Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau
1-20 o 23 canlyniadau chwilio

“I’r feistres… Dim ond llafur ydyn ni”: Straeon am Waith Domestig yn America Ladin

Dydd Mercher 23 Hydref 2019, 16:30

Darlith gyhoeddus gyda’r siaradwr gwadd Dr Rachel Randall (Prifysgol Bryste) yn rhan o’r themâu ymchwil Dinasyddion a Chyrff a Ffiniau yn yr Ysgol.

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast – NHS ac ‘Cymru Iachach’

Dydd Iau 24 Hydref 2019, 08:00

Ymunwch â Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr, a Samia Saeed-Edmonds o GIG Cymru i glywed mwy am gyflawni 'Cymru Iachach'.

Health Care

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast - Cymru Iachach

Dydd Iau 24 Hydref 2019, 08:00

Ymunwch â Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr, a Samia Saeed-Edmonds o GIG Cymru i glywed mwy am gyflawni 'Cymru Iachach'.

Cyfres Darlithoedd Materion Byd-eang Y Siacedi Melyn (Gilet jaunes) a Democratiaeth Ffrainc

Dydd Iau 24 Hydref 2019, 17:30

Yn y ddarlith hon, bydd Dr Nick Parsons yn ymchwilio i fudiad y Siacedi Melyn (Gilets jaunes) a phrosesau democrataidd Ffrainc.

Y Prif Adeilad ar Diwrnod Agored

Diwrnod agored Israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref 2019, 09:00

Mae Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle i weld amrywiaeth o gyfleusterau.

"Combining Synthesis, Isotopes and Synthetic Biology"

Dydd Llun 28 Hydref 2019, 13:00

Seminar: Professor Chris Willis. University of Bristol

Ruined Skylines: Author meets Critics

Dydd Mercher 30 Hydref 2019, 17:30

Author meets Critics event with Dr Gunter Gassner

‘Ailystyried y Cyflwr Trawsnewid ar gyfer Adweithiau mewn Hydoddiant

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Athro Barry Carpenter. Prifysgol Caerdydd

Gwydnwch a thrawsffurfiadau systemau bwyd: safbwyntiau diwydiant a pholisi

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019, 17:00

Mae'r system fwyd fyd-eang yn wynebu heriau digynsail, gyda goblygiadau enfawr i iechyd, yr amgylchedd a'r economi.

Multilingual Cymru

Amlieithrwydd a hunaniaethau lluosog yng Nghymru: dulliau creadigol o edrych ar ymchwil ac arfer

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019, 10:00

Daw’r gynhadledd hon ag ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol o Gymru a thu hwnt at ei gilydd gyda’r bwriad o drafod y berthynas rhwng dwyieithrwydd ac amlieithrwydd o ran hyrwyddo ieithoedd.

"Catalysis Aur, Arian, Pd, Golau, Tywyll’

Dydd Llun 11 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Atrho Ai-Lan Lee. Prifysgol Heriot-Watt.Caeredin

A row of modern houses with a park in the foreground

Cyflwyno tai fforddiadwy ychwanegol yng nghymru

Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 13:30

Bydd siaradwyr o Lywodraeth Cymru a’r sector tai cymdeithasol yn ystyried amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â chynnig tai fforddiadwy yng Nghymru

‘Efelychiad moleciwlaidd o arsugno mewn fframweithiau metel-organig’

Dydd Llun 18 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Athro TINA DURËN . Prifysgol Caerfaddon

‘Carbon a Nanostrwythurau DNA: o Gydosodiad dan Reolaeth i Ddyfeisiau Swyddogaethol’

Dydd Llun 25 Tachwedd 2019, 13:00

Dr Matteo Palma,Prifysgol y Frenhines Mary .LLundain

Kick-start-your-career

Rhoi hwb i’ch Gyrfa

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, 10:00

Fyfyrwyr 16+ oed sydd â diddordeb mewn cael gwybod rhagor ynghylch dilyn gyrfa gyffrous yn y diwydiant technoleg sydd ar dwf.

"Dynameg Moleciwlaidd Cwantwm: Datrys Cemeg Sylfaenol o fewn Amserlen Ffemtoeiliad"

Dydd Llun 9 Rhagfyr 2019, 13:00

Seminar : Professor Graham Worth. University College of London

Public Lecture: William Connolly, 'The Anthropocene as Abstract Machine'

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2019, 18:30

A public lecture commemorating the final event in our year-long speaker series on the Anthropocene

Postgraduate Workshop with Jane Bennett and William E. Connolly for the speaker series ‘Imagining the Eco-Social: New Materialist Reflections for the Anthropocene’

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019, 14:30

An opportunity for postgraduate students to present their PhD projects for comment and discussion

‘Gwneud Bondiau C-X trwy Ddatrys Problemau'

Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019, 13:00

Dr Allan Watson . Prifysgol St Andrews