Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau Rhan-amser ar gyfer Oedolion Diwrnod Agored

Dydd Mercher, 11 Medi 2019
12:00-14:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Student reading

Rydym yn cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth eang o bynciau ac ar sawl lefel. Nid oes angen llawer o gymwysterau arnoch i astudio’r rhan fwyaf o’n cyrsiau, dim ond diddordeb ym maes y pwnc. Bydd ein Darlithwyr Cydlynol wrth law i helpu i ateb eich cwestiynau a’ch ymholiadau. Os oes diddordeb gennych mewn ymrestru ar un o’n cyrsiau rhan-amser i oedolion, neu’n ystyried rhoi cynnig ar gwrs Llwybr Gradd, gallwn roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Darperir lluniaeth a bydd modd parcio am ddim yn y maes parcio drws nesaf ar ôl 5.00pm.

Cynhelir y sesiwn hwn am yr eildro ar yr un diwrnod agored am 17.00 tan 19.00.

Gweld Cyrsiau Rhan-amser ar gyfer Oedolion Diwrnod Agored ar Google Maps
TBC
21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rhannwch y digwyddiad hwn