Ewch i’r prif gynnwys

Brecwast Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru - Cyllideb Cymru 2019

Dydd Llun, 13 Ionawr 2020
Calendar 08:00-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

coins and notes

Ymunwch â thîm Dadansoddi Cyllid Cymru (DCC) am drafodaeth o gyllid cyhoeddus Cymru yn dilyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru.

Fydd tîm DCC yn trafod:

  • Dadansoddiad o Gyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru
  • Goblygiadau i Lywodraethau Lleol Cymru
  • Trethi datganoledig a lleol yn y Gyllideb Ddrafft
  • Etholiad Cyffredinol y DG: goblygiadau cyllidol i Gymru o ymrwymiadau maniffesto’r pleidiau
  • Rhagolwg ar gyfer cyllidebau Cymreig y dyfodol

Brecwast ysgafn ar gael am ddim!

Adeilad y Pierhead
Pierhead Street
Cardiff
CF10 4PZ

Rhannwch y digwyddiad hwn