Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau
1-14 o 14 canlyniadau chwilio
Plasticbottles

Plastic Pollution: From Research to Everyday Life

Dydd Mawrth 15 Hydref 2019, 18:30

All the farmers, growers and producers involved are small-scale independent businesses local to Cardiff and South Wales.

Fy Angerdd at Ochr Ystumiedig y Bydysawd: o Dyllau Du a Thyllau Mwydyn i Deithio drwy Amser a Thonau Disgyrchol

Dydd Gwener 18 Hydref 2019, 18:30

Mae Kip yn arbenigwr sy’n arwain y byd ym maes goblygiadau theori Perthnasedd Cyffredinol Einstein, o deithio drwy amser i dyllau mwydyn, ac o dyllau du i donau disgyrchol

“I’r feistres… Dim ond llafur ydyn ni”: Straeon am Waith Domestig yn America Ladin

Dydd Mercher 23 Hydref 2019, 16:30

Darlith gyhoeddus gyda’r siaradwr gwadd Dr Rachel Randall (Prifysgol Bryste) yn rhan o’r themâu ymchwil Dinasyddion a Chyrff a Ffiniau yn yr Ysgol.

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast – NHS ac ‘Cymru Iachach’

Dydd Iau 24 Hydref 2019, 08:00

Ymunwch â Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr, a Samia Saeed-Edmonds o GIG Cymru i glywed mwy am gyflawni 'Cymru Iachach'.

Cyfres Darlithoedd Materion Byd-eang Y Siacedi Melyn (Gilet jaunes) a Democratiaeth Ffrainc

Dydd Iau 24 Hydref 2019, 17:30

Yn y ddarlith hon, bydd Dr Nick Parsons yn ymchwilio i fudiad y Siacedi Melyn (Gilets jaunes) a phrosesau democrataidd Ffrainc.

Y Prif Adeilad ar Diwrnod Agored

Diwrnod agored Israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref 2019, 09:00

Mae Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle i weld amrywiaeth o gyfleusterau.

Ruined Skylines: Author meets Critics

Dydd Mercher 30 Hydref 2019, 17:30

Author meets Critics event with Dr Gunter Gassner

Gwydnwch a thrawsffurfiadau systemau bwyd: safbwyntiau diwydiant a pholisi

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019, 17:00

Mae'r system fwyd fyd-eang yn wynebu heriau digynsail, gyda goblygiadau enfawr i iechyd, yr amgylchedd a'r economi.

Multilingual Cymru

Amlieithrwydd a hunaniaethau lluosog yng Nghymru: dulliau creadigol o edrych ar ymchwil ac arfer

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019, 10:00

Daw’r gynhadledd hon ag ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol o Gymru a thu hwnt at ei gilydd gyda’r bwriad o drafod y berthynas rhwng dwyieithrwydd ac amlieithrwydd o ran hyrwyddo ieithoedd.

A row of modern houses with a park in the foreground

Cyflwyno tai fforddiadwy ychwanegol yng nghymru

Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019, 13:30

Bydd siaradwyr o Lywodraeth Cymru a’r sector tai cymdeithasol yn ystyried amrywiaeth o faterion sy’n ymwneud â chynnig tai fforddiadwy yng Nghymru

Kick-start-your-career

Rhoi hwb i’ch Gyrfa

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, 10:00

Fyfyrwyr 16+ oed sydd â diddordeb mewn cael gwybod rhagor ynghylch dilyn gyrfa gyffrous yn y diwydiant technoleg sydd ar dwf.

Darlith Gyhoeddus: William Connolly, ‘Yr Anthroposen fel Peiriant Haniaethol'

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019, 18:30

Darlith gyhoeddus am yr Anthroposen yn coffáu digwyddiad olaf y flwyddyn yn ein cyfres o siaradwyr

Postgraduate Workshop with Jane Bennett and William E. Connolly for the speaker series ‘Imagining the Eco-Social: New Materialist Reflections for the Anthropocene’

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019, 14:30

An opportunity for postgraduate students to present their PhD projects for comment and discussion

RM4L2020 International Conference

Cynhadledd Ryngwladol RM4L2020

Dydd Llun 14 Medi 2020-Dydd Iau 17 Medi 2020

Deunyddiau hunan-iachau Deunyddiau clyfar Deunyddiau biolegol a rhai sy’n seiliedig ar strwythurau biolegol Deunyddiau aml-bwrpas ac addasol Deunyddiau hunan-synhwyro a rhai sy’n rhoi hunan-diagnosis Llwyfannau uwch-weithgynhyrchu ar gyfer deunyddiau yn seiliedig ar strwythurau biolegol wedi’u selio mewn sment Defnyddio micro-organebau a bioleg synthetig Efelychiad o ddeunyddiau deallus a rhai yn seiliedig ar strwythurau biolegol Technoleg synwyryddion (synwyryddion cemegol a biolegol, ysgogwyr, ffotoneg ac ati) Defnyddio deunyddiau clyfar i fonitro ar y safle ac asesu cyflwr strwythurol Defnyddio deunyddiau clyfar i adnabod a gwerthuso niwed Lefelau trothwy a meini prawf ar gyfer ymyrraeth Mecaneg deunyddiau cyfansawdd ac amlswyddogaethol Defnyddio amser, cyfradd a deunyddiau sy’n ddibynnol ar ysgogiad Nano-ddeunyddiau a nano-strwythurau newydd.