Ewch i’r prif gynnwys

Y Gymraeg yn y gymdeithas

Dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019
Calendar 12:00-15:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Adeilad John Percival
Dyma wahoddiad ichi ymuno â ni ar gyfer cyfres o weithdai ar y thema ‘Y Gymraeg yn y gymdeithas’. Y gobaith yw y bydd y sesiynau yn cynnig cyfle ichi glywed am syniadau perthnasol ynghyd â chasglu gwybodaeth ddefnyddiol a allai fod o ddefnydd ichi wrth ddysgu’r maes astudio hwn ar y fanyleb Lefel A. Bydd sesiynau ar bolisiau iaith a’u heffaith, heriau sy’n wynebu’r iaith heddiw a sut y gellid hyrwyddo’r Gymraeg yn genedlaethol ac yn lleol.

Darperir cinio a lluniaeth ysgafn – mae’r cyfan am ddim!
Gweld Y Gymraeg yn y gymdeithas ar Google Maps
0.01
John Percival Building
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn