Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-13 o 13 canlyniadau chwilio

Iacháu Clwyfau drwy Ddull Systemau

CalendarDydd Iau 17 Mehefin 2021, 13:00

Cynhelir gweminar Iacháu Clwyfau drwy Ddull Systemau ar 17 Mehefin rhwng 1pm a 3.40pm bydd yn dod â grŵp rhyngwladol o arbenigwyr ynghyd i drafod y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil i wella clwyfau a sut y gall dull systemau wella meddygaeth fanwl wrth drin clwyfau.

Students practice calligraphy

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 19 Mehefin 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

Cynhadledd ICE/ IEEE ITMC 2021 ar Arloesedd, Technoleg a Rheoli Peirianneg ar gyfer ein Gwydnwch Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd

CalendarDydd Llun 21 Mehefin 2021-Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Hoffem eich gwahodd i’n cymuned gynyddol o ymchwilwyr, arloeswyr, diwydianwyr, peirianwyr ac ymarferwyr i rannu eu mewnwelediadau, arferion, prosiectau ac astudiaethau achos sy’n mynd i’r afael â thema’r gynhadledd.

Digwyddiad Blynyddol Arsyllfa Ymchwil Anffurfioldeb 2021: Normaleiddio Anffurfioldeb yn Fyd-eang

CalendarDydd Mawrth 22 Mehefin 2021, 12:00

Mae’r digwyddiad amser cinio blynyddol hwn yn arddangos ymchwil ddiweddar gan ysgolheigion IRO, a bydd o ddiddordeb i academyddion ac ymarferwyr sydd ym ymddiddori mewn daearyddiaeth, astudiaethau gwrthdaro, astudiaethau ffoaduriaid, polisïau cymdeithasol a chynllunio trefol

Webinar

Gweithredu Caffael Carbon Isel i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd

CalendarDydd Iau 24 Mehefin 2021, 12:00

Bydd y cyflwyniad hwn yn amlinellu'r dirwedd o amgylch gweithredu'r cysyniad o Gaffael Carbon Isel o fewn y swyddogaeth caffael cyhoeddus. Bydd yn cynnwys canfyddiadau craff o ymchwil a wnaed yng Nghymru ynghyd â chynnig argymhellion i wella gweithrediad Caffael Carbon Isel yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Students practice calligraphy

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 26 Mehefin 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol Ieithoedd Modern 2021: Y cof, cyfieithu a gwleidyddiaeth

CalendarDydd Mercher 30 Mehefin 2021, 10:00

Cynhadledd ar-lein a gynhelir gan gymuned ymchwil ôl-raddedig Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd ar y cof, cyfieithu a gwleidyddiaeth.

Symud atal digartrefedd i fyny'r afon yng Nghymru

CalendarDydd Iau 1 Gorffennaf 2021, 09:00

Mae'r seminar hanner diwrnod hwn yn rhoi cyflwyniad i Upstream Cymru, ymyrraeth gynnar yn yr ysgol sy'n canolbwyntio ar atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc.

Students practice calligraphy

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 3 Gorffennaf 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

Webinar

Pentrefi sydd wedi'u gadael ar ôl yn Calabria - prosesau stigmateiddio, cydnabod a threftadaeth

CalendarDydd Iau 8 Gorffennaf 2021, 12:00

Bydd y gweminar hwn yn trafod ychydig o ymchwil astudiaethau achos cychwynnol ar brosesau cydnabod a stigmateiddio yng nghynhyrchiad cymdeithasol treftadaeth yn Calabria

Students practice calligraphy

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 10 Gorffennaf 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

Webinar

Creu Tiriogaethau yn Nhreherbert

CalendarDydd Iau 22 Gorffennaf 2021, 12:00

Mae'r gweminar hwn yn edrych ar y syniad o diriogaeth trwy brosiect dylunio gan fyfyrwyr yn Nhreherbert.

Cardiff University's School of Modern Languages

GALW AM BAPURAU: 42ail Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ar gyfer Astudiaethau Iberaidd

CalendarDydd Mercher 1 Medi 2021-Dydd Gwener 3 Medi 2021

Mae 42ail Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ar gyfer Astudiaethau Iberaidd bellach ar agor ar gyfer papurau.

  • Chevron left
  • 1
  • Chevron right