Ewch i’r prif gynnwys

Dyslexia: Myth, Gift or Disorder?

Dydd Iau, 23 Ionawr 2020
Calendar 19:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Speaker: Professor Maggie Snowling, University of Oxford.

This lecture is part of our Science in Health Public Lecture Series.

Mae’r cysyniad o ddyslecsia wedi cael hanes cythryblus ers iddo gael ei ddisgrifio gyntaf ym 1896.

Mae’r drafodaeth ynghylch pa mor ddefnyddiol yw’r term yn parhau, gyda rhai’n amau nid dim ond y gair, ond bodolaeth y cyflwr hyd yn oed.

Yn y ddarlith, byddaf yn gosod y drafodaeth hon yn ei chyd-destun gwyddonol ac yn disgrifio’r hyn rydym yn ei wybod am ffactorau biolegol, amgylcheddol a gwybyddol sy’n achosi dyslecsia er mwyn deall sut i leddfu ei effeithiau.

Gweld Dyslexia: Myth, Gift or Disorder? ar Google Maps
Large Chemistry Lecture Theatre
Main Building
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Science in Health Public Lecture Series