Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Yn dod i fyny

Ein prif ddewisiadau am yr wythnosau i ddod...

Sut y pleidleisiodd yr Alban a Chymru

Dydd Iau 9 Mehefin 2021, 09:00

Bydd y weminar gyhoeddus hon yn amlinellu canfyddiadau cychwynnol o Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban 2021

Deall a chefnogi anghenion datblygiadol plant sydd ei angen fwyaf

Dydd Iau 9 Mehefin 2021, 17:15

Ymunwch â'r Athro Stephanie van Goozen, fydd yn trafod gwaith Uned Asesu Niwroddatblygiad Caerdydd (NDAU). Nod yr uned yw dangos ffordd ymlaen wrth fynd i'r afael ag anghenion plant sy'n dangos problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Diogelwch Dŵr Byd-eang: Rheolaeth Dŵr Integredig.

Dydd Iau 10 Mehefin 2021, 12:00

Trwy reoli dŵr yn integredig a newid diwylliannau gorllewinol gallem leihau’r bywydau a gollir mewn gwledydd llai datblygedig a gallem reoli heriau hydro-epidemiolegol yn well ar y lefel ranbarthol.

Prifysgol Caerdydd mewn trafodaeth â...

This new series of online public events brings together eminent thinkers with our world-leading experts to discuss current topics.

Digwyddiadau i ddod

Gweld pob digwyddiad

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau, o ddarlithoedd cartrefol i gynadleddau rhyngwladol.