Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 31 canlyniadau chwilio

Addysg drwy drochi hwyr: adolygiad cwmpasu cyflym a mapio’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yng Nghymru

CalendarDydd Mawrth 25 Ionawr 2022, 16:00

Seminar Ymchwil - Dr Mirain Rhys a Katharine Young

Image of a tiger to mark the Year of the Tiger.

Cornel Tsieneaidd: Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2022

CalendarDydd Mercher 26 Ionawr 2022, 18:30

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae Gŵyl y Gwanwyn yn ei olygu a pham ei bod mor arbennig i bobl Tsieineaidd? Ymunwch â ni am y cyflwyniad gyda'r nos hwn i gael rhagor o wybodaeth.

Battle of Trafalgar

Jack Tars Tramor: Morwyr Mewnfudol yn Llynges Nelson

CalendarDydd Mercher 26 Ionawr 2022, 19:00

Yn ystod y Chwyldro Ffrengig a’r Rhyfeloedd Napoleonaidd, bu llawer o filoedd o forwyr tramor yn gwasanaethu yn y Llynges Frenhinol Brydeinig.

GeoTalks

O’r dyfnder y daeth! Astudio natur a hanes ein cefnforoedd mewn lle anarferol

CalendarDydd Mercher 26 Ionawr 2022, 17:00

Bydd ein hymchwilwyr yn trafod prosesau naturiol ein planed a’i hamgylchedd, yn ogystal â phwysigrwydd gwyddorau’r ddaear i’n cymdeithasau ni.

Graphic with the Cardiff University logo and the Talking Anti-Racism title

Cyfres Trafod Gwrth-hiliaeth: Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol

CalendarDydd Gwener 28 Ionawr 2022, 12:00

Pam mae fy nghwricwlwm mor wyn? Beth mae'n ei olygu'n ymarferol i ddad-drefedigaethu’r cwricwlwm?

Tiger image and text saying: Happy Chinese New Year 2022 Year of the Tiger

Gŵyl Blwyddyn Newydd Tsieineaidd Ar-lein i blant ysgol

CalendarDydd Mawrth 1 Ionawr 2022, 09:00

Dathlwch Flwyddyn y Teigr gyda sesiynau rhithwir wedi'u paratoi'n arbennig gan y tiwtoriaid yn Sefydliad Confucius Caerdydd.

Lets talk about mental health

Ysgol Busnes Caerdydd - Seswn Hysbysu dros Frecwast gyda Neville Southall

CalendarDydd Mawrth 1 Ionawr 2022, 08:30

Sgwrs yng nghwmni Neville Southall ynglŷn âg Iechyd Meddwl yn y gweithle.

Lles mewn Ysgolion: rhannu dysgu i gefnogi pobl ifanc

CalendarDydd Mawrth 1 Ionawr 2022, 13:00

Ymunwch â Chanolfan Wolfson a Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc am drafodaethau ar gefnogi ysgolion i wella lles pobl ifanc.

P Hinton

Cyfryngau Prydain a’r modd y caiff pobl Japan eu cynrychioli ynddynt

CalendarDydd Mercher 2 Ionawr 2022, 14:00

Dyma’r chweched digwyddiad yng Nghyfres Ddarlithoedd Caerdydd-Japan, y tro hwn gyda'r Athro Perry Hinton (Prifysgol Warwick). Noddir y digwyddiad gan Sefydliad Japan Rhwydwaith Sakura.

Seminar Ymchwil Dr Itxaso Rodríguez-Ordóñez Research Seminar

Caffael ergatifedd y Fasgeg a’i ystyr cymdeithasol: goblygiadau i sosioieithyddiaeth amrywiaethiaethau

CalendarDydd Mawrth 8 Ionawr 2022, 16:00

Seminar Ymchwil Dr Itxaso Rodríguez-Ordóñez

From Greenhouse to Icehouse

O'r Tŷ Gwydr i'r Tŷ Iâ: ffosiliau coedwig a deinosor yng nghanol llenni iâ ym Mhegwn y De

CalendarDydd Mawrth 8 Ionawr 2022, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Yr Athro Fonesig Jane Francis, Arolwg Antarctig Prydain.

Dismantling institutional racism

Datgymalu hiliaeth sefydliadol

CalendarDydd Mawrth 15 Ionawr 2022, 17:15

Ymunwch â’r Athro Emmanuel Ogbonna o Ysgol Fusnes Caerdydd wrth iddo rannu ei ymchwil ar effaith hiliaeth sefydliadol ac amlinellu'r strategaethau y mae wedi'u datblygu er mwyn i gymdeithas ddatgymalu’r mater.

GeoTalks

Effaith toddiant llen iâ’r Ynys Las

CalendarDydd Mercher 23 Ionawr 2022, 17:00

Bydd ein hymchwilwyr yn trafod prosesau naturiol ein planed a’i hamgylchedd, yn ogystal â phwysigrwydd gwyddorau’r ddaear i’n cymdeithasau ni.

A table full of Chinese delicacies.

Cornel Tsieineaidd: Bwyd Tsieineaidd

CalendarDydd Mercher 23 Ionawr 2022, 18:30

Mae bwyd a diwylliant yn gysylltiedig iawn. Caiff bwydydd traddodiadol eu pasio i lawr o un genhedlaeth i'r nesaf, a thros amser, mae bwyd cenedl yn dod yn ffordd o fynegi hunaniaeth ddiwylliannol.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Symposiwm Ymchwil

CalendarDydd Mawrth 1 Mawrth 2022, 09:00

Dathlu 10 mlynedd o'r Coleg

How to look inside a volcano

Sut i weld i mewn i losgfynydd

CalendarDydd Mawrth 8 Mawrth 2022, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Yr Athro Chris Jackson, Prifysgol Manceinion.

Old black and white photographs

Awto-ethnofioleg a Chyfieithu Seediq

CalendarDydd Mercher 9 Mawrth 2022, 13:00

Gweminar gyda Dr Darryl Sterk (Prifysgol Lingnan) sy’n cael ei gynnal gan y Tîm Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol yn yr Ysgol Ieithoedd Modern o dan y thema ymchwil ‘ymateb i argyfyngau’.

Aliwns, arbrofion, ac amrywiad iaith

CalendarDydd Mawrth 15 Mawrth 2022, 16:00

Seminar Ymchwil - Dr Gareth Roberts

Students working at their desks.

Cornel Tsieina: Addysg yn Tsieina

CalendarDydd Iau 24 Mawrth 2022, 18:30

Yn niwylliant Tsieina, credir bod addysg yn diogelu dyfodol a datblygiad yr unigolyn, y teulu a’r wlad yn gyffredinol.

Not just clumsy: understanding Developmental Coordination Disorder

Nid yn drwsgl: deall Anhwylder Cydlynu Datblygiadol (Dyspracsia)

CalendarDydd Iau 24 Mawrth 2022, 17:15

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd Dr Catherine Purcell a Dr Jennifer Keating yn ymchwilio i pam mae plant â DCD yn ei chael hi'n anodd dysgu tasgau modur. Nod eu hymchwil yw helpu clinigwyr ac athrawon i gefnogi plant â DCD i ddysgu a gwella tasgau modur, gan wella ansawdd eu bywyd.