Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 23 canlyniadau chwilio

Students practice calligraphy

Tsieinëeg a Chrefftau Tsieineaidd i Ddathlu Diwrnod Ieithoedd Ewrop

CalendarDydd Mercher 29 Medi 2021, 12:00

Ymunwch â ni am brynhawn rhyngweithiol wrth i ni ddathlu amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol Caerdydd.

Chinese Calligraphy Practice

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 2 Hydref 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

Will writing webinar

Gweminar ysgrifennu ewyllys

CalendarDydd Iau 7 Hydref 2021, 14:00

Os ydych chi'n ystyried ysgrifennu neu ddiweddaru'ch Ewyllys, mae'r sesiwn hon yn croesawu cyngor annibynnol gan Gyfreithwyr Caerdydd, Geldards.

Chinese Calligraphy Practice

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 9 Hydref 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

Image of the panellists

Pontio i systemau ynni newydd: Pa effaith a gaiff ar gymdeithas ac ar ein bywydau?

CalendarDydd Llun 11 Hydref 2021, 13:00

Ymunwch â'n panel o arbenigwyr yn y gweminar rhad ac am ddim hwn ar 11 Hydref i drafod materion hanfodol sy'n ymwneud â phontio i ffwrdd o danwydd ffosil a thuag at systemau ynni newydd.

A graphic representation of the general public with a large magnifying glass hovering over a young woman on a bike

NCMH: deng mlynedd o ymchwil iechyd meddwl

CalendarDydd Mawrth 12 Hydref 2021, 13:00

Ymunwch â’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol wrth iddyn nhw ddathlu deng mlynedd o ymchwil iechyd meddwl a rhannu eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

In search of the first forests: thirty years of global travels

Chwilio am y coedwigoedd cyntaf: deng mlynedd ar hugain o deithiau byd-eang

CalendarDydd Mawrth 12 Hydref 2021, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Dr Chris Berry, Prifysgol Caerdydd.

Event 15th October 2021

Ystyried Dyfodol Cadernid Trefol (digwyddiad ar-lein)

CalendarDydd Gwener 15 Hydref 2021, 13:00

Mae gwytnwch trefol bellach yn ymddangos cryn dipyn yn y newyddion.

Chinese Calligraphy Practice

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 16 Hydref 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

People walk and talk at typical city square in China

CORNEL TSIEINEAIDD: Bywyd cymdeithasol yn Tsieina

CalendarDydd Mercher 20 Hydref 2021, 18:30

Cael mewnwelediad i agweddau allweddol ar fywyd cymdeithasol yn Tsieina yn y ddarlith hwyliog a rhyngweithiol hon.

Audience

Ysgol Busnes Caerdydd - Seswn Hysbysu dros Frecwast gyda Prof John Harrington

CalendarDydd Mercher 20 Hydref 2021, 08:30

Dr Charlotte Beale, Dŵr Cymru, a Dr Michael Evans, Trafnidiaeth i Gymru, ar Roi Pwer PhD yn eich Busnes

Marty Friedman with guitar

Marty Friedman, Gitarydd Roc Eiconig: Sut y gwnaeth Meistrolaeth ar Japaneeg Agor Cyfleoedd ar gyfer ei Fywyd a'i Yrfa

CalendarDydd Mercher 20 Hydref 2021, 14:00

Y pedwerydd digwyddiad yng Nghyfres Darlithoedd Caerdydd-Japan. Mr Marty Friedman fydd yma’r tro hwn - artist sydd wedi gwerthu miliynau o recordiau, a Llysgennad i Japan Heritage fel y'i penodwyd gan Asiantaeth Materion Diwylliannol Llywodraeth Japan.

Chinese Calligraphy Practice

Clwb Caligraffi Tsieineaidd

CalendarDydd Sadwrn 23 Hydref 2021, 11:00

Ymlacio, dadflino, ac ymgolli eich hun yng nghelf Caligraffi Tsieineaidd

A new hope for cancer treatment

Gobaith newydd ar gyfer triniaeth canser: y dechneg llawfeddygol yn darparu cemotherapi wedi'i dargedu’n

CalendarDydd Mawrth 26 Hydref 2021, 17:15

Mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn defnyddio eu gwybodaeth a'u harbenigedd i ddatblygu a threialu triniaethau arloesol a fydd yn rhoi gwell siawns i gleifion oroesi canser.

Tiny fossils, big questions: insights from ocean sediments

Ffosiliau bach, cwestiynau mawr: mewnwelediadau o waddodion cefnfor

CalendarDydd Mawrth 9 Tachwedd 2021, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Dr Jenny Pike, Prifysgol Caerdydd.

Image: from menstration to menopause

O'r mislif i'r menopos - taith iechyd meddwl atgenhedlu

CalendarDydd Mawrth 30 Tachwedd 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Ian Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl a Dr Arianna Di Florio, Uwch Ddarlithydd Clinigol, Adran Seiciatreg a Niwrowyddorau Clinigol wrth iddynt drafod sut mae eu gwaith yn gobeithio gwella'r dull presennol o gael diagnosis, atal a thriniaeth ar gyfer yr heriau iechyd meddwl y mae menywod yn eu hwynebu yn ystod cyfnodau bywyd allweddol fel y cylch mislif, genedigaeth a menopos.

Chasing the creatures of the Cambrian: extraordinary fossils reveal life in ancient oceans

Yn dilyn creaduriaid y Cambrian: mae ffosiliau anghyffredin yn datgelu bywyd mewn cefnforoedd hynafol

CalendarDydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Yr Athro Derek Briggs, Prifysgol Iâl.

The beginnings of flowers

Dechrau blodau

CalendarDydd Mawrth 11 Ionawr 2022, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Yr Athro Syr Peter Crane, Prifysgol Iâl / Sefydliad Oak Spring Garden

Image: Polycystic Ovary Syndrome: Is it all in the mind?

Syndrom Ofari Polysystig: ai rhywbeth yn y meddwl yw hwn?

CalendarDydd Iau 13 Ionawr 2022, 17:15

Mae syndrom ofari Polysystig (PCOS) yn gyflwr cyffredin sy'n digwydd ymhlith 5-13% o fenywod ifanc o dan 20 oed. Er ein bod yn gwybod sut mae effeithiau ffisegol PCOS yn amharu ar y gallu i gael plant, mae ymwybyddiaeth gynyddol y gall PCOS gael effaith hirdymor sylweddol ar iechyd meddwl a chlefyd cardiometabolig hefyd.

From Greenhouse to Icehouse

O'r Tŷ Gwydr i'r Tŷ Iâ: ffosiliau coedwig a deinosor yng nghanol llenni iâ ym Mhegwn y De

CalendarDydd Mawrth 8 Ionawr 2022, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Yr Athro Fonesig Jane Francis, Arolwg Antarctig Prydain.