Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 24 canlyniadau chwilio

Image of wetlands and reeds with event information

Tuag at ddyfrffyrdd di-blastig yng Nghymru

CalendarDydd Mawrth 19 Ionawr 2021, 11:00

Gweminar Zoom gan Blatfform Amgylcheddol Cymru a Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd

Will writing and Estate Planning Workshop image

Gweithdy ar ysgrifennu ewyllys a Chynllunio Ystadau

CalendarDydd Mercher 20 Ionawr 2021, 14:00

Os ydych chi'n ystyried ysgrifennu neu ddiweddaru'ch Ewyllys, mae'r sesiwn hon yn croesawu cyngor annibynnol gan Gyfreithwyr Caerdydd, Geldards.

Traditional Chinese Lion Dance to celebrate the New Year

CORNEL TSIEINEAIDD: Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021

CalendarDydd Mercher 20 Ionawr 2021, 18:30

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae Gŵyl y Gwanwyn yn ei olygu a pham ei bod mor arbennig i bobl Tsieineaidd? Ymunwch â ni am y cyflwyniad gyda'r nos hwn i gael rhagor o wybodaeth.

Free access to knowledge, community empowerment, and connectivity

Ar gyfer Cynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr (Yn Fyw!) – cyfle rhad ac am ddim i gael gwybodaeth, galluogi cymunedau a chryfhau’r cysylltiad rhyngddynt

CalendarDydd Mercher 20 Ionawr 2021, 17:30

Ymunwch â ni ar ar gyfer y sgwrs hon o dan arweiniad cynfyfyrwyr wrth i ni drafod y cyfle rhad ac am ddim i gael gwybodaeth, galluogi cymunedau a chryfhau’r cysylltiad rhyngddynt. Y sgwrs hon yw’r ddiweddaraf yn ein cyfres FABA (Fyw!) o ddigwyddiadau, lle rydym yn trosglwyddo'r gwe-gamerâu i'n cynfyfyrwyr drafod pynciau sydd o ddiddordeb i gymuned Prifysgol Caerdydd.

PG conf image

Gweledigaethau o’r Sbaen Gyfoes: Symposiwm rhyngddisgyblaethol i Ôl-raddedigion ac Ymchwiliwr ar Ddechrau eu Gyrfa

CalendarDydd Iau 21 Ionawr 2021-Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Mae'r symposiwm hwn yn dwyn ynghyd PGRs ac ECRs o ddisgyblaethau amrywiol sy'n ymchwilio i Sbaen gyfoes a'i chymunedau.

Cardiff's COVID-19 response

Ymateb Caerdydd i COVID-19

CalendarDydd Llun 25 Ionawr 2021, 17:15

Yn wyneb y pandemig COVID-19, ymatebodd Prifysgol Caerdydd yn gyflym ac yn effeithlon. Mae rhoi diogelwch a lles ein 30,000 o fyfyrwyr a 7,000 o staff yn flaenoriaeth wrth gynnal rhagoriaeth addysgu ac ymchwil.

Safbwyntiau newydd ynghylch COVID-19

CalendarDydd Mawrth 26 Ionawr 2021, 13:00

Mae’r gweminar hwn ar ‘Safbwyntiau newydd ynghylch COVID-19’ yn cynnwys 6 chyflwyniad gan Aelodau Academia Europaea, sydd i gyd wedi cyhoeddi papurau'n ddiweddar ar wahanol agweddau biofeddygol ar COVID-19.

Audience

Ysgol Busnes Caerdydd - Seswn Hysbysu dros Frecwast gyda Dr Hossein Jahanshaloo

CalendarDydd Mawrth 26 Ionawr 2021, 08:30

Ymunwch â Dr Hossein Jahanshahloo i glywed am Bitcoin, pam y daeth i fod, a sut mae'n gweithio.

Richard Gwyn portrait

BookTalk - Richard Gwyn

CalendarDydd Mercher 3 Ionawr 2021, 19:00

Mae Caerdydd BookTalk eich gwahodd i Richard Gwyn's The Blue Tent

History and heritage stock image

Curadu'r Presennol: Meddwl yn Hanesyddol am Bandemig Covid-19

CalendarDydd Mercher 3 Ionawr 2021, 14:00

Digwyddiad bwrdd crwn ar-lein a drefnir gan thema ymchwil Hanes a Threftadaeth dan thema ymchwil Ysgol-gyfan Argyfwng a Diwylliant yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Kevin McCloud MBE

Sut gallwn ni sicrhau tai cynaliadwy nawr? Prifysgol Caerdydd mewn trafodaeth â... Kevin McCloud MBE

CalendarDydd Mawrth 9 Ionawr 2021, 12:30

Ymunwch â Kevin McCloud MBE, Darlledwr a Chymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd, wrth iddo roi ei farn ar sut y gallwn sicrhau tai cynaliadwy nawr.

Seminar Ymchwil Dewi Alter Research Seminar

‘Ymdeithydd ydwyf gyda thi, ac alltud, fel fy holl dadau’: Charles Edwards, alltudiaeth, ac erledigaeth

CalendarDydd Mercher 10 Ionawr 2021, 12:00

Bydd Dewi Alter yn dadansoddi gweithiau a bywyd Charles Edwards (1628-1691?) yng ngoleuni trafodaethau ar alltudiaeth yn arbennig y cysyniad ‘internal exile’ D’Addario (2007).

Transnational Cultural & Visual Studies stock image

Cynhwysiad ieithyddol mewn cyrff anllywodraethol rhyngwladol: Heriau amlieithog a chyfieithwyr anffurfiol

CalendarDydd Mercher 10 Ionawr 2021, 13:00

Gweminar gyda Dr Wine Tesseur (Prifysgol Dinas Dulyn), a drefnir gan thema ymchwil Astudiaethau Traws-wladol, Diwylliannol a Gweledol yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Susan M. Gaines portrait

BookTalk - Susan M. Gaines - Accidentals

CalendarDydd Mercher 17 Ionawr 2021, 19:00

Mae Caerdydd BookTalk eich gwahodd i Susan M. Gaines - Accidentals

Blood clots: the universal health issue of our times

Clotiau gwaed: problem iechyd ryngwladol ein hoes ni

CalendarDydd Mercher 17 Ionawr 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Val O'Donnell, Cyd-gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, a fydd yn trafod sut mae ei thimau'n ymchwilio i glotiau ar draws sbectrwm o afiechydon. Bydd yr Athro Peter Collins, Clinigwr ac Athro Haematoleg, yn ymuno â hi i ddangos sut mae ymchwil yng Nghaerdydd i waedu adeg genedigaeth wedi newid polisi iechyd a gwella bywydau menywod ledled Cymru.

Transnational Cultural & Visual Studies stock image

Argyfwng Gwleidyddol: (Gwrth) Cudd-wybodaeth a Chyfieithu

CalendarDydd Iau 18 Ionawr 2021, 13:00

Gweminar gyda Dr Sergey Tyulenev (Prifysgol Durham) a drefnir gan thema ymchwil Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol dan thema ymchwil Ysgol-gyfan yr Ysgol Ieithoedd Modern, Argyfwng a Diwylliant.

Octavia Butler portrait

BookTalk - Octavia Butler's Kindred

CalendarDydd Mercher 3 Mawrth 2021, 19:00

Mae Caerdydd BookTalk eich gwahodd i Octavia Butler's Kindred

Rising Stars of Research

Sêr y Dyfodol ym maes Ymchwil

CalendarDydd Iau 11 Mawrth 2021, 17:15

Dewch i gwrdd â thri o'n Sêr y Dyfodol ym maes Ymchwil a fydd yn dweud mwy wrthych am eu hastudiaethau PhD yng Nghaerdydd. Dewch i glywed am ehangder eu hymchwil a dathlu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd.

The immune system and its role in brain health and disease

Y system imiwnedd a'i rôl mewn iechyd a chlefyd yr ymennydd

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Paul Morgan, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau a'r Athro Jeremy Hall, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl fydd yn trafod sut mae'r system imiwnedd yn effeithio ar iechyd ein hymennydd a’i rôl mewn clefyd Alzheimer yn benodol.

Seminar Ymchwil Stephenie Le Pelleter Research Seminar

Polisïau plentyndod cynnar sydd o fudd i feithrinfeydd trochi Llydaweg - Stephanie Le Pelleter

CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 13:00

Sut gall cyfleusterau gofal plentyndod cynnar cyfrwng Llydaweg ddatblygu yng nghyd-destun unieithrwydd cyfansoddiadol?