Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau
1-20 o 21 canlyniadau chwilio

Cymru a Brexit: Tair Blynedd yn Ddiweddarach

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019, 10:00

Y diweddaraf yn ein cyfres poblogaidd o ddiweddariadau bob chwe mis gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Ffermio teuluol, system fwyd gynaliadwy a datblygu gwledig gan Lilian De Pellegrini Elias

Dydd Mercher 26 Mehefin 2019, 12:00

Mae’r seminar hwn yn rhan o gyfres seminarau ymchwil y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Professor Stuart in front of an image of the earth

Dyfal donc a dyr y garreg’ gyda cyflwynydd BBC yr Athro Iain Stewart

Dydd Mercher 26 Mehefin 2019, 19:00

Darlith gyhoeddus (rhad ac am ddim) i ddathlu lansiad Platfform yr Amgylchedd Cymru

photo of James Tartaglia

Ystyr Bywyd

Dydd Iau 27 Mehefin 2019, 19:30

digwyddiad sy’n cyfuno jazz ag athroniaeth

wfa conference

Dyfodol Cyllid Cymru - Cynhadledd Dadansoddi Cyllid Cymru 2019

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019, 09:00

Bydd y digwyddiad yn cynnwys yr ymchwil ddiweddaraf gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru, ynghyd a phaneli arbenigol yn trafod y rhagolwg ar gyfer cyllid cyhoeddus, effaith llymder ar wasanaethau cyhoeddus ac opsiynau polisi Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, ymhlith pynciau eraill.

OneDropLogo

Un Diferyn

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019, 10:00

Symposiwm Dŵr ac Iechyd ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa

Y Prif Adeilad

Diwrnod agored Israddedigion

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, 09:00

Bydd y diwrnod yn rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr edrych o gwmpas ein campws, cyfleusterau a'r ddinas, cwrdd â'n staff a'n myfyrwyr a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

People waiting for a Metro

Ysgol Busnes - Addysg Weithredol - Prosiect Metro De Cymru

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019, 08:00

Bydd ein sesiwn olaf cyn yr haf yn archwilio Prosiect Metro De Cymru, a bydd yn cael ei gynnal yn yr Ysgol Busnes ar Ddydd Mercher Gorffennaf 10fed

Adeilad John Percival

Y Gymraeg yn y gymdeithas

Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019, 12:00

Cynhadledd ar gyfer athrawon lefel-A Cymraeg ail iaith i edrych ar adnoddau i ddysgu Cymraeg yn y gymdeithas fel rhan o faes llafur lefel-A.

Ailystyried polisïau datblygu ar sail lleoedd yn y DU

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019, 09:00

Yn cynnal cynhadledd undydd ‘Ailystyried polisïau datblygu ar sail lleoedd yn y DU’. Bydd yn mynd i’r afael â materion llywodraethu ac ariannu yng Nghronfa Rhannu Ffyniant y DU sy’n cael ei hystyried fel y gronfa fydd yn disodli Cronfeydd Strwythurol yr UE.

Gwyddoniaeth Dinasyddion ar sail Lleoedd er Lles: Dealltwriaeth gysyniadol ac ymarferol o 'le' ar gyfer gwyddoniaeth a chymdeithas

Dydd Mercher 14 Awst 2019, 09:30

Mae'r gynhadledd hon yn cael ei chefnogi gan BES CitSci SiG, y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Malaya, Kuala Lumpar.

CITER word cloud

Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol CITER 201

Dydd Llun 23 Medi 2019-Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Mae'r cyfarfod yn gyfle i aelodau CITER (ymchwilwyr a chlinigwyr) drafod y canfyddiadau ymchwil diweddaraf ym meysydd ymchwil eang Gwyddoniaeth Bôn-gelloedd, Peirianneg ac Atgyweirio Meinwe a Chlefydau

‘Dulliau newydd ar gyfer synthesis o Sbirogylchoedd a Macrogylchoedd’

Dydd Llun 30 Medi 2019, 13:00

Dr William Unsworth. Prifysgol Efrog .Enillydd RSC

‘Harneisio adweithedd Arinau’

Dydd Llun 7 Hydref 2019, 13:00

Dr Christopher Jones.Prifysgol y Frenhines Mary. Llundain

‘Protogelloedd: Cemeg Gwrthrychau sy'n Debyg i Rai Byw’

Dydd Llun 14 Hydref 2019, 13:00

Yr Atrho Stephen Mann. Prifysgol Bryste

‘Ailystyried y Cyflwr Trawsnewid ar gyfer Adweithiau mewn Hydoddiant

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Athro Barry Carpenter. Prifysgol Caerdydd

"Catalysis Aur, Arian, Pd, Golau, Tywyll’

Dydd Llun 11 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Atrho Ai-Lan Lee. Prifysgol Heriot-Watt.Caeredin

‘Efelychiad moleciwlaidd o arsugno mewn fframweithiau metel-organig’

Dydd Llun 18 Tachwedd 2019, 13:00

Yr Athro TINA DURËN . Prifysgol Caerfaddon

‘Carbon a Nanostrwythurau DNA: o Gydosodiad dan Reolaeth i Ddyfeisiau Swyddogaethol’

Dydd Llun 25 Tachwedd 2019, 13:00

Dr Matteo Palma,Prifysgol y Frenhines Mary .LLundain