Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Yn dod i fyny

Ein prif ddewisiadau am yr wythnosau i ddod...

Mewn trafodaeth â'r Athro Manuel Barcia: Gwaddolion y fasnach gaethweision: Epidemigau, clefydau a gwybodaeth feddygol

Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021, 17:00

Gweminar mewn sgwrs gyda'r Athro Manuel Barcia, Cadeirydd Hanes Byd-eang ym Mhrifysgol Leeds, sy'n cael ei gynnal gan y thema ymchwil Hanes a Threftadaeth o dan thema ymchwil Argyfwng a Diwylliant yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Y system imiwnedd a'i rôl mewn iechyd a chlefyd yr ymennydd

Dydd Iau 21 Ebrill 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Paul Morgan, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau a'r Athro Jeremy Hall, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl fydd yn trafod sut mae'r system imiwnedd yn effeithio ar iechyd ein hymennydd a’i rôl mewn clefyd Alzheimer yn benodol.

I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr (Byw!) - A yw COVID-19 wedi ein gwneud yn fwy cynaliadwy?

Dydd Iau 22 Ebrill 2021, 17:30

Ymunwch â’r sgwrs hon a arweinir gan gynfyfyrwyr wrth i ni ddathlu Diwrnod y Ddaear a thrafod y cwestiwn: A yw COVID-19 wedi ein gwneud yn fwy cynaliadwy? Y sgwrs hon yw’r ddiweddaraf yn ein cyfres FABA (Fyw!) o ddigwyddiadau, lle rydym yn trosglwyddo'r gwe-gamerâu i'n cynfyfyrwyr drafod pynciau sydd o ddiddordeb i gymuned Prifysgol Caerdydd.

Prifysgol Caerdydd mewn trafodaeth â...

This new series of online public events brings together eminent thinkers with our world-leading experts to discuss current topics.

Digwyddiadau i ddod

Biacore

Symposiwm SPR Biacore 2021

  • Calendar 20 April, 13:30

Gweld pob digwyddiad

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau, o ddarlithoedd cartrefol i gynadleddau rhyngwladol.