Ewch i’r prif gynnwys

Trafod Gwrth-hiliaeth

Bydd ein cyfres newydd o ddigwyddiadau cyhoeddus ar-lein yn dod ag arbenigwyr yn ein Hysgolion ynghyd yng nghwmni siaradwyr gwadd arbenigol i ddechrau trafodaethau pwysig ar hil.

Roedd digwyddiad agoriadol y gyfres yn cynnwys Nova Reid, siaradwr TED, gweithredydd gwrth-hiliaeth ac awdur, a drafododd ei llyfr newydd 'The Good Ally' sy'n gofyn i'r darllenydd: sut mae dod yn wirioneddol wrth-hiliol?

Lansio Trafod Gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gyda Nova Reid a Matthew Williams

Watch the recording of the event

Yr ysgolion academaidd fydd yn cynnal digwyddiadau’r gyfres yn y dyfodol a bydd manylion am y rhain yma maes o law.

Nid oes digwyddiadau ar y gweill.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf

Tanysgrifiwch i‘n ffrwd RSS Gwybodaeth am Fusnes i gael eich hysbysu pan fydd digwyddiadau perthnasol yn cael eu cyhoeddi.

Ffrwd RSS