Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 30 canlyniadau chwilio

Hindukush-Karakoram-Himalaya

Heriau hinsawdd yn y rhanbarthau mynyddig

CalendarDydd Iau 15 Ebrill 2021, 12:00

Edrychwn ar rôl gymdeithasol, economaidd ac ecolegol hanfodol rhanbarth Hindukush-Karakoram-Himalaya ym Mhacistan.

Gweithdy 3: Safbwyntiau Beirniadol ar Ecosystemau Entrepreneuraidd

CalendarDydd Iau 15 Ebrill 2021, 15:00

Cyfres Gweithdy: Esblygiad, Dyfalbarhad a Llwyddiant Ecosystemau Entrepreneuraidd

Professor Manuel Barcia book cover

Mewn trafodaeth â'r Athro Manuel Barcia: Gwaddolion y fasnach gaethweision: Epidemigau, clefydau a gwybodaeth feddygol

CalendarDydd Mawrth 20 Ebrill 2021, 17:00

Gweminar mewn sgwrs gyda'r Athro Manuel Barcia, Cadeirydd Hanes Byd-eang ym Mhrifysgol Leeds, sy'n cael ei gynnal gan y thema ymchwil Hanes a Threftadaeth o dan thema ymchwil Argyfwng a Diwylliant yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Portrait of Tyler Keevil

Sôn am Straeon - Your Still Beating Heart gan Tyler Keevil

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 19:00

Mae Caerdydd BookTalk eich gwahodd i: Tyler Keevil's Your Still Beating Heart

The immune system and its role in brain health and disease

Y system imiwnedd a'i rôl mewn iechyd a chlefyd yr ymennydd

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Paul Morgan, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau a'r Athro Jeremy Hall, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl fydd yn trafod sut mae'r system imiwnedd yn effeithio ar iechyd ein hymennydd a’i rôl mewn clefyd Alzheimer yn benodol.

Seminar Ymchwil Stephenie Le Pelleter Research Seminar

Polisïau plentyndod cynnar sydd o fudd i feithrinfeydd trochi Llydaweg - Stephanie Le Pelleter

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 13:00

Sut gall cyfleusterau gofal plentyndod cynnar cyfrwng Llydaweg ddatblygu yng nghyd-destun unieithrwydd cyfansoddiadol?

Gweminarau Ymchwil Addysg STEM ar sail disgyblaeth: Carl Wieman

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 17:00

Carl Wieman (Prifysgol Stanford)’ Defnyddio Dull Gwyddonol i Addysgu Gwyddoniaeth (a’r rhan fwyaf o bynciau eraill)’

Madan Sara at work

Madan Sara: The Power of Haitian Women: Dangosiad a Thrafodaeth o'r ffilm gyda'r cyfarwyddwr Etant Dupain

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 17:00

Mae'r digwyddiad yn cynnwys dangosiad o Madan Sara: Pouvwa Fanm Aysiyen (Madan Sara: The Power of Haitian Women) ar Zoom, a sgwrs gyda'r cyfarwyddwr Etant Dupain i ddilyn. Fe'i cyd-gynhelir gan Dr Charlotte Hammond, Darlithydd mewn Astudiaethau Ffrengig, a'r Athro Gordon Cumming, arweinydd thema ymchwil Astudiaethau ardal byd-eang sy'n seiliedig ar iaith, yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Test that reads Has COVID-19 made us more or less sustainable? Alongside a picture of event speaker Jack Hodgkiss

Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr (Byw!) - A yw COVID-19 wedi ein gwneud yn fwy cynaliadwy?

CalendarDydd Iau 22 Ebrill 2021, 17:30

Ymunwch â’r sgwrs hon a arweinir gan gynfyfyrwyr wrth i ni ddathlu Diwrnod y Ddaear a thrafod y cwestiwn: A yw COVID-19 wedi ein gwneud yn fwy cynaliadwy? Y sgwrs hon yw’r ddiweddaraf yn ein cyfres FABA (Fyw!) o ddigwyddiadau, lle rydym yn trosglwyddo'r gwe-gamerâu i'n cynfyfyrwyr drafod pynciau sydd o ddiddordeb i gymuned Prifysgol Caerdydd.

Gweithdy 4: Cyfluniadau a Dynameg Ecosystemau Entrepreneuraidd

CalendarDydd Iau 22 Ebrill 2021, 15:00

Cyfres Gweithdy: Esblygiad, Dyfalbarhad a Llwyddiant Ecosystemau Entrepreneuraidd

Senedd image

Digwyddiad Briffio Etholiad Dadansoddi Cyllid Cymru

CalendarDydd Mawrth 27 Ebrill 2021, 09:00

Cynlluniau maniffesto’r pleidiau a’r rhagolwg cyllidol y Senedd nesaf

Transnational Cultural & Visual Studies stock image

Lluosrifau Cyfieithu

CalendarDydd Mercher 28 Ebrill 2021, 16:00

Gweminar gyda'r siaradwr gwadd, Dr Kasia Szymanska (Coleg y Drindod Dulyn) yn rhan o'r thema Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Cyfres Darlithoedd Japaneeg Ar-lein Caerdydd: 'We Japanese are more polite than others': intercultural communication and stereotypes

CalendarDydd Mercher 28 Ebrill 2021, 13:00

Cyfres Darlithoedd Japaneeg Ar-lein Caerdydd: 'We Japanese are more polite than others': intercultural communication and stereotypes

Webinars

Trethiant cyfoeth cymunedol ar gyfer datblygu

CalendarDydd Iau 29 Ebrill 2021, 12:00

Mae'n ymwneud â chanfyddiad y cyhoedd a barn arbenigol ar fanteisio ar y trethiant cyfoeth cymunedol sydd ar gael o dan y gyfraith Islamaidd i ariannu iechyd y cyhoedd.

Gweithdy 5: Ecosystemau Entrepreneuraidd: Cysyniadau a Mesuriadau

CalendarDydd Iau 29 Ebrill 2021, 10:00

Cyfres Gweithdy: Esblygiad, Dyfalbarhad a Llwyddiant Ecosystemau Entrepreneuraidd

Twyllwybodaeth, Iaith a Hunaniaeth

CalendarDydd Gwener 30 Ebrill 2021, 12:00

Gweithdy rhyngddisgyblaethol gyda'r nod o archwilio synergeddau rhwng gwahanol ddulliau ymchwil twyllwybodaeth.

A view along the Great Wall of China

CORNEL TSIEINEAIDD: Teithio a Daearyddiaeth yn Tsieina

CalendarDydd Mercher 5 Mai 2021, 18:30

Mae Tsieina wedi dal dychymyg teithwyr o bob cwr o'r byd ers canrifoedd

Black and white image of ten people (men, women and children) standing in a row, in the middle of a village, and facing the camera straight ahead.

Lansiad Llyfr: Silent Village: Life and Death in Occupied France gan Robert Pike am fywydau coll Oradour-sur-Glane

CalendarDydd Iau 6 Mai 2021, 17:00

Bydd lansiad cyfrol Silent Village gan Robert Pike (Prifysgol Caerdydd) yn cynnwys sgwrs bwrdd crwn rhwng yr awdur a Chris Millington (Prifysgol Fetropolitan Manceinion), Megan Ison (Prifysgol Portsmouth) a Daniel Baker (Prifysgol Caerdydd). Trefnir y digwyddiad gan thema ymchwil Hanes a Threftadaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern a chaiff ei arwain gan yr Athro Hanna Diamond (Prifysgol Caerdydd).

CESI speakers

Gweminarau Ymchwil Addysg STEM ar sail disgyblaeth: Anette Kolmos

CalendarDydd Mercher 12 Mai 2021, 16:00

Anette Kolmos (Prifysgol Aalborg) ‘Myfyrio ar gymwyseddau PBL a’u trosglwyddo’n gyd-destunol’

Webinar

Catalyddu trawsnewid addysgol trwy wyddoniaeth dinasyddion.

CalendarDydd Iau 13 Mai 2021, 12:00

Bydd y sgwrs hon yn ystyried sut mae ymchwilwyr wedi gweithio i ddatblygu hawliau dinasyddiaeth yr ieuenctid mewn cymunedau gwledig ym Mrasil, fel ail-amod o’u cynnwys mewn prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion i werthuso effaith newid yn yr hinsawdd ar Goedwig yr Iwerydd.