Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau
1-20 o 29 canlyniadau chwilio
CITER word cloud

Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol CITER 201

Dydd Llun 23 Medi 2019-Dydd Mawrth 24 Medi 2019

The meeting is an opportunity for CITER members (researchers and clinicians) to discuss the latest research findings in the areas in the broad research areas of Stem Cell Science, Tissue Engineering & Repair and Disease

Cardiff image

Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy

Dydd Mawrth 24 Medi 2019-Dydd Mercher 25 Medi 2019

Bydd y gynhadledd yn dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar roi’r polisïau ynni a charbon isel ar w

Breakfast Briefing Audience

Ysgol Busnes Caerdydd - Addsyg Weithredol - I ba raddau y gall gwmnïau o Gymru ennill mantais o Superfast?

Dydd Mawrth 24 Medi 2019, 08:00

Bydd Sesiwn dros Frecwast cynta’r Hydref yn archwilio “I ba raddau y gall gwmnïau o Gymru ennill mantais o Superfast?” Bydd y Sesiwn yn cael ei gynnal yn Yr Ystafell Addysg Weithredol, ar Ddydd Mawrth, Medi’r 24ain.

Students talking

Ffair Wybodaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Dydd Iau 26 Medi 2019, 10:00

Ymunwch â ni yn ein Ffair Wybodaeth, a gynlluniwyd i roi gwybodaeth hanfodol i fyfyrwyr israddedig newydd.

RDCS Grant Writing Day 2019

Diwrnod Ysgrifennu Grant RDCS

Dydd Iau 26 Medi 2019, 09:00

Bydd y Diwrnod Ysgrifennu Grant y Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) De-ddwyrain Cymru yn cael ei gynnal ar 26 Medi yng Nghanolfan Gynadledda Neuadd y Brifysgol, Tŷ Birchwood, Caerdydd.

‘Dulliau newydd ar gyfer synthesis o Sbirogylchoedd a Macrogylchoedd’

Dydd Llun 30 Medi 2019, 13:00

Dr William Unsworth. Prifysgol Efrog .Enillydd RSC

Gwydnwch a thrawsffurfiadau systemau bwyd: safbwyntiau diwydiant a pholisi

Dydd Mercher 2 Hydref 2019, 17:00

Mae'r system fwyd fyd-eang yn wynebu heriau digynsail, gyda goblygiadau enfawr i iechyd, yr amgylchedd a'r economi.

Deietau iach o systemau bwyd cynaliadwy

Dydd Iau 3 Hydref 2019, 19:00

Nid yw ein system fwyd yn iach, nac yn gynaliadwy. Deiet anghytbwys yw'r prif ffactor risg ar gyfer marwolaethau yn y byd

‘Harneisio adweithedd Arinau’

Dydd Llun 7 Hydref 2019, 13:00

Dr Christopher Jones.Prifysgol y Frenhines Mary. Llundain

Mental Health and Wellbeing Day 2019

Diwrnod Iechyd Meddwl a Lles

Dydd Iau 10 Hydref 2019, 10:00

Dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd gydag aelodau'r gymuned a darparwyr lleol

Volcanoes

Dydd Iau 10 Hydref 2019-Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Public Lecture series 2019/20 on Volcanoes

‘Protogelloedd: Cemeg Gwrthrychau sy'n Debyg i Rai Byw’

Dydd Llun 14 Hydref 2019, 13:00

Yr Atrho Stephen Mann. Prifysgol Bryste

Plasticbottles

Plastic Pollution: From Research to Everyday Life

Dydd Mawrth 15 Hydref 2019, 18:30

All the farmers, growers and producers involved are small-scale independent businesses local to Cardiff and South Wales.

Y Prif Adeilad ar Diwrnod Agored

Diwrnod agored Israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref 2019, 09:00

Mae Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle i weld amrywiaeth o gyfleusterau.

‘Ailystyried y Cyflwr Trawsnewid ar gyfer Adweithiau mewn Hydoddiant

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Athro Barry Carpenter. Prifysgol Caerdydd

Multilingual Cymru

Amlieithrwydd a hunaniaethau lluosog yng Nghymru: dulliau creadigol o edrych ar ymchwil ac arfer

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019, 10:00

Daw’r gynhadledd hon ag ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol o Gymru a thu hwnt at ei gilydd gyda’r bwriad o drafod y berthynas rhwng dwyieithrwydd ac amlieithrwydd o ran hyrwyddo ieithoedd.

"Catalysis Aur, Arian, Pd, Golau, Tywyll’

Dydd Llun 11 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Atrho Ai-Lan Lee. Prifysgol Heriot-Watt.Caeredin

A row of modern houses with a park in the foreground

Cyflwyno tai fforddiadwy ychwanegol yng nghymru

Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 13:30

Bydd siaradwyr o Lywodraeth Cymru a’r sector tai cymdeithasol yn ystyried amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â chynnig tai fforddiadwy yng Nghymru

‘Efelychiad moleciwlaidd o arsugno mewn fframweithiau metel-organig’

Dydd Llun 18 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Athro TINA DURËN . Prifysgol Caerfaddon

‘Carbon a Nanostrwythurau DNA: o Gydosodiad dan Reolaeth i Ddyfeisiau Swyddogaethol’

Dydd Llun 25 Tachwedd 2019, 13:00

Dr Matteo Palma,Prifysgol y Frenhines Mary .LLundain