Ewch i’r prif gynnwys

Huntington’s disease: can we train the brain?

Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019
Calendar 19:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Speaker: Dr Emma Yhnell, Prifysgol Caerdydd

This lecture is part of our Science in Health Public Lecture Series.

George Huntington, y ffisegydd o America, wnaeth ddisgrifio'r clefyd am y tro cyntaf ym 1872, ac enwyd y clefyd ar ei ôl wedi hynny. Mae corea Huntington, fel y cyfeiriwyd ato bryd hynny, yn gyflwr niwro-ddirywiol sy'n achosi ystod o symptomau echddygol, gwybyddol a seiciatrig. Darganfuwyd y ffactor genetig sy’n achosi’r clefyd am y tro cyntaf ym 1993 ond, er gwaethaf hyn, nid oes triniaethau ar gael ar hyn o bryd i atal datblygiad y clefyd.

Yn y ddarlith ryngweithiol hon, byddaf yn rhoi sylw i fy ymchwil sy'n edrych ar ddichonoldeb defnyddio gemau cyfrifiadurol 'hyfforddiant i'r ymennydd' ar gyfer unigolion sydd wedi'u heffeithio gan glefyd Huntington. Byddaf hefyd yn trafod goblygiadau moesegol y clefyd a'r ymchwil, yn ogystal ag ymchwil bresennol sydd â'r nod o dargedu'r genyn diffygiol sy'n achosi'r clefyd yn benodol.

Gweld Huntington’s disease: can we train the brain? ar Google Maps
Large Chemistry Lecture Theatre
Main Building
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Science in Health Public Lecture Series