Ewch i’r prif gynnwys

Interniaethau

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd gwaith yn y Ganolfan, fel intern rhan-amser neu amser llawn.

Mae interniaethau ar agor i unrhyw un a ddaw o un o aelod-wladwriaethau'r UE (neu o wlad sy'n ymgeisydd/darpar ymgeisydd ar gyfer bod yn aelod o'r UE). Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr o'r tu allan i'r gwledydd hyn, sy'n awyddus iawn i weithio mewn canolfan sy'n arbenigo mewn gwybodaeth Ewropeaidd.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, sy'n dymuno ennill rhywfaint o brofiad gwaith rhan-amser mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio'n gryf ar Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd.

Cynigir pob interniaeth yn ddi-dâl neu ar sail wirfoddol. Mae'n hanfodol eich bod yn cael grant ERASMUS+ neu arian cyfwerth.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Current vacancies

Our current opportunities for full-time and part-time interns.

How to apply

Check the requirements for interns and find out how to apply.

What to expect from an internship

Find out what to expect if you become an intern at the European Documentation Centre (EDC).

Living in Cardiff

Useful information for interns about accommodation and healthcare in Cardiff.