Ewch i’r prif gynnwys

Caffi Genomeg Cyhoeddus - Caerfyrddin

Dydd Iau, 5 Rhagfyr 2019
Calendar 11:00-13:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Public Genomics Cafe

Ymunwch â ni ar gyfer y Caffi Genomeg yng Nghymru! Parc Genynnau Cymru a Chynghrair Geneteg y DU a Phartneriaeth Genomeg Cymru sy’n ei hariannu.

Bydd y Caffi yn gyfle hamddenol ac anffurfiol i gwrdd ag eraill a chael gwybod am ddatblygiadau newydd ym maes meddygaeth genomeg yng Nghymru. Bydd hefyd yn gyfle i bobl ddod ynghyd a rhoi gwybod i ni sut gallwn ni roi gwell cefnogaeth i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau prin neu enetig.

Yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio, bydd y Caffi yn croesawu siaradwyr gwadd, yn amlygu mentrau newydd ac yn rhoi cyfleoedd i lywio ein gweithgareddau yn y maes hwn.

Digwyddiad RHAD AC AM DDIM yw hwn, ond gofynnir i chi gofrestru drwy Eventbrite (gallwch hefyd alw heibio ar y diwrnod).

Café Caerdydd: https://tinyurl.com/yxvg3rkk

Cewch chi’r coffi cyntaf am ddim!

I gael rhagor o wybodaeth: ebostiwch walesgenepark@caerdydd.ac.uk neu emma@geneticalliance.org.uk

ffoniwch 02920 746940

Cynhelir y Caffi Genomeg mewn nifer o leoliadau o amgylch Cymru. Os oes diddordeb gennych mewn cael caffi yn eich ardal, cysylltwch ar bob cyfrif!

Coffee #1
St Catherine's Walk
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1GA

Rhannwch y digwyddiad hwn