Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Yn dod i fyny

Ein prif ddewisiadau am yr wythnosau i ddod...

Cyfieithu’r diwylliant perfformio: geiriau caneuon dwyieithog Cwmni Cyhoeddi Gwynn

Cyfieithu’r diwylliant perfformio: geiriau caneuon dwyieithog Cwmni Cyhoeddi Gwynn

Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021, 13:00

Seminar Ymchwil Dr Elen Ifan

O'r mislif i'r menopos - taith iechyd meddwl atgenhedlu

O'r mislif i'r menopos - taith iechyd meddwl atgenhedlu

Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Ian Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl a Dr Arianna Di Florio, Uwch Ddarlithydd Clinigol, Adran Seiciatreg a Niwrowyddorau Clinigol wrth iddynt drafod sut mae eu gwaith yn gobeithio gwella'r dull presennol o gael diagnosis, atal a thriniaeth ar gyfer yr heriau iechyd meddwl y mae menywod yn eu hwynebu yn ystod cyfnodau bywyd allweddol fel y cylch mislif, genedigaeth a menopos.

Rhagolwg Cyllideb Cymru 2021: Digwyddiad Briffio

Rhagolwg Cyllideb Cymru 2021: Digwyddiad Briffio

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021, 10:00

Cyn Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23, ymunwch â thîm Dadansoddi Cyllid Cymru (DCC) am drafodaeth ar adroddiad briffio newydd ar rhagolwg cyllideb Cymru.

Trafod Gwrth-hiliaeth

Our new series of online public events will bring together experts within our Schools with specialist guest speakers to open up important discussions on race.

Digwyddiadau i ddod

Head-and-shoulders photos of individuals

Sinema ffoaduriaid: cyfryngu ac argyfwng

  • Calendar 01 December, 16:00

Gweld pob digwyddiad

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau, o ddarlithoedd cartrefol i gynadleddau rhyngwladol.