Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Iechyd Meddwl a Lles

Dydd Iau, 10 October 2019
Calendar 10:00-15:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Mental Health and Wellbeing Day 2019

Mae Diwrnod Iechyd Meddwl a Lles 2019 yn gynhwysol i bob aelod o Gymuned Grangetown a'r ardaloedd cyfagos a'i nod yw cynhyrchu trafodaethau a chodi ymwybyddiaeth ar bwnc iechyd meddwl.

Eleni bydd y digwyddiad yn rhedeg ar 10 Hydref rhwng 10: 00-15: 00 yn Eglwys Sant Dyfrig ac St Samson yn Grangetown gyda chinio wedi'i gynnwys yn ystod y dydd a bydd yn canolbwyntio ar thema'r byd o atal hunanladdiad.

Bydd cyfle i ddarganfod am wasanaethau a grwpiau lleol y gall preswylwyr eu cyrchu'n uniongyrchol neu y gall aelodau o'r teulu neu ofalwyr gael mynediad atynt. Bydd cyfle hefyd i ddarganfod sut y gall Pafiliwn y Grange newydd a phrosiect y Porth Cymunedol helpu gyda lles yn y gymuned.

St Dyfrig and St Samson Grangetown
Pentre Gardens
Grangetown
Cardiff
CF11 6QG

Rhannwch y digwyddiad hwn