Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau
1-20 o 34 canlyniadau chwilio

Practitioner Workshop: Intergenerational Care in Care Homes: Caveats and Considerations

Dydd Mercher 21 Awst 2019, 12:30

Free workshop for social care practitioners about considerations for intergenerational projects in care homes

Sano Bridge

Japanese Languages Education Seminar: Children Crossing Borders (CCB) and Language Education

Dydd Mawrth 3 Medi 2019, 13:00

This seminar invites Professor Ikuo Kawakami, a prominent researcher in the field of Japanese as a heritage language, to discuss how to support children with Japanese backgrounds to learn Japanese.

Darllen Cyhoeddus - Mwy na lliw haul: sut y mae golau haul yn effeithio ar ein cyrff a’n meddyliau

Dydd Mercher 4 Medi 2019, 17:30

Mae ein bioleg yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r haul a’i gylch golau-tywyllwch 24-awr.

Professional Programmes - Part Time

Ysgol Busnes Caerdydd - Byddwn yn arddangos ein cyfres o Raglenni Gweithredol rhan-amser yn yr Ystafell Addysg Weithredol

Dydd Mercher 4 Medi 2019, 17:30

Byddwn yn arddangos ein cyfres o Raglenni Gweithredol rhan-amser yn yr Ystafell Addysg Weithredol, yr Ysgol Busnes ddydd Mercher 4 Medi.

Famous scientists dressed as pirates

Science Pirates

Dydd Sadwrn 7 Medi 2019, 10:30

Y nod yw addysgu’r cyhoedd ac ymgysylltu â nhw, gyda gwybodaeth am ddylanwad ymarfer corff ar iechyd esgyrn a sut mae’n gallu atal esgyrn rhag gwanhau, drwy weithgaredd ystafell ddianc ryngweithiol o thema môr-ladron.

Student reading

Cyrsiau Rhan-amser ar gyfer Oedolion Diwrnod Agored

Dydd Mercher 11 Medi 2019, 12:00

Rydym yn cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth eang o bynciau ac ar sawl lefel. Nid oes angen llawer o gymwysterau arnoch i astudio’r rhan fwyaf o’n cyrsiau, dim ond diddordeb ym maes y pwnc

Learning & Teaching Conference 2019

Cynhadledd Prifysgol Caerdydd ar Ddysgu & Addysgu 2019

Dydd Mercher 11 Medi 2019, 09:00

Yn cael ei gynnal gan y Ganolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg, bydd Cynhadledd Prifysgol Caerdydd ar Ddysgu & Addysgu 2019 yn arddangos enghreifftiau o ‘Dysgu Dilys’ o bob rhan o Brifysgol Caerdydd.

Heriau'r diwydiant: ysbrydoli arloesedd a chyflymiad trwy gydweithio

Dydd Mercher 11 Medi 2019, 17:00

Mae arloesedd yn dechrau gyda syniadau. Mae rhai yn fawr, ac eraill yn fach. Fodd bynnag, mae angen ychydig o gymorth ychwanegol ar bob syniad. Dyma rôl Endeavr.

Darlith Goffa Julian Tudor Hart

Dydd Iau 12 Medi 2019, 17:30

Bydd y ddarlith eleni, â’r teitl ‘Julian Tudor Hart - His legacy to Wales and the wider world’, ar ffurf trafodaeth banel, gyda chyfraniadau gan: Prif Weinidog Cymru Yr Athro Mark Drakeford AC, Yr Athro Graham Watt, Yr Athro George Davey Smith, Tina Donnelly, Yr Athro Adrian Edwards, Dr Brian Gibbons a Dr Karen Gully.

Main Building on Open Day

Diwrnod agored Israddedigion

Dydd Sadwrn 14 Medi 2019, 09:00

Mae Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle i weld amrywiaeth o gyfleusterau.

Famous scientists dressed as pirates

Science Pirates

Dydd Sadwrn 14 Medi 2019, 10:30

Y nod yw addysgu’r cyhoedd ac ymgysylltu â nhw, gyda gwybodaeth am ddylanwad ymarfer corff ar iechyd esgyrn a sut mae’n gallu atal esgyrn rhag gwanhau, drwy weithgaredd ystafell ddianc ryngweithiol o thema môr-ladron.

Image of bottle nose dolphin in the water

Tystiolaeth Amgylcheddol 2019 - Tystiolaeth Forol

Dydd Mawrth 17 Medi 2019-Dydd Iau 19 Medi 2019

Cynhadledd a gynhelir gan Lwyfan Morol Cymru mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i nodi lansiad Strategaeth Tystiolaeth Forol Cymru.

Cardiff Dead by John Williams

“The Welsh are peculiarly exempt from the guilt of great crimes”: Wales as a Crime Site

Dydd Mercher 18 Medi 2019, 19:15

“Mae’r Cymry wedi’u heithrio mewn ffordd ryfedd o fod yn euog o droseddau mawr”: Cymru fel Maes Troseddau

Cardiff Dead by John Williams

“Mae’r Cymry wedi’u heithrio mewn ffordd ryfedd o fod yn euog o droseddau mawr”: Cymru fel Maes Troseddau

Dydd Mercher 18 Medi 2019, 19:15

“Mae’r Cymry wedi’u heithrio mewn ffordd ryfedd o fod yn euog o droseddau mawr”: Cymru fel Maes Troseddau

Chwyldro Tawel? Cynhelir digwyddiad undydd ‘rhywioldeb amgen yn Ewrop a'r rhanbarth ôl-Sofietaidd’

Dydd Iau 19 Medi 2019, 09:15

Chwyldro Tawel? Cynhelir digwyddiad undydd ‘rhywioldeb amgen yn Ewrop a'r rhanbarth ôl-Sofietaidd’ yng Nghaerdydd ar 19 Medi 2019

CITER word cloud

Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol CITER 201

Dydd Llun 23 Medi 2019-Dydd Mawrth 24 Medi 2019

The meeting is an opportunity for CITER members (researchers and clinicians) to discuss the latest research findings in the areas in the broad research areas of Stem Cell Science, Tissue Engineering & Repair and Disease

Cardiff image

Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy

Dydd Mawrth 24 Medi 2019-Dydd Mercher 25 Medi 2019

Bydd y gynhadledd yn dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar roi’r polisïau ynni a charbon isel ar w

‘Dulliau newydd ar gyfer synthesis o Sbirogylchoedd a Macrogylchoedd’

Dydd Llun 30 Medi 2019, 13:00

Dr William Unsworth. Prifysgol Efrog .Enillydd RSC

Gwydnwch a thrawsffurfiadau systemau bwyd: safbwyntiau diwydiant a pholisi

Dydd Mercher 2 Hydref 2019, 17:00

Mae'r system fwyd fyd-eang yn wynebu heriau digynsail, gyda goblygiadau enfawr i iechyd, yr amgylchedd a'r economi.

‘Harneisio adweithedd Arinau’

Dydd Llun 7 Hydref 2019, 13:00

Dr Christopher Jones.Prifysgol y Frenhines Mary. Llundain