Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 20 canlyniadau chwilio

People greeting and shaking hands

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Recriwtio gyda Gweledigaeth 20/20: Sut i adeiladu gweithlu yfory, heddiw

CalendarDydd Iau 30 Ionawr 2020, 08:00

Rydym yn falch o gael cyhoeddi y bydd Sesiwn Hysbysu cyntaf 2020 yn cael ei gynnal yn yr Ystafell Addysg Weithredol ar ddydd Iau 20 Ionawr 2020, yn trafod y pwnc 'Recriwtio gyda Golwg 2020'.

Ai dewis yw gordewdra?

CalendarDydd Iau 6 Ionawr 2020, 19:00

Mae’r ddarlith hon yn rhan o’n Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd.

Hiroshima

Yng Nghysgod y Cwmwl Madarch: 75 mlynedd ers y Bomiau Atomig ar Hiroshima a Nagasaki

CalendarDydd Iau 6 Ionawr 2020, 17:30

Yn y ddarlith hon, bydd Dr Christopher Hood yn ystyried y prif agweddau ar beth ddigwyddodd ym 1945 a sut mae’r bomiau’n parhau i effeithio ar Japan a sut dylent ddylanwadu ar wleidyddiaeth y byd sydd ohoni.

Volcano

Rhagfynegiadau o ffrwydradau

CalendarDydd Mawrth 11 Ionawr 2020, 18:30

Rhagfynegiadau o ffrwydradau. Paul Cole, Prifysgol Plymouth

MixedTextile

Ffasiwn Cynaliadwy: Trafod effaith ffasiwn cyflym ar ddŵr

CalendarDydd Iau 13 Ionawr 2020, 17:30

Ymunwch â’n panelwyr am drafodaeth gyda’r hwyr am effaith y diwydiant tecstil ar adnoddau dŵr ledled y byd.

Cardiff Science Festival

Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd

CalendarDydd Sadwrn 15 Ionawr 2020-Dydd Mawrth 18 Ionawr 2020

Croeso i Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2020, yr Ŵyl Wyddoniaeth sy’n derbyn cyfalaf Cymru i ysbrydoli ac addysgu.

n/a

Men cydweithrediad â’r Gymdeithas Ffotograffiaeth Frenhinol - ‘Penderfyniadau Allweddol Ffotograffydd Magnum’

CalendarDydd Sadwrn 15 Ionawr 2020, 12:15

Dalit gyhoeddus gan David Hurn (Magnum Photos)

August Sander, Sekretärin, 1931.

Instagram: Symposiwm

CalendarDydd Sadwrn 29 Ionawr 2020, 12:00

Sut mae'r Instagram yn llywio ein dealltwriaeth o ffotograffiaeth gyfoes?

Yr Athro Adrian Mulholland Prifysgol Bryste ‘Modelu amlraddfa ar gyfer bioleg gemegol’

CalendarDydd Llun 2 Mawrth 2020, 13:00

Seminar - rhan o Gyfres yr Ysgol a gynhelir bob dydd Llun

Hospes a Hostis: Ailfeddwl Cyfieithu a Lletygarwch

CalendarDydd Iau 5 Mawrth 2020, 17:00

Darlith gyhoeddus gyda'r Athro Loredana Polezzi (Prifysgol Caerdydd), fel rhan o themâu ymchwil Dinasyddion a Chyfieithu, Addasu a Pherfformiad yn yr Ysgol. Wedi'i ddilyn gan dderbyniad gwin yng nghyntedd yr Ysgol rhwng 17:00 - 18:00.

Picture of a diamond

Llosgfynyddoedd - popeth mae angen i chi ei wybod!

CalendarDydd Mawrth 10 Mawrth 2020, 18:30

Cargo deimyntog gwerthfawr llosgfynyddoedd. Wolfgang Maier, Caerdydd

Psychosis: Nature, Nurture and Neuroscience

CalendarDydd Iau 12 Mawrth 2020, 19:00

This lecture is part of our Science in Health Public Lecture Series.

Dr Anna Regoutz - Estyn y Daith Gymedrig Anystwyth: O Sbectrosgopeg ffotoelectron pelydr-X meddal i galed

CalendarDydd Llun 23 Mawrth 2020, 13:00

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o gyfres o seminarau yn yr Ysgol Cemeg.

Glamorgan Building, Cardiff University

Gweithdy 'Datblygu Syniad Ymchwil'

CalendarDydd Mercher 25 Mawrth 2020, 09:30

Mae'r gweithdy undydd hwn ar gyfer staff y GIG a gofal cymdeithasol.

Motivic Euler products in motivic statistics

Nicolas Bourbaki (Paris): Cynhyrchion Euler motifaidd mewn ystadegau motifaidd

CalendarDydd Mercher 1 Ebrill 2020, 15:10

Seminar gan yr Ysgol Mathemateg

Yr Athro Jonathan Steed Prifysgol Durham “Plethau, Geliau a ‘Thrings’: Dyma beth yw Gwe Gymhleth”

CalendarDydd Llun 20 Ebrill 2020, 13:00

Rhan o gyfres seminarau yr Ysgol Cemeg

Volcano near a cityscape

Cymdogion peryglus: byw ochr yn ochr â llosgfynyddoedd sy'n ffrwydro

CalendarDydd Mawrth 21 Ebrill 2020, 18:30

Cymdogion peryglus: byw ochr yn ochr â llosgfynyddoedd sy'n ffrwydro. Jenni Barclay, Prifysgol East Anglia

Volcanoes

Llosgfynyddoedd a hanes dynol ryw

CalendarDydd Mawrth 12 Mai 2020, 18:30

Volcanoes - all you need to know series. Speaker: Caroline Williams & Cathy Cashman, University of Bristol

Cloth and Creativity in African-Atlantic Cultures

Brethyn a Chreadigrwydd Mewn Diwylliannau Affricanaidd-Iwerdd

CalendarDydd Mawrth 30 Mehefin 2020, 09:00

Bydd y gweithdy rhyngddisgyblaethol hwn yn ystyried brethyn a'i ffurfiau materol niferus fel mynegiannau arloesol o hunaniaeth, 'llofnod unigol' a chyfunol, a dulliau o wrthsafiad creadigol mewn diwylliannau Affricanaidd-Iwerydd.

RM4L2020 International Conference

Cynhadledd Ryngwladol RM4L2020

CalendarDydd Llun 14 Medi 2020-Dydd Iau 17 Medi 2020

Deunyddiau hunan-iachau Deunyddiau clyfar Deunyddiau biolegol a rhai sy’n seiliedig ar strwythurau biolegol Deunyddiau aml-bwrpas ac addasol Deunyddiau hunan-synhwyro a rhai sy’n rhoi hunan-diagnosis Llwyfannau uwch-weithgynhyrchu ar gyfer deunyddiau yn seiliedig ar strwythurau biolegol wedi’u selio mewn sment Defnyddio micro-organebau a bioleg synthetig Efelychiad o ddeunyddiau deallus a rhai yn seiliedig ar strwythurau biolegol Technoleg synwyryddion (synwyryddion cemegol a biolegol, ysgogwyr, ffotoneg ac ati) Defnyddio deunyddiau clyfar i fonitro ar y safle ac asesu cyflwr strwythurol Defnyddio deunyddiau clyfar i adnabod a gwerthuso niwed Lefelau trothwy a meini prawf ar gyfer ymyrraeth Mecaneg deunyddiau cyfansawdd ac amlswyddogaethol Defnyddio amser, cyfradd a deunyddiau sy’n ddibynnol ar ysgogiad Nano-ddeunyddiau a nano-strwythurau newydd.

  • Chevron left
  • 1
  • Chevron right