Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 24 canlyniadau chwilio

Accelerating Computer Science title

Cyflymu Cyfrifiadureg

CalendarDydd Llun 26 Hydref 2020-Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Sesiynau adolygu CS ar gyfer myfyrwyr TGAU CBAC

Stori Afalonia: Sut bwriodd Cymru a Lloegr yn erbyn yr Alban

CalendarDydd Mercher 28 Hydref 2020, 17:00

Join our researchers as they discuss the processes that shape our planet, natural environments, and why geoscience is important for our societies.

Stori Afalonia: Sut bwriodd Cymru a Lloegr yn erbyn yr Alban

CalendarDydd Mercher 28 Hydref 2020, 17:00

Join our researchers as they discuss the processes that shape our planet, natural environments, and why geoscience is important for our societies.

A table full of Chinese delicacies

Cornel Tsieineaidd: Bwyd Tsieineaidd

CalendarDydd Mercher 28 Hydref 2020, 18:30

Mae bwyd a diwylliant yn gysylltiedig iawn. Caiff bwydydd traddodiadol eu pasio i lawr o un genhedlaeth i'r nesaf, a thros amser, mae bwyd cenedl yn dod yn ffordd o fynegi hunaniaeth ddiwylliannol.

Accelerating Computer Science title

Cyflymu Cyfrifiadureg

CalendarDydd Mercher 28 Hydref 2020-Dydd Iau 29 Hydref 2020

Sesiynau adolygu CS ar gyfer myfyrwyr TGAU CBAC

Cyfarfod Blynyddol 2020 Canolfan PRIME Cymru

CalendarDydd Mawrth 3 Tachwedd 2020, 10:00

Mae modd cofrestru ar gyfer Cyfarfod Blynyddol 2020 Canolfan PRIME Cymru nawr. Ymunwch â ni i glywed am uchafbwyntiau ein heffaith o'r flwyddyn ddiwethaf, ein hymdrechion diweddar i gefnogi'r ymateb i COVID-19, canfyddiadau ein hymchwil diweddaraf a mwy. Ar-lein ac yn agored i bawb.

A grey cityscape skyline with elements of red representing creative industries.

TEDxPrifysgolCaerdydd

CalendarDydd Mawrth 3 Tachwedd 2020, 12:00

O gymryd y cam creadigol cyntaf hwnnw i fideos ffug o’r enw ‘deepfakes’, bydd ein siaradwyr TEDxPrifysgolCaerdydd yn trafod creadigrwydd a’i lu o ffurfiau

Ymchwiliad i losgfynyddoedd: sut mae daearegwyr yn dadansoddi ffrwydradau yn y gorffennol

CalendarDydd Mercher 4 Tachwedd 2020, 17:00

Join our researchers as they discuss the processes that shape our planet, natural environments, and why geoscience is important for our societies.

Global language based area studies stock image

Darlith Agoriadol: Dad-drefedigaethu Astudiaethau Ardal

CalendarDydd Mercher 4 Tachwedd 2020, 13:00

Darlith gyhoeddus ar-lein gyda'r Athro Ambreena Manji, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd, sy'n cael ei chynnal gan thema ymchwil Astudiaethau Ardal Byd-eang sy'n seiliedig ar yr Iaith, o dan thema ymchwil Argyfwng a Diwylliant yr Ysgol gyfan.

Project Skyline

Stiwardiaeth tirweddau cymunedol - datblygu cynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol.

CalendarDydd Iau 5 Tachwedd 2020, 12:00

Sut mae datrys y gwrthdaro rhwng yr economi a natur? Mae Chris Blake yn archwilio sut all stiwardiaeth gymunedol fod yn llwybr at gynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol.

Stock image of megaphone

Sibrydion: Democratiaeth hwyr a safle'r llais

CalendarDydd Iau 5 Tachwedd 2020, 16:00

Seminar ymchwil rhithwir a gynhelir gan y Ganolfan ar gyfer Beirniadaeth Ideoleg (MLANG, Caerdydd) o dan y thema ymchwil Argyfwng a Diwylliant yr Ysgol gyfan gyda'r Athro Federico Leoni (Verona) fel siaradwr gwadd.

Sustainable Places Logo

O’r Fferm i’r Fforc: Cynulliad y Werin

CalendarDydd Sadwrn 7 Tachwedd 2020, 10:00

Digwyddiad gan FOSS 2020 yn eich gwahodd i ddychmygu a thrafod dyfodol systemau bwyd yn ninas-ranbarth Caerdydd.

Cyfieithu Cyfiawn? | Just Translation?

Cyfieithu Cyfiawn? - Cyfieithu ar y pryd mewn achosion llys

CalendarDydd Mawrth 10 Tachwedd 2020, 17:00

Amcan y papur hwn fydd trafod yr heriau penodol y mae cyfieithwyr ar y pryd ac y mae’r sawl sy’n cael eu cyfieithu yn eu hwynebu mewn achosion llys yng Nghymru.

History and heritage stock image

Sgwrs gyda Jenny Nelson, Jesús Sanjurjo a Charlotte Hammond: Ymchwil newydd ar y fasnach gaethweision drawsiwerydd, caethwasiaeth drefedigaethol, a'i chymynroddion

CalendarDydd Mercher 11 Tachwedd 2020, 13:30

Sgwrs rithwir gyda Dr Jenny Nelson (Prifysgol Caerdydd), Dr Jesús Sanjurjo (Prifysgol Caerdydd), Dr Charlotte Hammond (Prifysgol Caerdydd) ar thema ymchwil Hanes a Threftadaeth yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

leaves

Ymgorffori Addysg Drwy Brofiad ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESD/GC).

CalendarDydd Iau 12 Tachwedd 2020, 12:00

Maes arbenigedd ac ymchwil Steven England yw ESD/CBM Profiadol gyda'r nod o ddyfnhau profiad y dysgwr drwy ymgorffori Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESD/CBM) mewn gweithgareddau.

Transnational Cultural & Visual Studies

Isdeitlo nad yw’n broffesiynol ac astudiaethau cyfieithu: mater o gydgyfeirio

CalendarDydd Iau 12 Tachwedd 2020, 16:00

Darlith gyhoeddus ar-lein gyda Dr David Orrego-Carmona (Aston University), sy'n cael ei chynnal gan thema ymchwil Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol.

Ydyn ni wedi camddeall tectoneg platiau? Safbwynt newydd ynghylch ymlediad gwaelod môr ar gribau canol cefnfor sy’n ymledu’n arafach

CalendarDydd Mercher 18 Tachwedd 2020, 17:00

Join our researchers as they discuss the processes that shape our planet, natural environments, and why geoscience is important for our societies.

Audience

Ysgol Busnes Caerdydd - Seswn Hysbysu dros Frecwast gyda Dr Wojtek Paczos

CalendarDydd Iau 19 Tachwedd 2020, 08:30

Ymunwch â Dr Wojtek Paczos a chlywed am 'Beth Nesaf ar gyfer yr Economi Fyd-eang ar ôl COVID-19?'

Amazon

Tymor llosgi’r Amazon 2020: heriau a chyfleoedd gydag adnodd newydd ar gyfer monitro tanau mewn amser real bron.

CalendarDydd Iau 19 Tachwedd 2020, 12:00

Rydym wedi datblygu dull newydd o lenwi'r bwlch data critigol hwn ar gyfraniad cymharol gan wahanol fathau o dân i gyfanswm gweithgarwch tân yr Amazon drwy ddefnyddio algorithm newydd i olrhain a dosbarthu tanau unigol mewn amser agos at amser real.

Y Gymraeg yn y cwricwlwm newydd | Welsh in the new curriculum

Y Gymraeg yn y cwricwlwm newydd: Cyfleoedd a heriau i ysgolion cyfrwng Saesneg

CalendarDydd Mawrth 24 Tachwedd 2020, 13:00

Yn y seminar ymchwil hwn, archwilir y prif ddatblygiadau a gyflwynir yn y cwricwlwm parthed dysgu ac addysgu’r Gymraeg mewn ysgolion, gyda golwg benodol ar y continwwm iaith a’r ffocws o’r newydd ar ddatblygu cymhwysedd cyfathrebol.