Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiad RDCS: Blociau Adeiladu Cais Cystadleuol am Grant

Dydd Llun, 17 Mehefin 2019
Calendar 09:30-15:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

RDCS South East Wales logo

Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar agweddau allweddol ar geisiadau llwyddiannus am grantiau er mwyn ariannu ymchwil yn y GIG ac ym maes gofal cymdeithasol. Byddwn yn trafod sut i lunio cais o safon uchel am grant, ac yn defnyddio enghreifftiau o grantiau ac adborth gan baneli ariannu i ddangos sut i gynyddu eich tebygolrwydd o lwyddo gymaint â phosibl. 

Cewch gipolwg ar rai o elfennau allweddol cais. Bydd y diwrnod yn gymysgedd o gyflwyniadau a gweithgareddau ymarferol a byddwn yn trafod cynlluniau ymchwil, crynodebau lleyg, economeg iechyd a mewnbwn gan Ymchwil a Datblygu Caerdydd a’r Fro. Bydd ymgynghorwyr RDCS, sydd ag arbenigedd a phrofiad o ysgrifennu grantiau, dylunio a rheoli astudiaethau, dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol, ystadegaeth ac economeg iechyd, ar gael i gynnig cyngor ac adborth ynghylch eich prosiect unigol.

I weld beth gafodd ei drafod yn nigwyddiad y llynedd, darllenwch y blog hwn http://blogs.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/making-research-funding-applications-for-the-nhs-and-social-care/

Faint mae’n ei gostio?

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, gan gynnwys cinio a lluniaeth. 

I gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) yn Ne Ddwyrain Cymru, ewch i https://www.cardiff.ac.uk/cy/centre-for-trials-research/research/research-design-and-conduct-service

Mae cyfyngiad llym ar nifer y lleoedd i wneud yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i siarad â'r ymgynghorwyr. Rhaid cadw lle ar-lein.

Polisi canslo: Rhowch wybod i ni drwy ebost (rdcs@caerdydd.ac.uk) os ydych yn cadw lle ond yn methu dod yn y pendraw. Byddwn yn gallu cynnig eich lle i rywun arall os felly. Diolch yn fawr.

Birchwood House
University Hall
Penylan
Cardiff
CF23 5YB

Rhannwch y digwyddiad hwn