Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Yn dod i fyny

Ein prif ddewisiadau am yr wythnosau i ddod...

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Recriwtio gyda Gweledigaeth 20/20: Sut i adeiladu gweithlu yfory, heddiw

Dydd Iau 30 Ionawr 2020, 08:00

Rydym yn falch o gael cyhoeddi y bydd Sesiwn Hysbysu cyntaf 2020 yn cael ei gynnal yn yr Ystafell Addysg Weithredol ar ddydd Iau 20 Ionawr 2020, yn trafod y pwnc 'Recriwtio gyda Golwg 2020'.

Yng Nghysgod y Cwmwl Madarch: 75 mlynedd ers y Bomiau Atomig ar Hiroshima a Nagasaki

Dydd Iau 6 Chwefror 2020, 17:30

Yn y ddarlith hon, bydd Dr Christopher Hood yn ystyried y prif agweddau ar beth ddigwyddodd ym 1945 a sut mae’r bomiau’n parhau i effeithio ar Japan a sut dylent ddylanwadu ar wleidyddiaeth y byd sydd ohoni.

Ai dewis yw gordewdra?

Dydd Iau 6 Chwefror 2020, 19:00

Mae’r ddarlith hon yn rhan o’n Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd.

Cyfres cyngherddau'r Ysgol Cerddoriaeth

Digwyddiadau cyfres cyngherddau'r Ysgol Cerddoriaeth