Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i Blant a Phobl Ifanc i Wneud Cyfraniad Ystyrlon at Benderfyniadau Ynghylch eu Gofal

Dydd Mercher, 1 Mai 2019
11:00-12:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Bydd y gweithdy hwn yn trafod cyfraniad plant, yn enwedig mewn perthynas ag adolygiadau plant mewn gofal a chynadleddau amddiffyn plant. Bydd yn ystyried canfyddiadau 3 astudiaeth y mae'r siaradwr wedi bod yn rhan ohonynt a oedd yn cynnwys cyfweliadau â phlant mewn gofal, plant sy'n destun cynllun amddiffyn plentyn, a'u rhieni, uwch-reolwyr, gweithwyr cymdeithasol a Swyddogion Adolygu Annibynnol. Bydd yn trafod arferion da mewn perthynas â chyfraniad ystyrlon gan bobl ifanc, yn enwedig mewn adolygiadau plant mewn gofal, a bydd yn amlinellu rhai o'r rhwystrau a ffactorau sy'n hwyluso arferion o safon sy'n canolbwyntio ar blant.

Rhannwch y digwyddiad hwn