Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-13 o 13 canlyniadau chwilio

Yr Hyn y mae Cynulleidfaoedd ei Eisiau o Realiti Rithwir (VR) Diwylliannol ac Adloniant

CalendarDydd Mawrth 31 Mawrth 2020, 10:00

Ymunwch â ni ar gyfer seminar gyda Limina Immersive, gan rannu mewnwelediad i gynulleidfaoedd ar gyfer realiti rhithwir diwylliannol ac adloniant

Motivic Euler products in motivic statistics

Nicolas Bourbaki (Paris): Cynhyrchion Euler motifaidd mewn ystadegau motifaidd

CalendarDydd Mercher 1 Ebrill 2020, 15:10

Seminar gan yr Ysgol Mathemateg

Yr Athro Sarah O'Connor: Biosynthesis Cynhyrchiol Naturiol Planhigion

CalendarDydd Llun 6 Ebrill 2020, 13:00

Rhan o gyfres seminarau yr Ysgol Cemeg

Joseph Stalin

Mynd i'r Afael â'r Gorffennol: Stalin a Staliniaeth yn Rwsia Putin

CalendarDydd Mercher 22 Ebrill 2020, 19:15

Mae’r papur hwn yn archwilio ac yn esbonio safbwyntiau Rwsiaid heddiw - y dosbarth llywodraethol a’r bobl gyffredin fel ei gilydd - ar Stalin a Staliniaeth.

Peter Maxwell Davies

Peter Maxwell Davies: Pum première byd

CalendarDydd Sadwrn 25 Ebrill 2020, 13:00

Cyngerdd amser cinio AM DDIM, Neuadd Gyngerdd

Yr Athro Oren Scherman‘ Rheoli Dulliau Hunan-osod Rhyngwynebol Deinamig mewn Deunyddiau Swyddogaethol’

CalendarDydd Llun 18 Mai 2020, 13:00

Rhan o gyfres seminarau yr Ysgol Cemeg

Crac des Chevaliers, a well preserved Crusader fortress in Syria

Anheddiad, Hunaniaeth ac Atgof yn y Tiroedd Dros y Môr: Neu, beth sy'n gwneud "Gwladwriaeth Croesgadwyr"?

CalendarDydd Mercher 20 Mai 2020, 19:15

Mae’r ddarlith hon yn canolbwyntio ar wladwriaethau croesgadwyr canoloesol yn Nwyrain Môr y Canoldir

Citizens research theme

Brwydro a'r Negyddol: Trawma fel Argyfwng Iaith yn y Nofel Hanesyddol Gyfoes

CalendarDydd Iau 28 Mai 2020, 17:00

Seminar ymchwil gyda'r siaradwr gwadd Dr Emanuela Piga (Prifysgol Bologna), yn rhan o themâu ymchwil Dinasyddion a Chyfalafiaeth, Argyfwng ac Ideoleg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

parallel lines and abstract shapes to depict mathematical data science

Gweithdy Bremen-Caerdydd ar Dopoleg Gyfuniadol, Geometreg Arwahanol a’u Defnydd mewn Gwyddorau Data

CalendarDydd Llun 1 Mehefin 2020-Dydd Mawrth 2 Mehefin 2020

Bydd y gweithdy hwn yn dod ag ymchwilwyr ynghyd o feysydd topoleg gyfuniadol ac algebraidd er mwyn edrych ar sut gellir datblygu ymchwil ar y cyd ym maes gwyddorau data.

Cloth and Creativity in African-Atlantic Cultures

Brethyn a Chreadigrwydd Mewn Diwylliannau Affricanaidd-Iwerydd

CalendarDydd Mawrth 30 Mehefin 2020, 09:00

Bydd y gweithdy rhyngddisgyblaethol hwn yn ystyried brethyn a'i ffurfiau materol niferus fel mynegiannau arloesol o hunaniaeth, 'llofnod unigol' a chyfunol, a dulliau o wrthsafiad creadigol mewn diwylliannau Affricanaidd-Iwerydd.

Symposiwm Cof Gweithio Ewropeaidd

CalendarDydd Mawrth 1 Medi 2020-Dydd Iau 3 Medi 2020

Cynhelir y 10fed Symposiwm Cof Gweithio Ewropeaidd ym Mhrifysgol Caerdydd ar 1-3 Medi 2020.

Cardiff University's School of Modern Languages

GALW AM BAPURAU: 42ail Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ar gyfer Astudiaethau Iberaidd

CalendarDydd Mercher 2 Medi 2020-Dydd Gwener 4 Medi 2020

Mae 42ail Gynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ar gyfer Astudiaethau Iberaidd bellach ar agor ar gyfer papurau.

RM4L2020 International Conference

Cynhadledd Ryngwladol RM4L2020

CalendarDydd Llun 14 Medi 2020-Dydd Iau 17 Medi 2020

Deunyddiau hunan-iachau Deunyddiau clyfar Deunyddiau biolegol a rhai sy’n seiliedig ar strwythurau biolegol Deunyddiau aml-bwrpas ac addasol Deunyddiau hunan-synhwyro a rhai sy’n rhoi hunan-diagnosis Llwyfannau uwch-weithgynhyrchu ar gyfer deunyddiau yn seiliedig ar strwythurau biolegol wedi’u selio mewn sment Defnyddio micro-organebau a bioleg synthetig Efelychiad o ddeunyddiau deallus a rhai yn seiliedig ar strwythurau biolegol Technoleg synwyryddion (synwyryddion cemegol a biolegol, ysgogwyr, ffotoneg ac ati) Defnyddio deunyddiau clyfar i fonitro ar y safle ac asesu cyflwr strwythurol Defnyddio deunyddiau clyfar i adnabod a gwerthuso niwed Lefelau trothwy a meini prawf ar gyfer ymyrraeth Mecaneg deunyddiau cyfansawdd ac amlswyddogaethol Defnyddio amser, cyfradd a deunyddiau sy’n ddibynnol ar ysgogiad Nano-ddeunyddiau a nano-strwythurau newydd.

  • Chevron left
  • 1
  • Chevron right