Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau

Mae gennym fynediad at wybodaeth sylweddol am yr Undeb Ewropeaidd ac Ewrop ehangach, ar bapur ac yn electronig. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i a defnyddio gwybodaeth ar unrhyw mater sydd yn ymwneud ag Ewrop.

Adnoddau ar-lein

Gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth mewn adnoddau ar-lein megis gwefannau, cronfeydd data a'r cyfryngau cymdeithasol.

Adnoddau print

Mae gennym ystod eang o ddeunyddiau print ichi bori drwyddyn nhw yn y Ganolfan.

Arbenigedd pynciau a gwybodaeth

Mae gan y tîm gryn arbenigedd pynciol o ganlyniad i'r traddodiad hirsefydlog o wybodaeth Ewropeaidd yng Ngwasanaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd.