Ewch i’r prif gynnwys

Yr Athro Jonathan Steed Prifysgol Durham “Plethau, Geliau a ‘Thrings’: Dyma beth yw Gwe Gymhleth”

Dydd Llun, 20 Ebrill 2020
Calendar 13:00-14:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Cafodd Jonathan W. Steed ei eni yn Llundain, y DU ym 1969. Cafodd ei raddau B.Sc. a Ph.D. yng Ngholeg Prifysgol Llundain, yn gweithio gyda Derek Tocher ar gemeg organofetalig a chydsymud. Graddiodd ym 1993 gan ennill Medal Ramsay am ei waith Ph.D. Rhwng 1993 a 1995 roedd yn gymrawd ôl-ddoethurol NATO ym Mhrifysgol Alabama a Phrifysgol Missouri, yn gweithio gyda Jerry Atwood. Ym 1995 fe'i penodwyd yn Ddarlithydd yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Yn 2004 ymunodd â Phrifysgol Durham ac mae'n Athro Cemeg Anorganig yno ar hyn o bryd.

Synwyryddion Moleciwlaidd

Mae ein gwaith yn cynnwys sawl elfen o gemeg uwchfolecylaidd o grisialu a natur rhyngweithiadau unigol (yn enwedig yn y cyflwr solid) i'w hymgorffori a'u defnyddio mewn dyfeisiau moleciwlaidd gweithredol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth ddylunio a synthesis synwyryddion moleciwlaidd ar gyfer anionau (ee llygryddion amgylcheddol).

Gweld Yr Athro Jonathan Steed Prifysgol Durham “Plethau, Geliau a ‘Thrings’: Dyma beth yw Gwe Gymhleth” ar Google Maps
Small Chemistry Lecture Theatre
Main Building
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Rhannwch y digwyddiad hwn