere (Artist tecstilau a lliwydd indigo)
Barbara Prézeau Stephenson (Artist gweledol)
Rose Sinclair (Goldsmiths/Artist tecstilau)

Mae brethyn wedi gweithredu fel cyfrwng creadigrwydd a gwrthsafiad pwysig mewn cymunedau Affricanaidd-Iwerydd. O edafedd a nyddwyd yn gywrain gan y castiwr Anansi i siwtiau Indiaid y Mardi Gras yn New Orleans a bwythwyd mor ofalus, mae gan ffabrig a thecstilau hanes hir o gyfleu hunaniaethau unigryw a chysylltiedig ymhlith Affricaniaid alltud. Yn ystod y cyfnod trefedigaethol, byddai bwndeli o ffabrig a gâi eu mewnforio gan berchnogion y planhigfeydd yn cael eu steilio a'u llunio gan ddynion a menywod caeth lliw oedd yn defnyddio eu cyrff fel 'cynfas cynrychiolaeth' (Hall). I gymunedau ar yr ymylon, mae brethyn a dillad yn siarad ac yn arwydd o iaith weledol a pherfformiadol gwrthsafiad (Buckridge). Dyma y cyfeiriodd yr ysgolhaig o Haiti Michel-Rolph Trouillot ato fel 'llofnod unigol’ mewn cyd-destunau diwylliannol Affricanaidd-Iwerydd.

Bydd y gweithdy rhyngddisgyblaethol hwn yn ystyried brethyn a'i ffurfiau materol niferus fel mynegiannau arloesol o hunaniaeth, 'llofnod unigol' a chyfunol, a dulliau o wrthsafiad creadigol mewn diwylliannau Affricanaidd-Iwerydd. Yn fwy penodol, nod Brethyn a Chreadigrwydd mewn Diwylliannau Affricanaidd-Iwerydd yw archwilio gwahanol ffabrigau mewn cymunedau Affricanaidd-Iwerydd: eu tarddiad, mudo cymhleth, cyfnewid masnachol ac ystyron personol, cymdeithasol a defodol. Y nod yw cwestiynu sut mae gweithred greadigol creu dillad a saernïo tecstilau'n cynnig potensial ar gyfer hunan-saernïo a threfnu cymunedol yn wyneb anghydraddoldebau parhaus, gorthrwm hiliol ac imperialaethau byd-eang. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn trafod datblygiad technegau newydd a thraddodiadol o gynhyrchu brethyn, technolegau llifo, a phrosesau creadigol sy'n gwreiddio cynaladwyedd amgylcheddol a chylcholdeb.

Gallai pynciau trafod posibl gynnwys:

- Brethyn a dillad fel ymarfer arwyddol

- Brethyn, cof, treftadaeth, hil

- Brethyn a gwaddol caethwasiaeth a threfedigaethedd

- Tecstilau a masnach

- Tecstilau, gwisg a symudedd

- Tecstilau a chymuned

- Tecstilau, y corff a pherfformiad

- Tecstilau, chwyldro a phrotest

- Tecstilau a stereoteipiau rhywedd

- Brethyn, defod a bywyd bob dydd

- Ffasiwn cyflym/araf a chynaladwyedd

- Gwnïo a llafur

- Gwnïo ac atgyweirio

Anfonwch deitlau, crynodeb byr (250 gair) a bywgraffiad at Charlotte Hammond hammondc6@caerdydd.ac.uk erbyn 31 Ionawr 2020.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdy indigo ar ddull salon dan arweiniad yr artist-ymchwilydd Lucille Junkere, agor yr arddangosfa sy'n cyd-fynd Cloth/Ffabrig/Twal yn oriel BayArt gyda pherfformiadau a gwaith newydd gan Lucille Junkere, Barbara Prézeau Stephenson a Rose Sinclair , a lansio cyfrol newydd Barbara Prézeau Stephenson Le Cercle atlantique – The Atlantic Circle.

Cefnogir y digwyddiad gan Ymddiriedolaeth Leverhulme a Phrifysgol Caerdydd.

tbc
tbc
tbc
tbc
tbc

Rhannwch y digwyddiad hwn