Ewch i’r prif gynnwys
Hidlo canlyniadau
1-20 o 26 canlyniadau chwilio

HealTAC 2019

Dydd Mercher 24 Ebrill 2019-Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Academyddion, diwydiant, cleifion a chlinigwyr yn dod ynghyd yn yr ail gynhadledd dadansoddi testunau gofal iechyd

Egwyddorion Craidd ar gyfer Arloesedd Cymdeithasol o ran Polisi Cyhoeddus: cipolygon, risgiau a heriau gan ymchwil yn Awstralia

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019, 12:00

Beth mae arloesedd cymdeithasol yn ei olygu a pham mae’r llywodraeth wedi cyffroi yn ei gylch?

Harneisio Rhyngweithiadau Di-gyfalent i Fynd i'r Afael â Heriau Detholusrwydd mewn Catalysis

Dydd Llun 29 Ebrill 2019, 13:00

Dr Robert Phipps, University of Cambridge

Cyfleoedd i Blant a Phobl Ifanc i Wneud Cyfraniad Ystyrlon at Benderfyniadau Ynghylch eu Gofal

Dydd Mercher 1 Mai 2019, 11:00

Bydd y gweithdy hwn yn trafod cyfraniad plant, yn enwedig mewn perthynas ag adolygiadau plant mewn gofal a chynadleddau amddiffyn plant.

Bank of blue and black screens with images related to data innovation

Festival of Data Innovation

Dydd Gwener 3 Mai 2019, 09:00

This is an opportunity to meet the people and discover the research and associated activities that are supported by the Data Innovation Research Institute (DIRI).

Joanna Briggs Institute pebble logo

JBI European Symposium 2019-Think Globally, Act Locally

Dydd Gwener 3 Mai 2019, 09:00

This symposium will provide an opportunity for discussion of evidence synthesis and evidence implementation within healthcare.

Torri Tir Newydd? Cyfyngiadau lles fel nod mewn polisi a modelau meintiol o le gan Crispin Cooper

Dydd Gwener 3 Mai 2019, 12:00

Ers cryn amser, mae llywodraethau a chynllunwyr trefol wedi defnyddio modelau meintiol er mwyn cymharu gwahanol opsiynau ar gyfer datblygiadau’r dyfodol a llywio’r broses o wneud penderfyniadau.

Dry Easrth

Sesiwn Hysbysu Dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Water Scarcity: Threats and Opportunities for Wales

Dydd Gwener 3 Mai 2019, 08:00

Bydd ein Sgwrs dros Frecwast nesaf, bydd yn edrych ar “Brinder Dŵr: Bygythiadau a chyfleoedd i Gymru

A Symmetry Roadmap for the Development of New Multiferroics’

Dydd Mawrth 7 Mai 2019, 13:00

Part of the Monday School Seminar Series.

Megaregions

Mapping US megaregions: Open access, open data, open research

Dydd Mawrth 7 Mai 2019, 17:30

Impact & Engagement event with Professor Alasdair Rae, The University of Sheffield.

Wales and EU flags

Digwyddiad Briffio Etholiadau Ewropeaidd 2019

Dydd Mercher 8 Mai 2019, 10:00

Bydd academyddion blaenllaw yn siarad am yr etholiadau Senedd Ewrop

Embassy of Spain London

All About Almodóvar: Cyfweliadau, Sylwadau a Dadansoddi

Dydd Iau 9 Mai 2019, 17:30

Darlith gan yr Athro Mari M. Delgado (Royal Central School of Speech and Drama, Llundain). Bydd papur yr Athro Delgado yn trin a thrafod tair blynedd ar ddeg o gydweithio gyda Pedro Almodóvar. Gyda chydweithrediad Swyddfa Materion Diwylliannol a Gwyddonol Llysgenhadaeth Sbaen yn Llundain.

First Row Transition Metal Complexes of a Dianionic Pentadentate Ligand: Metal Oxos, Oxyls and Hydroxides

Dydd Gwener 10 Mai 2019, 13:00

Lecture by the RSC 2018 Ludwig Mond award winner, Professor Warren Piers

Flood

Pan mae lefel y môr yn codi... pentrefi yn y DU a gollwyd i’r môr

Dydd Mawrth 14 Mai 2019, 18:30

Speaker: Claire Earlie (Cardiff)

Heath Cardiff

Dienyddio ym Mynydd Bychan Caerdydd: Y Barnwr Hardinge, dau Ferthyr, a Therfysgoedd Merthyr ym 1800

Dydd Mercher 15 Mai 2019, 19:15

Mae ei phapur yn canolbwyntio ar effaith dyfarniadau'r Barnwr George Hardinge (1743-1816) yn wyneb Terfysgoedd Merthyr ym 1800. Mae'n bosibl bod yr hyn a wnaeth wedi 'creu, drwy amryfusedd, ferthyron dosbarth gweithiol cyntaf Cymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg'.

Dylunio gofod cyhoeddus a chydlyniant cymdeithasol: Cymhariaeth ryngwladol

Dydd Mercher 15 Mai 2019, 17:15

Lansio llyfr a darlith gyhoeddus yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Cardiff University Main Building

Arloesedd Newydd mewn Dadansoddiadau Gofal Iechyd

Dydd Iau 16 Mai 2019, 14:00

Arloesedd Newydd mewn Dadansoddiadau Gofal Iechyd

O Gatalysis Atom Sengl i Ronynnau Metel wedi'u Cynnal: Rôl Theori wrth Ymddatod Natur Catalyddion Heterogenaidd

Dydd Gwener 17 Mai 2019, 13:00

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o gyfres o seminarau yn yr Ysgol Cemeg.

Ailystyried anghydraddoldeb o ran lleoliad: a yw Cymru wedi methu a Llundain wedi llwyddo?

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 17:30

Cyflwyniad Karel Williams ar ei ymchwil ddiweddaraf ar yr economi sylfaenol, a'r cyfraniad pwysig y gall ei wneud at ddatblygiad economaidd trefol a rhanbarthol

Polymers of Intrinsic Microporosity in Electrochemistry

Dydd Llun 3 Mehefin 2019, 13:00

Part of the Monday School Seminar series